Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Admiterea 2021

  • Hotărârea Guvernului nr. 107/2021 cu privire la planurile (comanda de stat) de admitere în învățământul superior cu finanţare de la bugetul de stat pentru anul de studii 2021-2022
  • Circulara cu privire la locurile cu finanțare bugetară destinate absolvenților instituțiilor de învățământ din unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului (RO, RU)
  • Ordin 770/2021, cu privire la termenele de organizare și desfășurare a sesiunii de bază a concursului de admitere la studii superioare pentru anul de studii 2021-2022
  • Ordin 641/2021 Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea admiterii în ciclul I - studii superioare de licență pentru anul universitar 2021-2022