Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Curriculum în învățămîntul profesional tehnic postsecundar

Specialitatea Rețele Electrice, Învățământ Dual, calificarea Tehnician electrician, cod 71370

Specialitatea Exploatarea Sistemelor Multimedia, calificarea Tehnician echipamente TV, cod 21110

Specialitatea Contabilitate, calificarea Contabil, cod 41110

Specialitatea Finanțe și banci, calificarea Ofițer operațiuni financiar-bancare, cod 41220

Specialitatea Comerț, calificarea Agent comercial, cod 41620

Specialitatea Electronică, calificarea Tehnician electronică, cod 71440

Specialitatea Sisteme automatizate în transportul feroviar, calificarea Electromecanic sector, cod 71470

Specialitatea Diagnosticarea tehnică a transportului auto, calificarea Tehnician diagnosticare auto, cod 71620

Specialitatea Echipament electric şi electronic auto, calificarea Maistru electrician-electronist auto, cod 71630

Specialitatea Exploatarea tehnică a locomotivelor și vagoanelor, calificarea Tehnician exploatarea tehnică a locomotivelor și vagoanelor, cod 71640

Specialitatea Exploatarea tehnică a maşinilor şi utilajului pentru construcţii, mentenanța drumurilor auto, calificarea Tehnician mecanic în exploatarea tehnică a maşinilor şi utilajului pentru construcţii, mentenanța drumurilor auto, cod 71650

F.01.O.009_CD_MR4ani_Studiu, masurari tehnice si tehnologia materialelor I

F.01.O.010_CD_MR4ani_Desen tehnic

F.02.O.011_CD_MR4ani_Studiu, masurari tehnice si tehnologia materialelor II

F.02.O.012_CM_MR4ani_Desen tehnic asistat la calculator

F.03.O.013_CD_MR4ani_Mecatronica I

F.04.O.014_CD_MR4ani_Mecatronica II

F.05.O.015_CD_MR4ani_Electrotehnica si bazele electronicii I

F.06.O.016_CD_MR4ani_Electrotehnica si bazele electronicii II

F.08.O.017_CM_MR4ani_Securitatea_si_sanatatea_in_munca

Inventar_71650_Exploatarea tehnică a mașinilor și utilajului pentru construcții, mentenanța drumurilor auto

OME_NR.1085_29.12.2016

S.02.O.041_CM_MR4ani_Practica de initiere in specialitate lacatusarie - mecanica

S.02.O.042_CM_MR4ani_Practica de instruire sudare tinichigerie

S.03.O.018_CD_MR4ani_Vehicule rutiere I

S.04.O.019_CD_MR4ani_Vehicule rutiere II

S.04.O.043_CM_MR4ani_Practica de instruire demontare montare

S.05.O.020_CD_MR4ani_Masini si instalatii pentru constructii rutiere

S.06.O.021_CM_MR4ani_Exploatarea tehnica a masinilor si instalatiilor rutiere de constructii I

S.06.O.044_CM_MR4ani_Practica de instruire exploatarea tehnica a  a maşinilor rutiere

S.07.O.022_CM_MR4ani_Exploatarea tehnica a masinilor si instalatiilor rutiere de constructii II

S.07.O.023_CM_MR4ani_Reparatia masinilor si instalatiilor rutiere de constructii I

S.07.O.024_CM_MR4ani_Echipamentul electric electronic

S.07.O.025_CM_MR4ani_Mentenanta drumurilor auto

S.07.O.045_CM_MR4ani_Practica de specialitate - tehnologica

S.08.O.026_CM_MR4ani_Reparatia masinilor si instalatiilor rutiere de constructii II

S.08.O.046_CM_MR4ani_Practica de specialitate - ce anticipeaza probele de absolvire

Specialitatea Exploatarea tehnică a transportului auto, calificarea Tehnician mecanic în exploatarea tehnică a transportului auto, cod 71660

Specialitatea Tehnologia prelucrării lemnului, calificarea Tehnician în prelucrarea lemnului, cod 72220

