Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

În atenția editurilor, autorilor și altor producători de manuale școlare

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării planifică pentru anul 2019 achiziția mai multor titluri de manuale pentru învățământul primar, gimnazial și liceal.

Întru realizarea acestui obiectiv precum și asigurarea implementării Curriculumului dezvoltat și reconceptualizat în anul 2018 (ordin MECC nr. 1124 din 20.07.2018; https://mecc.gov.md/ro/content/invatamint-general) invităm producătorii de manuale să participe la elaborarea manualelor menționate mai jos.

Manualele prezentate pentru concurs vor fi evaluate și selectate în cadrul licitației publice pentru achiziția manualelor școlare (preconizat pentru luna februarie 2019), conform  ”Regulamentul cu privire la evaluarea, selectarea și achiziția manualelor pentru învățământul general”  aprobat prin ordinul ME nr.  143 din 20 martie 2017(https://mecc.gov.md/ro/content/manuale).

 

Nr. Crt.

 

Titlul manualului

Cl

Cerințe față de conținut

Cerințe tehnice

Nr. pagini (min/max)

Nr. culori text

Nr. culori copertă

Format

(înălţime X lăţime în cm,)

Hârtie

1

Limba şi literatura română (Abecedar)

I

Să corespundă Curriculumului național aprobat prin ordin MECC nr. 1124 din 20.07.2018.

Manual /caiet de lucru pentru elev. Manualul va fi structurat (noțiuni teoretice de învățare, imagini, text etc v/v sarcini interactive de lucru pentru elev) rezonabil vârstei copiilor de 6-8 ani.

Manualul va fi   însoțit de 2 caiete de scriere pentru elev (câte 1 caiet pe semestru)

Manualul – 2 cărți a câte 128/160;

Caietul de scriere – 2 caiete a câte 48/56.

Manual – policrom 4

Caiet - monocolor

4

Manualul 20X26; Caietul de scriere 16X24

Text :Acceptată și permisă pentru tipărirea manualelor în R. Moldova (albeața - 82-94%; densitate – nu mai mică de 70 g/m.p. sau echivalent)

Copertă:

Carton cretat doar pe o singură parte. Albeața nu mai mică de 80%.  Densitate – nu mai mică de 220 g/m.p.

 

2

Limba şi literatura rusă (Bukvari)

I

3

Limba şi literatura găgăuză (maternă)

I

Să corespundă Curriculumului național aprobat prin ordin MECC nr. 1124 din 20.07.2018

 

160/200

4

4

20/26

4

Limba şi literatura bulgară (maternă)

I

160/200

5

Limba şi literatura ucraineană (maternă)

I

160/200

6

Limba şi literatura română (pentru instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale)

I

128/160

7

Matematica

I

128/160

8

Limba şi literatura română (maternă)

II

144/176

9

Limba şi literatura rusă (maternă)

II

144/176

10

Limba şi literatura română (pentru instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale)

II

144/176

11

Limba şi literatura găgăuză (maternă)

II

176/200

12

Limba şi literatura bulgară (maternă)

II

176/200

13

Limba şi literatura ucraineană (maternă)

II

176/200

14

Matematica

II

136/176

15

Științe

II

96/112

16

Educație moral – spirituală

II

96/112

17

Educație muzicală

II

96/112

18

Educație pentru societate

V-VI

192/224

19

Educație pentru societate

VII-VIII

192/224

20

Educație pentru societate

X-XI

192/224

21

Limba franceză

A1.1

Să corespundă Curriculumului național aprobat prin ordin MECC nr. 1124 din 20.07.2018 și Cadrului Comun European de Referință pentru Limbi, ediția anului 2018.

Nivelul A1.1 – vârsta copiilor 8-11 ani;

Nivelul A1.2 – vârsta copiilor 9-12 ani;

Nivelul A1 – vârsta copiilor 10-13 ani;

 

112/128

22

Limba franceză

A1.2

112/128

23

Limba franceză

A1

112/128

24

Limba engleză

A1.1

112/128

25

Limba engleză

A1.2

112/128

26

Limba engleză

A1

112/128

 

Note:

1.Pentru titlurile de manuale:

Clasa I:  Matematica.
Clasa II: Matematica; Științe; Educație moral – spirituală; Educație plastică; Educație muzicală; Educație tehnologică;
Clasa V - VI: Educație pentru societate;
Clasa VII - VIII: Educație pentru societate;
Clasa X - XI: Educație pentru societate;

se vor realiza traduceri în limba rusă care nu se înaintează la concurs.

2. Pentru concurs se prezintă produse (manuale) finite, versiune ”Bun de tipar” în opinia ofertantului.

3. Toate ofertele prezentate la concurs vor fi însoțite de Ghidul de implementare a manualului destinat cadrelor didactice. Volumul lucrării nu trebuie să depășească1/2-3/4 din volumul manualului; formatul – la alegere dar nu mai mare decât formatul manualului; hârtie text – ziar; coperta – echivalent cu manualul; culori text – unicolor. În conținutul Ghidului de implementare a manualului nu se vor accepta conținuturi din Ghidul pentru implementare a curriculumului.

4. Nu se va accepta alt format (dimensiuni) de manual.

5. Pentru licitația de achiziții fiecare titlu de manual va constitui un lot separat compus din titlu original, titlu tradus în limba rusă și ghidul de implementare a manualului pentru profesor. Pentru titlurileLimba şi literatura română (Abecedar) și Limba şi literatura rusă (Bukvari) loturile vor fi suplementate cu Caietul de scriere. Ofertanții pot participa la concurs cu una sau mai multe oferte.

 

MECC invită toți doritorii de a participa la concurs la o ședință de inițiere unde se vor discuta și alte aspecte ale organizării concursului. Preventiv data organizării ședinței – 10 octombrie 2018. Solicităm doritorilor să confirmați participarea la adresa: manualemoldova@gmail.com până la data de 08.10.2018. Despre locul și ora desfășurării ședinței vom informa suplimentar.