Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A
Consiliul Național pentru Curriculum a aprobat noua generație de curricula modernizate la disciplinele din treapta gimnazială și treapta liceală
08/07/2019 - 09:45

Consiliul Național pentru Curriculum (CNC) a aprobat, la 5 iulie curent, noua generație de curricula modernizate la disciplinele din treapta gimnazială și treapta liceală. Acestea constituie cea de a patra generație de curricula și a doua generație de curricula centrate pe competențe.

 

În deschiderea ședinței CNC, ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Liliana Nicolaescu-Onofrei, a accentuat că dezvoltarea curriculară a fost mult așteptată nu doar de comunitatea educațională, dar și de întreaga societate. Ministrul a apreciat activitatea grupurilor de lucru, cei peste 170 de experți, reprezentanți ai mediului academic și practicieni, care au elaborat curricula modernizate. De asemenea, a fost remarcată implicarea și contribuția celor peste 1400 de cadre didactice, părinți, elevi în procesul de consultări și dezbateri publice, organizate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Totodată, ministrul a subliniat necesitatea asigurării pregătirii și sprijinirii cadrelor didactice în procesul de implementare a curricula.

 

Reactualizarea/dezvoltarea Curriculumului Național s-a realizat în corespundere cu prevederile Codului Educației al Republicii Moldova (2014); Cadrului de referință al Curriculumului Național (2017); Recomandărilor Consiliului Europei privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții (Bruxelles, 22 mai 2018); Competențelor pentru secolul XXI, Curriculum de bază: sistem de competențe pentru învățământul general (2018).

 

În total, au fost aprobate 19 curricula pentru treapta gimnazială și 16 curricula pentru treapta liceală, la următoarele discipline școlare, conform Planului-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal în anul de studii 2019-2020:

 

Limbă și comunicare

 • Curriculum la disciplina Limba și literatura română - școala națională (gimnaziu și liceu)
 • Curriculum la disciplina Limba și literatura română pentru instituțiile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale (gimnaziu și liceu)
 • Curriculum la disciplina Literatura universală
 • Curriculum la disciplina Limba și literatura rusă pentru școlile cu instruire în limba rusă (gimnaziu și liceu)
 • Curriculum la disciplina Limba și literatura ucraineană (gimnaziu și liceu)
 • Curriculum la disciplina Limba și literatura găgăuză (gimnaziu și liceu)
 • Curriculum la disciplina Limba și literatura bulgară (gimnaziu și liceu)
 • Curriculum la disciplina Limba rusă pentru școlile cu instruire în limba română (gimnaziu și liceu)
 • Curriculum la disciplina Limba străină (gimnaziu și liceu)

 

Matematică și științe

 

 • Curriculum la disciplina Matematică (gimnaziu și liceu)
 • Curriculum la disciplina Științe
 • Curriculum la disciplina Biologie (gimnaziu și liceu)
 • Curriculum la disciplina Fizică (gimnaziu și liceu)
 • Curriculum la disciplina Chimie (gimnaziu și liceu)
 • Curriculum la disciplina Informatică (gimnaziu și liceu)

 

Educație socioumanistică

 • Curriculum la disciplina Istoria românilor și universală (gimnaziu și liceu)
 • Curriculum la disciplina Geografie (gimnaziu și liceu)

 

Arte

 • Curriculum la disciplina Educația muzicală
 • Curriculum la disciplina Educația plastică

 

Sport

 • Curriculum la disciplina Educație fizică (gimnaziu și liceu) 

 

 

Din 15 iulie curent, vor demara sesiunile de formare a formatorilor naționali și locali. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va realiza și alte activități de capacitare a instituțiilor de învățământ pentru implementarea cu succes a noii generații de curricula.

  

petitii
Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație