Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A
Consultații publice privind organizarea concursului proiectelor de cercetare din cadrul programelor de stat pentru anii 2020-2023
18/09/2019 - 17:00

Condițiile de participare la concursul proiectelor de cercetare din cadrul programelor de stat pentru anii 2020-2023, calendarul competiției, precum și limitele de finanțare ale acestora au fost principalele subiecte discutate în cadrul consultărilor publice organizate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

 

La ședința de lucru au participat secretarul de stat în domeniile cercetării și inovării, Elena Belei, reprezentanți ai organizațiilor de drept public din domeniul cercetării și inovării: institute de cercetare, universități, conducerea Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD) și reprezentanți ai organizației sindicale primare.

 

În debutul discuțiilor, secretarul de stat Elena Belei a menționat că, urmare a aprobării la 1 august 2019 a Programului național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 și a Metodologiei de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării, Guvernul a asigurat demararea concursurilor pentru finanțarea din bugetul de stat a proiectelor din domeniile cercetării și inovării, care se vor baza pe următoarele principii: transparență, tratament egal, obiectivitate și competență în desfășurarea procesului de concurs și expertiză a proiectelor, confidențialitate, neretroactivitate, competiție, deontologie și etică în cercetare.

 

Urmare a discuțiilor s-a stabilit demararea concursului proiectelor de cercetare și inovare din cadrul programelor de stat la data de 23 septembrie 2019. Condițiile de participare la concurs pot fi accesate pe pagina web oficială a ANCD (https://ancd.gov.md/ro/content/dezbatere-public%C4%83-pachetul-de-informa%C8%9Bii-pentru-concursul-din-cadrul-programelor-de-stat).

 

petitii
Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație