Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Comisia naţională arheologică

Componenţă nominală a Comisiei Naţionale Arheologice

Președinte al Comisiei:

Gheorghe POSTICĂ, profesor universitar, doctor habilitat în istorie, Universitatea de Stat din Moldova; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

 
Vicepreședinte al Comisiei:
Eugen SAVA, conferențiar universitar, doctor habilitat în istorie, Director general al Muzeului Național de Istorie a Moldovei
 
Membri ai Comisiei:
Ion NICULIŢĂ, profesor universitar, doctor habilitat în istorie, Universitatea de Stat din Moldova
Aurel ZANOCI, conferențiar universitar, doctor în istorie, Universitatea de Stat din Moldova
Sergiu MATVEEV, conferențiar universitar, doctor în istorie, Decan al Facultății de Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova
Sergiu MUSTEAŢĂ, conferențiar universitar, doctor în istorie, Universitatea  Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
Ludmila PÎRNĂU, doctor în istorie, cercetător științific superior, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
Serghei COVALENCO, doctor în istorie, cercetător științific, Muzeul Național de Istorie a Moldovei
Igor MANZURA, conferențiar universitar, doctor în istorie, Şcoala Antropologică Superioară
Vladimir VORNIC, doctor în istorie, Director general al Agenției Naționale Arheologice
Ion TENTIUC, conferențiar universitar, doctor în istorie, cercetător științific coordonator, șef sector Arheologie, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Natalia MATEEVICI, doctor în istorie, cercetător științific coordonator, Muzeul Național de Istorie a Moldovei
Alexandru LEVINSCHI, doctor în istorie, cercetător științific, Muzeul Național de Istorie a Moldovei. 

 

Secretarul Comisiei

Mariana Mischevca, consultant superior al Direcției Patrimoniu Cultural

 

Componența Comisiei Naționale Arheologice a fost aprobată prin Ordinul MECC nr. 1361 din 07.12.2020