Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

ATENȚIE CONCURS

Ministerul Educației și Cercetării, în contextul organizării evaluării propunerilor de proiecte științifice în cadrul competiției naționale a granturilor doctorale pentru anul de studii 2023-2024, anunță despre prelungirea termenului de depunere a dosarelor privind selectarea și constituirea comisiilor de experți naționali pentru următoarele domenii științifice: științe ale naturii, științe inginerești și tehnologii, științe medicale, științe agricole, știinţe sociale şi economice și știinţe umaniste, până la 23 martie 2023.

Condiţiile minime pentru participare:

-Titlul ştiinţific de doctor şi ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar;

-Experiență în evaluarea proiectelor naționale/internaționale de cercetare sau programelor de studii.

Dosarul va conține o cerere de participare în adresa ministrului educaţiei şi cercetării, cu indicarea domeniului şi profilului ştiinţific, însoţită de Fişa expertului şi Curriculum Vitae (Europass). 

Dosarele vor fi depuse la adresa electronică: cancelaria@mec.gov.md și olga.izbas@mec.gov.md.

 

Fișa expertului poate fi consultată aici