Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Concurs de selectare a membrilor societății civile în comisia de certificare a instituţiilor gazdă a activităţii de voluntariat

Ministerul  Educației, Culturii și Cercetării invită reprezentanții societății civile, să participe la concursul de selectare a membrilor Comisiei de certificare a instituţiilor gazdă a activităţii de voluntariat.

Comisia de certificare este un organ colegial alcătuit din 7 membri, dintre care 2 reprezentanţi ai organelor administrației publice centrale cu atribuţii în domeniu şi 5 reprezentanţi ai sectorului neguvernamental, din domeniul voluntariatului. 

 

Membrii Comisiei activează în bază de voluntariat cu o durată a mandatului de 3 ani (2021-2024). Membrii participă la ședințele Comisiei (de regulă, trimestrial) și în baza dosarelor depuse de către persoanele juridice de drept public sau privat, decid, după caz, acordarea/prelungirea statutului de instituție gazdă a activității de voluntariat.

 

Candidații la funcţia de membri ai Comisiei de certificare trebuie să fie persoane care:

⎯cunosc limba de stat;

⎯sunt cetăţeni ai Republicii Moldova;

⎯au experiență în activitatea de voluntariat, managementul voluntarilor, promovarea voluntariatului etc.

⎯sunt desemnaţi/ susținuți printr-o recomandare de către  organizaţii/instituţii ale societăţii civile cu atribuţii în domeniul voluntariatului.

⎯nu au antecedente penale.

 

Dosarul depus va conține:

⎯Copia buletinului de identitate;

⎯CV-ul;

⎯Recomandare din partea a cel puțin două organizaţii/instituţii ale societăţii civile cu atribuţii în domeniul voluntariatului.

⎯Declarația pe propria răspundere referitoare la lipsa antecedentelor penale.

 

Termenul limită de depunere a dosarelor: 8 iunie curent, ora 14:00, la adresa de e-mail: voluntariat@mecc.gov.md.

 

Comisia își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile  Legii nr. 121 din 18.06.2010 cu privire la  voluntariat; Hotărîrii nr. 158 din 12.03.2012 cu privire la implementarea Legii voluntariatului; Ordinului nr. T/525/A din 15.07.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de certificare şi a modelului Certificatului de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat.