Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Apeluri de concursuri 2019

Această activitate este desfăşurată în baza
Contractului de Grant ENI 2017/ 386/980 din 23.08.2017 al Comisiei Europene

"Suportul Financiar pentru participarea Republicii Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare-inovare ORIZONT 2020 pentru anii 2016-2017"

 

 

Apeluri de concursuri 2019

Denumirea concursului

Formular de aplicare

Data limita pentru depunerea proiectului

Rezultatele evaluării

Rezultatele concursului

Conectarea Centrelor de Excelenţă din Republica Moldova la Infrastructura de Cercetare Europeană 

Anunț

 

Apel

 

30 aprilie 2019

 

Lista proiectelor depuse

Lista proiectelor propuse spre finanțare 

BONUS EUROPEAN Pentru participarea în cadrul Programului ORIZONT 2020

 

Anunț

 

Apel

de la 01 aprilie 2019 

până la 31 decembrie 2019  

Lista proiectelor depuse

Lista proiectelor propuse spre finanțare 

Granturi de mobilitate a cercetătorilor pentru participarea în Programul ORIZONT 2020 Anunț
 
Apel

 

de la 01 aprilie 2019 

până la 30 iunie 2020 

 

Lista proiectelor depuse

Lista proiectelor propuse spre finanțare