F.03.O.009 Scule, dispozitive si utilaje in industria lemnului 2016-12-14

F.04.O.010 Electrotehnica si bazele automatizarii 2016-12-14

F.05.O.012 Proiectarea produselor din lemn asistata la calculator 2016-12-14

F.06.O.013 Tratamente hidrotehnice si hidrotermice 2016-12-14

F.07.O.011 Mecanica tehnica si calculul structurilor din lemn 2016-12-14

F.07.O.014 Securitatea și sanatatea in munca 2016-12-14

F.07.O.015 Tolerante, ajustaje si control tehnic 2016-12-14

F.07.O.016 Materii prime folosite in industria lemnului 2016-12-14

F.08.O. 016 Economia ramurii 2016-12-14

Inventar_72220_Tehnologia prelucrării lemnului

OME_nr.1087_29.12.2016

P.01.O.001 Practica de initiere 2016-12-14

P.02.O.002 Practica de laborator2016-12-14

P.02.O.003 Practica de cioplire in lemn 2016-12-14

P.02.O.004 Practica prelucrarea manuala a lemnului 2016-12-14

P.03.O.005 Practica de tamplarie 2016-12-14

P.04.O.006 Practica de mobilier 2016-12-14

P.06.O.007 Practica de tehnologica 2016-12-14

P.08.O.008 Practica tehnologică 2016-12-14

P.08.O.009 Practica ce precede proba de absolvire 2016-12-14

S.03.O.017 Tehnologia prelucrarii manuale a lemnului 2016-12-14

S.04.O.018 Detalieri si calculul produselor din lemn 2016-12-14

S.04.O.019 Tehnologia prelucrarii mecanice a lemnului 2016-12-14

S.06.O.020 Proiectarea si tehnologia fabricarii produselor industriale 2016-12-14

S.06.O.020 Proiectarea si tehnologia fabricarii produselor industriale

S.07.O.021 Proiectarea si tehnologia fabricarii mobilierului I 2016-12-14

S.07.O.022 Structuri si constructii din lemn PC 2016-12-14

S.07.O.023 Tehnologii si materiale de finisare 2016-12-14

S.08.O.024 Proiectarea si tehnologia fabricarii mobilierului II 2016-12-14

Specialitatea Arhitectură, calificarea Tehnician proiectant, cod 73110

Specialitatea Cadastru și organizarea teritoriului, calificarea Tehnician în cadastru și organizarea teritoriului, cod 73120

Specialitatea Construcţia şi exploatarea clădirilor şi edificiilor, calificarea Tehnician constructor, cod 73220

Specialitatea Construcţia și exploatarea drumurilor, calificarea Tehnician constructor, cod 73230

F.02.O.008. Materiale de constructii 2016-12-05

F.03.O.009. Mecanica teoretica si rezistenta materialelor 2016-11-21 

F.04.O.010. Geologia inginereasca si geotehnica 2016-11-17

F.04.O.011. Electrotehnica 2016-11-28

F.04.O.012. Topografie inginereasca 2016-12-05 

F.05.O.013. Masini si mecanisme în constructii  2016-21.12

F.05.O.014. Cai de comunicatie 2016-10-07

F.07.O.016. Economia în ramură 2016-11-28

F.07.O.017. Securitatea și sănătatea în muncă 2016-12-19

Inventar_73230_Construcția și exploatarea drumurilor

OME_NR.1083_29.12.2016

P.01.O.001. Practica de initiere 2016-12-19

P.02.O.002. Practica de betonare 2016-12-19

P.02.O.003. Practica de laborator 2016-12-29

P.04.O.004.Practica geologică 2016-12-25

P.04.O.005. Practica topografica 2016-12-29 

P.04.O.006. Practica lucrarilor de trasare a constructiilor rutiere 2016-12-29

P.06.O.007. Practica circulației rutiere 2016-12-19

P.06.O.008. Practica de întreținere a căilor de comunicație 2017-01-09

P.06.O.009. Practica tehnologica 2017-01-18

P.08.O.010. Practica ce precede probele de absolvire 2016-14-12

S.05.O.018. Calculul structurilor din beton 2016-12-19

S.06.O.019. Întreținerea drumurilor, podurilor și căilor ferate 2016-12-05

S.07.O.020. Ingineria seismica si stabilitatea fundatiilor 2016-11-21

S.07.O.021. Bazele proiectării drumurilor, căilor ferate şi PAC 2016-11-12

S.07.O.022. Bazele proiectarii podurilor 2016-10-07

S.07.O.023. Tehnologia lucrărilor de terasamente a cailor de comunicatie 2016-11-25

S.08.O.024 Automatizarea proceselor tehnologice în domeniul construcțiilor 2016-12-14

