Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Consolidarea capacităților privind cartografierea prioritară și procesul de descoperire a antreprenorialului pentru o specializare inteligentă

   În data de 17 Mai în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC), în contextul urmăririi parcursului de integrare în Spațiul European de Cercetare, a avut loc masa rotundă cu genericul ”Consolidarea capacităților privind cartografierea prioritară și procesul de descoperire a antreprenorialului pentru o specializare inteligentă. Discuțiile s-au axat pe analiza actualizată a cartografierii potențialului economic, inovator și științific din Republica Moldova. În luările de cuvânt dna Tatiana Moraru, Șeful Direcției Politici în domeniul cercetării și inovării a reiterat că printre prioritățile eminente ale MECC, ca autoritata a administratiei publice centrale de specialitate, ce se preocupă de elaborarea politicilor în sfera cercetării şi inovării, se regăsește specializarea inteligentă de rând cu  conceptul de ştiinţă deschisă, care urmează să ia, ambele, forma a două documente de politici prevăzute şi în cadrul Planului de Acţiuni pentru Implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană  (Foaia de Parcurs privind Specializarea Inteligentă în Republica Moldova şi  Strategia Naţională privind Ştiinţa Deschisă şi Planul de acţiuni aferent).

   Cartografierea priorităților  și procesul de descoperire antreprenorială pentru o specializare inteligentă va permite MECC să consolideze corect şi mai eficient eforturile în vederea identificării sectoarelor şi domeniilor în direcţia cărora urmează să fie canalizat potenţialul de cercetare și inovare, iar Raportul  privind "Caracterizarea domeniilor prioritare preliminare pentru specializarea inteligentă în Moldova”  care a fost prezentat de dnul Enric Fuster și dnul Francesco Massucci, SIRIS Academic S.L., Spania în cadrul acestui eveniment, va constitui unul din reperele MECC la elaborarea politicilor în domeniile de cercetare şi inovare. 

   Experţii români dna Gabriela Macoveiu, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, România şi  dnul Radu Gheorghiu, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, România au vorbit despre experienţa României privind organizarea  Procesului de descoperire antreprenorială pentru o specializare inteligentă, susținând intenția Guvernului Republicii Moldova de a elabora propria foaie de parcurs pentru dezvoltarea specializării inteligente pentru sectorul cercetării şi inovării în Republica Moldova.

   În concluzie menționăm că experții și-au manifestat intenția comună și disponibilitatea de a susține eforturile Republicii Moldova în parcursul ei european.