A A A

În atenția universităților

Volumul 3 - AHELO Feasibility Study Report - accesibil
Recent a fost publicat volumul 3 al Raportului privind Evaluarea finalităților de studiu în învățămîntul superior (AHELO Feasibility Study Report), realizat de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD). Acest volum include concluziile grupului de experți privind Măsurarea valorii adăugate în învățămîntul superior.

Volumul dat vine în continuarea a două volume publicate anterior, respectiv primul volum Designul și implementarea proiectului, publicat in decembrie 2012, și volumul al doilea Analiza datelor și experiențe naționale, publicat in martie 2013. 
Proiectul AHELO contribuie la crearea unui vocabular comun privind calitatea și consolidarea activității orientate spre îmbunătățirea continuă a calității. AHELO a furnizat, de asemenea, unele lecții valoroase despre rolul care revine finalităților de studiu (rezultatelor învățării) în creșterea transparenței, măsurarea calității și demonstrarea realizărilor instituțiilor finanțate din fonduri publice. 

Toate trei volume pot fi accesate la adresa www.oecd.org/edu/ahelo.