Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor

Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor (AIRM) este o instituţie specializată, subordonată Ministerului Culturii, care are drept atribuție de bază inspectarea pe teren a monumentelor de istorie, artă şi arhitectură şi a zonelor lor de protecţie, precum şi controlul/supravegherea respectării prevederilor legislaţiei în vigoare în domeniul ocrotirii monumentelor.
 
Adresa: mun.Chișinău, str. Sfatul Țării, 8
MD-2033.

Tel/Fax: 022 233159
Director General: Ion Ștefăniță   tel. 022 233159
e-mail: airm.mc@gmail.com

Regulamentul de organizare și funcționare al AIRM (Ordin nr.232 din 02.08.2010)