Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Anunț privind lansarea Programului ,,Capitala Tineretului 2020”, ediția a X-a

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova lansează Programul ,,Capitala Tineretului 2020”, ediția a X-a. Programul ,,Capitala Tineretului” presupune selectarea unei localităţi din Republica Moldova, în cadrul căreia, pe parcursul unui an, sunt concentrate activităţile de tineret ale autorităţii publice locale, ONG-urilor naționale şi locale, organizaţiilor internaţionale, precum şi ale autorităților publice centrale. 

Profilul aplicantului:

La Program aplică autoritățile administrației publice locale de nivelul I, precum şi municipiile clasificate ca autorități ale administrației publice locale de nivelul II, cu excepţia mun. Chișinău și autorităților publice locale care au deținut titlul ,,Capitala Tineretului” în ultimii 3 ani de la ediția pentru care se depune dosarul de aplicare (s.Varnița-anul 2017, mun. Cahul-anul 2018, s. Costești –anul 2019).

Direcţii prioritare de intervenţie:

- implementarea politicii de tineret la nivel local;

- încurajarea autorităţilor administraţiei publice locale şi consolidarea capacităţilor acestora în procesul de dezvoltare a unui model eficient de implementare a politicii de tineret la nivel local;

- apropierea administraţiei publice locale faţă de tineri;

- susţinerea autorităţilor administraţiei publice locale în dezvoltarea parteneriatelor;

- consolidarea sectorului de tineret la nivel local.

Beneficiile pentru localitatea cîștigătoare:

- suport financiar și logistic din partea autorităților publice centrale, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va acorda suport financiar în valoare de cca 1.000.000,00 lei, în dependență de calitatea programului de activități înaintat de Aplicant;

- vizibilitate și promovarea activităţilor pe durata titulaturii la nivel național;

- comunicare cu instituţiile şi organizaţiile internaţionale, partenerii de dezvoltare;

- participarea în elaborarea politicilor naţionale de tineret, consultarea politicilor;

- consolidarea parteneriatelor locale între ONG-urile de tineret şi administraţia publică locală;

- atractivitate pentru parteneri, instituţii naționale, finanţatori şi fundaţii.

Domenii de finanțare:

I. Participarea tinerilor;

II. Servicii pentru tineri;

III. Oportunităţi economice pentru tineri;

IV. Consolidarea sectorului de tineret. 

Activități obligatorii care trebuie organizate:

- eveniment de lansare a Capitalei Tineretului;

- program de granturi la nivel local pentru susţinerea tinerilor;

- forum economic pentru tineri de importanță regională/națională;

eveniment național de marcare a Zilei Internaționale a Tineretului;

cel puţin un eveniment de promovare a modului sănătos de viață, de importanţă regională/naţională;

eveniment de totalizare şi închidere a Programului ,,Capitala Tineretului 2020”.

 

Procedura de aplicare:

Aplicantul va depune următorul set de acte:

formularul de aplicare, conform anexei;

- declarația scrisă de susținere financiară din partea autorității administrației publice locale pentru implementarea acțiunilor stipulate în formularul de aplicare;

- acorduri de parteneriat;

- dispoziția prin care este desemnat Coordonatorul.

Dosarul va fi depus la sediul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, MD-2033, mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, cutia poștală de la et 1, intrarea de pe str. G. Bănulescu - Bodoni.

Totodată, dosarul de aplicare urmează a fi expediat, în mod obligatoriu, și la adresa de e-mail: tineret@mecc.gov.md.

 

Persoana de contact:

Svetlana Savițchi, consultant, direcţia tineret

tel: 022 820 865 

e-mail: tineret@mecc.gov.md

 

Termen-limită de aplicare:

8 noiembrie 2019, ora 17:00