S.08.O.025. Poduri din beton armat și metalice

S.08.O.026. Tehnologia sistemelor rutiere 2016-12-05 

Specialitatea Sisteme de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie, calificarea Tehnician constructor, cod 73260

Specialitatea Tehnologia materialelor și articolelor de construcții, calificarea Tehnician în industria materialelor de construcții, cod 73270

Specialitatea Traficul feroviar de mărfuri și pasageri, calificarea Dispecer tren, cod 104120

Specialitatea Traficul auto, calificarea Agent transporturi, cod 104110

Specialitatea Calculatoare, calificarea Tehnician pentru suportul tehnic al calculatoarelor, cod 61110

Specialitatea Administrarea aplicațiilor web, calificarea Tehnician de site-uri web, cod 61210

Specialitatea Administrarea bazelor de date, calificarea Asistent pentru baze de date, cod 61220

Specialitatea Rețele de calculatoare, calificarea Tehnician pentru rețele de calculatoare, cod 61230

Specialitatea Programarea și analiza produselor program, calificarea Asistent programator, cod 61310

Specialitatea Electroenergetică, calificarea Tehnician energetician, cod 71310

Specialitatea Evaluarea imobilului, calificarea Tehnician în evaluarea imobilului, cod 73250

21580 Regie, calificarea Regizor artistic

41120 Impozite și percepere fiscală, calificarea Contabil

41210 Finanțe și asigurări,calificarea Broker în asigurări

41310 Planificarea şi administrarea afacerilor, calificarea Tehnician planificare

41410 Marketing, calificarea Agent de vînzări

41610 Achiziții publice, calificarea Specialist achiziții publice

41630 Merceologie, califcarea Tehnician merceolog

81110 Agronomie, calificarea Agronom (calificare medie)

F.01.O.009 Pedologie si agrometeorologie

F.02.O.011 Botanica si fiziologia plantelor

F.03.O.012 Agrotehnica

F.03.O.013 Agrochimia

F.03.O.014 Organizarea teritoriului si bazele geodeziei

F.04.O.015 Mașini agricole și utilaje

F.04.O.017 Securitatea și sănătatea în muncă

F.06.O.016 Îmbunătăţiri funciare

F.07.O.018 Economie în agricultură

Inventar 81110 - Agronomie

OMECC nr. 529 din 05.12.2017

S.01.O.001 Practica de iniţiere în specialitate I

S.01.O.002 Practica de instruire I_Pedologia

S.02.O.003 Practica de iniţiere în specialitate II

S.02.O.004 Practica de instruire  II_Botanica

S.03.O.005 Practica de instruire III_Agrotehnica, organizarea teritoriului si bazele geodeziei

S.04.O.006_Practica de instruire IV_Maşini agricole şi utilaje, îmbunătăţiri funciare

S.05.O.007 Practica de specialitate I_Protectia  plantelor, Fitotehnie I

S.05.O.019 Fitotehnie I

S.05.O.020 Protecţia plantelor

S.06.O.008 Pract de specialitate II_Fitotehnie II

S.06.O.021 Fitotehnie II

S.06.O.022 Bazele zootehniei, apiculturii si producerea furajelor

S.07.O.009 Practica de specialitate III_Fitotehnia III, Horticultura I,Tehnologia pastrarii si prelucrarii productiei agricole

S.07.O.010 Practica ce precede probe de absolvire_tehnologica

S.07.O.023 Fitotehnie III

S.07.O.024 Horticultură I

S.07.O.025 Tehnologia pastrarii si prelucrarii productiei agricole

S.08.O.011 Practica de specialitate IV_Fitotehnie IV, Horticultura II

S.08.O.012 Practica ce precede probe de  absolvire_de producere

S.08.O.026 Ameliorarea plantelor

S.08.O.027 Fitotehnie IV

S.08.O.028 Horticultura II

81220 Legumicultură și pomicultură, calificarea Agronom

81220 Inventar -legumicultura

F.01.O.008 Pedologie si agrometeorologie

F.02.O.009 Bazele biologice de specialitate

F.03.O.010 Agrotehnica si imbunatatiri funciare

F.03.O.011 Agrochimia

F.03.O.012 Pomicultura generala

F.04.O.013 Mecanizarea in legumicultura si pomicultura

F.04.O.014 Legumicultura generala

F.08.O.015 Protectia integrata

F.08.O.016 Securitatea si sanatatea in munca

OMECC nr. 529 din 05.12.2017

S.01.O.036_S.02.O.038 Practica de initiere in specialitate I si II

S.01.O.037 Practica de instruire I_Pedologie si agrometeorologie

S.02.O.039 Practica de instruire II_Bazele biologice de specialitate

S.03.O.040_Practica de instruire III_Agrotehnica si imbunatatiri funciare

S.03.O.041_S.04.O.043,S.05.O.045_ S.06.O.046_ S.07.O.047_S.08.O.049_Pomicultura_Practica de specialitate_I.II.III.IV.V.VI

