Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

ATENȚIE CONCURS !

  Consiliul Republican de Atestare anunță concursul de selecție a evaluatorilor-experți  pentru completarea și actualizarea Registrului de evaluatori-experți pe disciplinele școlare și de profil.  

  În baza Registrului de evaluatori-experți, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a procedurii de selecție a membrilor Comisiilor republicane de atestare pe disciplinele școlare și de profil, aprobată prin ordinul nr. 37/2019, Consiliul Republican de Atestare va selecta pentru sesiunea republicană de atestare președinții și membrii Comisiilor republicane de atestare a cadrelor didactice și de conducere.

  Evaluatorii-experți urmează să presteze servicii de evaluare a cadrelor didactice și de conducere în cadrul sesiunilor de atestare republicane la următoarele discipline și domenii de activitate:

 

-Educație timpurie (educator/metodist/conducător muzical)

-Învățământ primar

-Limba și literatura română (școala națională)

-Limba și literatura română (școala alolingvă)

-Limba franceză

-Limba engleză

-Limba germană

-Limba italiană

-Limba spaniolă

-Limba și literatura rusă (școala națională)

-Limba și literatura rusă (școală alolingvă)

-Limba bulgară

-Limba găgăuză

-Limba turcă

-Istorie și științe socioumanistice/ Religie

-Educație pentru societate/ Educație civică

-Geografie

-Matematică

-Informatică/ Discipline TIC

-Fizică

-Chimie

-Biologie/ Discipline ecologice

-Educație muzicală – profesori/ conducători de cerc (pentru învățământul general/ artistic și extrașcolar)

-Educație plastică – profesori/ conducători de cerc (pentru învățământul general/ artistic și extrașcolar)

-Educație tehnologică/ origami - profesori/ conducători de cerc (pentru învățământul general/ artistic și extrașcolar)

-Artă teatrală, coregrafie (pentru învățământul general/ artistic și extrașcolar)

-Educație fizică - (pentru profesori/ antrenori din învățământul general și școli sportive)

-Pedagogie

-Psihologie 

-Logopedie

-Învățământ special

-Asistență socială

-Discipline medicale

-Discipline economice/ bazele antreprenoriatului

-Discipline juridice

-Discipline de specialitate (domeniile: tehnic/ tehnologic/ alimentație publică/ construcție/ topografie/ mecanică/ telecomunicații/ transporturi/ industrie ușoară/ vinificație și viticultură/ silvicultură/ servicii de înfrumusețare)

-Management educațional

 

 

Condițiile de participare la concurs pentru fiecare disciplină/ domeniu de activitate:

a) pentru președinte al Comisiei de atestare:

 • deținerea titlului de doctor/ doctor habilitat în științe ale educației sau în domeniul  de activitate;
 • experiență în calitate de membru al diferitor comisii de evaluare la nivel național (reprezintă un avantaj);
 • experiență de formator național, confirmată prin certificatul corespunzător (reprezintă un avantaj);
 • întrunirea rigorilor de onorabilitate și respect al deontologiei și eticii profesionale.

 

b) pentru membru al Comisiei de atestare:

 • deținerea gradului didactic superior în domeniul de activitate/ disciplina predată;
 • rezultate deosebite și eficiență în activitatea didactică, recunoscute la nivel raional- municipal-republican, confirmate prin documente emise de către Ministerul Educației și Cercetării sau Organul Local de Specialitate în Domeniul Învățământului;
 • experiență în calitate de membru al diferitor comisii de evaluare la nivel raional- municipal-republican, confirmată prin ordinul corespunzător;
 • experiență de formator la nivel raional-municipal-republican, confirmată prin certificatul emis de către Ministerul Educației și Cercetării sau Organul Local de Specialitate în Domeniul Învățământului (reprezintă un avantaj);
 • întrunirea rigorilor de onorabilitate și respect al deontologiei și eticii profesionale.

 

Conținutul dosarului care urmează a fi prezentat:

 

a) pentru președinte al Comisiei de atestare:

 • Curriculum Vitae (model Europass);
 • copia actului care confirmă titlul științific deținut în domeniul de specialitate sau științe ale educației;
 • copia actului care confirmă participarea în calitate de membru al diferitor comisii de evaluare la nivel național;
 • copia certificatului de formator la nivel republican;
 • scrisoare de recomandare din partea organului de conducere din instituția în care activează.

 

b) pentru membru al Comisiei de atestare:

 • Curriculum Vitae (model Europass);
 • copia certificatului de grad didactic superior;
 • copia actelor eliberate de Ministerul Educației și Cercetării sau Organul Local de Specialitate în Domeniul Învățământului, care confirmă rezultatele deosebite și eficiența în activitatea didactică, recunoscute la nivel raional-municipal-republican;
 • copia certificatului de formator la nivel raional-municipal-republican;
 • copia actului care confirmă participarea în calitate de membru al diferitor comisii de evaluare la nivel raional-municipal-republican;
 • scrisoare de recomandare din partea Organului Local de Specialitate în Domeniul Învățământului sau a administrației instituției (pentru instituțiile de subordine republicană).

 

Data limită de depunere a dosarului: 14 martie 2023.

Dosarele se vor depune pe suport de hârtie la Ministerului Educației și Cercetării, Secția managementul documentelor, bir. 330, str. Piața Marii Adunări Naționale 1, mun. Chișinău.

Date de contact: tel. 0(22) 23 27 21, 0(22) 23 35 50.