Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

ANUNȚ

 

Ministerul Educației și Cercetării anunță selectarea cadrelor didactice care vor participa la sesiunile de formare desfășurate în comun cu Oficiul Special de Auto-Guvernare pentru Educație al Provinciei Jeju din Republica Coreea.

Sesiunile de formare se vor desfășura în trei etape:

Nr.

Sesiunea

Durata și modul de desfășurare

Succintă descriere

I

Sesiunea de formare pre-curs (de inițiere)

online, 30 de zile, iulie-august*

Participanții vor fi instruiți privind utilizarea Inteligenței Artificiale, despre platformele de lucru în clasă în funcție de disciplină, prezentate de profesorii din Coreea prin video. Participanții vor aplica conceptele studiate la clasă și vor trimite dovada implementării prin postarea de fotografii sau videoclipuri pe un Padlet dedicat.

II

Sesiunea de formare de bază

offline, circa 9 zile, octombrie-noiembrie*, în R. Coreea

Curs de formare de bază va conține:

Coding and Programing

Big Data Management

Algoritm, Machine Learning, LMS

III

Sesiunea de formare post-curs

offline, circa 7 zile, mun. Chișinău

Constă în demonstrarea și prezentarea aplicării practice a cunoștințelor dobândite la cursul de formare de bază din Coreea.

*Perioadele exacte urmează a fi stabilite în colaborare cu Oficiul pentru Educație partener.

Participarea la toate 3 sesiuni de formare este obligatorie. Instruirile se vor desfășura în limbile Română și Engleză.

Vor fi selectate 29 de cadre didactice care predau în învățământul general disciplinele Informatică, Robotică, discipline specifice domeniului TIC.

Totodată, aducem la cunoștință că pentru participare la sesiunile de formare sunt eligibile cadrele didactice care activează în învățământul general și care nu au beneficiat de cursurile de instruire desfășurate în anii precedenți de Oficiul Special de Auto-Guvernare pentru Educație al Provinciei Jeju din Republica Coreea.

Pentru a realiza sarcinile cu succes, participanții trebuie să se asigure că dețin:

-          Computer/laptop/tabletă pe întreaga durată a sesiunilor de formare;

-          Timp pentru a se implica pe deplin în programul de formare, îndeplinind toate cerințele și sarcinile atribuite în cele 3 sesiuni de formare;

-          Pașaport valabil cel puțin până la 30 mai 2025.

Pentru a aplica candidații vor întreprinde următoarele acțiuni:

1. Completa formularul de aplicare, online (apăsați aici pentru a completa formularul - https://forms.gle/Z4uEznfogRYK9YWr8 )

2. Transmite Scrisoarea de motivare (cel mult 400 de cuvinte), unde participanții vor prezenta experiența sa în utilizarea și implementarea TIC, vor demonstra un angajament proactiv de a se implica pe deplin în tot programul de formare, îndeplinind toate cerințele și sarcinile atribuite în cele 3 sesiuni de formare, vor menționa despre așteptările de la cursurile de formare, planurile de viitor, unde și cum vor fi aplicate cunoștințele noi acumulate.

3. Transmite Scrisoarea din partea directorului instituției prin care se va confirma încadrarea în câmpul muncii a cadrului didactic solicitant (cu indicarea disciplinei/disciplinelor predate și a numărului de ore) și va fi exprimat acordul directorului privind participarea cadrului didactic la toate sesiunile de formare.

Scrisoarea de motivare și Scrisoarea directorului instituției trebuie să fie semnate de cadrul didactic și directorul instituției, și expediate la adresa electronică angela.prisacaru@mec.gov.md.

Cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj.

Data limită de depunere a aplicărilor este 30 aprilie 2024.

Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Vor fi contactate până la 20 mai 2024, prin email, doar cadrele didactice selectate.

Activitățile sunt desfășurate în conformitate cu Memorandumul de Înțelegere privind cooperarea în domeniul Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale între Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Oficiul Special de Auto-Guvernare pentru Educație al Provinciei Jeju din Republica Coreea, semnat la 26 martie 2021 la Chișinău.