S.04.O.017 Producerea materialului saditor pomicol

S.04.O.042 Practica de instruire IV_ Mecanizarea in legumicultura si pomicultura

S.04.O.043_ S.06.O.046_ S.07.O.047_S.08.O.049Legumicultura_Practica de specialitate_II.IV.V.VI

S.05.O.018 Producerea rasadului in teren protejat

S.05.O.019 Infiintarea plantatiilor pomicole

S.05.O.044 Practica de instruire_V_Protecția integrată

S.06.O.020 Producerea legumelor in teren protejat

S.06.O.021 Intretinerea plantatiilor pomicole

S.07.A.024 Firma de exercițiu

S.07.O.022 Producerea legumelor in teren deschis

S.07.O.023 Recoltarea si pastrarea fructelor

S.07.O.048 Practica ce precede probele de absolvire_tehnologica

S.08.O.025 Pastrarea legumelor

S.08.O.050 Practica ce precede probele de absolvire_tehnologica_de producere

84110 Medicină veterinară , calificarea Felcer veterinar

102210 Securitatea și sănătatea în muncă, calificarea Tehnician securitatea și sănătatea în muncă

92310 Asistență socială, calificarea Lucrător social

923120 Inventar lucrător social

F.01.O.012 Psihologia generală

F.01.O.013 Anatomia si fiziologia omului

F.02.O.014 Stiinte ale educatiei

F.02.O.015 Bazele ştiinţei nursingului

F.03.O.016 Tehnici generale şi specifice de îngrijire

F.03.O.017 Psihologia personalității

F.04.L.049 Voluntariat social

F.04.O.018 Logica

F.04.O.019 Diagnoza problemelor comunitare

F.04.O.020 Elemente de statistică matematică și probabilitate

F.05.L.051  Protecția civilă

F.07.O.021 Unitățile primare ale vieții sociale

F.08.O.022 Procesele sociale

F.08.O.023 Managementul  în domeniu

OMECC nr. 517 din 05.12.2017

P.02.O.055 Practica de iniţiere în specialitate

P.04.O.056 Practica de instruire

P.06.O.057 Practica de specialitate

P.07.O.058 Practica compactă de specialitate

P.08.O.059 Practica care precede probele de absolvire

S.01.O.024  Concepte fundamentale ale asistenței sociale

S.03.O.025 Psihopedagogie familiei

S.03.O.026 Teoria și metodologia asistenței sociale_v2

S.04.O.027 Psihologia vârstelor I

S.05.A.043 Consilierea familiei

S.05.A.044 Servicii de reabilitare în asistența socială

S.05.O.028 Psihologia vârstelor II

S.06.O.029 Asistenţa Socială a Copilului şi Tineretului

S.07.O.030 Educația incluzivă

S.07.O.031 Psihopedagogia specială

S.07.O.032 Asistența socială a persoanelor în etate

S.07.O.033 Metode și tehnici ale asistenței sociale I

S.08.O.034 Metode şi tehnici ale asistenţei sociale II

S.08.O.035 Psihologia socială

S.08.O.036 Asistenta sociala a grupurilor social-vulnerabile

92310 Asistență socială, calificarea Pedagog social

71340 Mașini și aparate electrice de uz casnic, calificarea Tehnician electrician

71410 – Aparate radioelectronice de uz casnic, calificarea Tehnician electronică

71420 Automatizarea proceselor tehnologice, calificarea Tehnician automatizare a proceselor de producție

71430 Comunicatii postale, calificarea Tehnician transporturi, poștă și telecomunicații

71480 Tehnologii și rețele de telecomunicații, calificarea Tehnician rețele de telecomunicații

71490 Teleradio comunicații, calificarea Tehnician radioelectronist

071510 - Magini, instalalii frigorifice gi sisteme de climatizare, calificarea Tehnician frigotehnist

