Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Admitere

Admiterea 2021

 

Admiterea 2016

 

Admiterea 2015

 

 Admiterea 2014

 

Admiterea 2013

 

Admiterea 2012

Metodologia de admitere

 

Admiterea 2010,2011

 • Ordinul nr. 638 din 08 iulie 2010 cu privire la admiterea cetăţenilor străini în instituţiile de învăţămînt superior din Republica Moldova.
 • Ordinul nr. 417 din 31 iunie 2010 cu privire la cu privire la aprobarea listei elevilor premianţi ai olimpiadelor republicane la disciplinile de studii.
 • Circulara nr. 04/14-659 din 16 iulie 2010 cu privire la facilităţile pentru admiterea sinistraţilor la studii.
 • Hotărîrea Guvernului nr. 443 din 28.05.2010 cu privire la planurile de înmatriculare în anul 2010 în învăţămîntul superior, mediu de specialitate şi secundar profesional.
 • Circulara nr. 06/14-667 din 21 iulie 2010 cu privire la verificarea diplomelor
 • Ordinul cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de licenţă (ciclul I) în instituţiile de învăţămînt superior
 • Ordinul nr. 526 din 16 iunie 2011 cu privire la stabilirea termenilor de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de licenţă (ciclu I) în instituţiile de învăţămînt superior, pentru anul de studii 2011-2012
 • Ordinul nr. 527 din 16 iunie 2011 cu privire la stabilirea termenilor de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de masterat (ciclu II) în instituţiile de învăţămînt superior, pentru anul de studii 2011-2012
 • Hotărîrea Guvernului nr. 453 din 16 iunie 2011 cu privire la planurile de înmatriculare în anul 2011 în învăţămîntul superior, mediu de specialitate şi secundar profesional
 • Circulară nr. 03/14-447 din 01 iulie 2011 în atenţia comisiilor de admitere
 • Ordinul nr. 594 din 29 iunie 2011 cu privire la formula de concurs la admiterea în învăţămîntul superior
 • Ordinul nr. 566 din 24 iunie 2011 cu privire la stabilirea cotelor de admitere în instituţiile de învăţămînt superior
 • Ordinul nr. 420 din 31 mai 2011 cu privire la lista elevilor premianţi ai olimpiadelor republicane la disciplinele de studiu
 • Dispoziţia nr. 308 din 30 mai 2011 cu privire la completarea Anexei nr. 2 la Dispoziţia 382 din 11 iulie 2005
 • Circulara nr. 03/14-475 din 13 iulie 2011 cu privire la unele precizări la admiterea absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt din raioanele de est
 • Circulara nr. 03/14-465 din 07 iulie 2011 cu privire la certificatul medical-tip nr.086/e