71570 Metrologie și certificarea conformității, calificarea Technician metrolog

71580 Tehnologia construcțiilor de mașini, calificarea Tehnician în construcții de mașini

72120 Tehnologia alimentației publice, calificarea Tehnolog alimentație publică

72320 Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecțiilor din tricot, calificarea Tehnician tehnolog în industria tricotajelor

72330 Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături, calificarea Tehnician în industria confecțiilor

72340 Modelarea și tehnologia articolelor din piele și înlocuitori, calificarea Tehnician industria confecțiilor din piele și înlocuitori

11210 Educație timpurie, calificarea educator

1 Practica de initiere in specialitate

2 Practica de specialitate (psihopedagogica)

3 Practica de instruire probe activitate de joc

4 Practica de instruire de vara

5 Practica de instruire probe arii curriculare I

6 Practica de instruire probe arii curriculare II

7 Curriculum practica comasata

8 Curriculum practica care precede probele de absolvire

11210 Inventar Educator

F.01.O.012 Psihologia generala I

F.01.O.018 Teoria educatiei

F.02.019 Pedagogia generala

F.02.O.013 Psihologia generala II

F.02.O.023 Anatomia, fiziologia si igiena copilului

F.03.O.014 Psihologia virstelor I

F.03.O.020 Didactica educatiei prescolare I

F.04.O.015 Psihologia virstelor II

F.04.O.021 Didactica educatiei prescolare II

F.05.O.024 Didactica educatiei prin arte

F.05.O.025 Arta plastica

F.07.O.016 Educatia incluziva

F.07.O.022 Teoria si metodica lucrului educativ

F.08.O.017 Pregatirea psihologica a copilului pentu scoala

OMECC nr.237 din 13.03.19

S.03.O.026 Didactica educatiei muzicale I

S.04.O.027 Didactica educatiei muzicale II

S.05.O.028 Formarea reprezentarilor elementare matematice

S.05.O.030 Didactica familiarizarii prescolarului cu natura

S.06.O.029 Didactica formarii reprezentarilor matematice

S.06.O.037 Didactica educatiei fizice in institutiile prescolare

S.07.O.031 Didactica artelor plastice in institutiile prescolare

S.07.O.032 Didactica activitatilor de educare a limbajului I

S.07.O.035 Literatura pentru copii in institutiile prescolare I

S.08.O.033 Didactica activitatilor de educare a limbajului II

S.08.O.034 Logopedia

S.08.O.036 Literatura pentru copii in institutiile prescolare II

11210 Educație timpurie, calificarea Conducător muzical

11310 Învățămînt primar, calificarea Învățător

21570 Dans, calificarea Maestru dans

22110 Teologie, calificarea Predicator

32210 Biblioteconomie și asistență informațională, calificarea Bibliotecar

041510 - Servicii administrative și de secretariat, calificarea Asistent manager

42110 Jurisprudență, calificarea Grefier

53210 Meteorologie, calificarea Tehnician meteorolog

71320 Electromecanică, calificarea Electromecanic

71530 Maşini şi aparate în industria uşoară, calificarea Tehnician mecanic

72130 Tehnologia panificației, calificarea Tehnician în panificație

72140 Tehnologia produselor de origine animală, calificarea Tehnician în industria alimentară

72150 Tehnologia produselor de origine vegetală, calificarea Tehnician în industria alimentară

72150 Inventar Tehnologia produselor de origine vegetală

F.01.O.009 DESEN TEHNIC

F.01.O.010 STUDIUL MATERIALELOR

F.02.O.011 SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

F.03.O.012 MICROBIOLOGIE, SANITĂRIE ȘI IGIENĂ INDUSTRIALĂ

F.03.O.013 BAZELE TEHNOLOGIILOR ALIMENTARE

F.04.O.014 BAZELE PRODUCERII MATERIEI PRIME

F.04.O.015 BIOCHIMIA PRODUSELOR ALIMENTARE

F.04.O.016 PROCESE ȘI APARATE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

F.05.O.017 UTILAJ TEHNOLOGIC ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

F.06.O.018 BAZELE STANDARTIZĂRII

F.07.O.019 BAZELE ELECTROTEHNICII ȘI AUTOMATIZĂRII

OMECC nr. 881 din 12.06.18

P_S.01.O.048 PRACTICA DE INIȚIERE ÎN SPECIALITATE

P_S.02.O.049 PRACTICA DE INSTRUIRE ANALIZE CHIMICE

P_S.04.O.050 PRACTICA DE INSTRUIRE PRODUCEREA MATERIEI PRIME

P_S.05.O.051 PRACTICA DE SPECIALITATE PROCESAREA PRODUSELOR FITOTEHNICE

P_S.06.O.052 PRACTICA DE SPECIALITATE PĂSTRAREA PRODUSELOR FITOTEHNICE

P_S.07.O.053 PRACTICA DE SPECIALITATE PĂSTRAREA LEGUMELOR,FRUCTELOR ȘI STRUGURILOR

P_S.07.O.054 PRACTICA DE SPECIALITATE PROCESAREA LEGUMELOR, FRUCTELOR ȘI STRUGURILOR

P_S.07.O.055 PRACTICA TEHNOLOGICĂ

P_S.08.O.056 PRACTICA CE ANTICIPEAZĂ PROBELE DE ABSOLVIRE

S.05.O.020 PĂSTRAREA PRODUSELOR FITOTEHNICE

S.05.O.021 PROCESAREA PRODUSELOR FITOTEHNICE

S.06.O.022 PĂSTRAREA LEGUMELOR

S.06.O.023 PROCESAREA LEGUMELOR

S.07.O.024 PĂSTRAREA FRUCTELOR ȘI STRUGURILOR

S.07.O.025 PROCESAREA FRUCTELOR ȘI STRUGURILOR

S.07.O.026 CONTROLUL CALITĂȚII PRODUSELOR DE ORIGINE FITOTEHNICĂ

S.08.O.027 CONTROLUL CALITĂȚII PRODUSELOR DE ORIGINE HORTICOLĂ

72310 Filatură şi ţesătorie, calificarea Tehnician în industria textilă

81230 Viticultură și oenologie, calificarea Agronom

82110 Silvicultură, calificarea Tehnician silvic cercetare

101210 Frizerie și cosmetică, calificarea Tehnician cosmetică și frizerie

21510 Canto, calificarea Artist vocalist

21510 Inventar

F.01.O.010 Literatura muzicala universala I

F.01.O.020 Pianul  I

F.02.O.011 Literatura muzicala universala II

F.02.O.021 Pianul II

F.03.O.012 Literatura muzicala universala III

F.03.O.022 Pianul III

F.04.O.013 Literatura muzicala universala IV

F.04.O.023 Pianul IV

F.05.O.014 Literatura muzicala universala V

F.05.O.024 Pianul V

F.06.O.015 Literatura muzicala universala VI

F.06.O.025 Pianul VI

F.07.O.008 Solfegii.Armonia I

F.07.O.016 Literatura muzicala universala VII

F.07.O.018 Literatura muzicala națională. Folclorul muzical I

F.07.O.026 Pianul VII

F.08.O.009 Solfegii.Armonia II

F.08.O.017 Literatura muzicala universala VIII

F.08.O.019 Literatura muzicală națională.Folclorul muzical II

OMECC nr.209 din 04.03.19

P.1 Practica de initiere in specialitate

P.2 Practica de instruire

P.3 Practica de specialitate I

P.4 Practica de specialitate II

P.5 Practica de specialitate III

P.6 Practica care anticipeaza probele de absolvire

S.01.O.027 Canto. Ansamblul vocal I

S.01.O.035 Corul. Ansamblul etnofolcloric I

S.02.O.028 Canto. Ansamblul vocal II

S.02.O.036 Corul. Ansamblul etnofolcloric II

S.03.O.029 Canto. Ansamblul vocal III

S.03.O.037 Corul. Ansamblul etnofolcloric III

S.04.O.030 Canto. Ansamblul vocal IV

S.04.O.038 Corul. Ansamblul etnofolcloric IV

S.05.O.031 Canto. Ansamblul vocal V

S.05.O.039 Corul. Ansamblul etnofolcloric V

S.06.O.032 Canto. Ansamblul vocal VI

S.06.O.040 Corul. Ansamblul etnofolcloric VI

S.07.O.033 Canto. Ansamblul vocal VII

S.07.O.041 Corul. Ansamblul etnofolcloric VII

S.08.O.034 Canto. Ansamblul vocal VIII

S.08.O.042 Corul. Ansamblul etnofolcloric VIII

21520 Interpretare instrumentală, calificarea Instrumentist

21540 Dirijare corală, calificarea Dirijor

21540 Inventar

F.01.O.011 Literatura muzicală universală I

F.02.O.012 Literatura muzicală universală II

F.03.O.013 Literatura muzicală universală III

F.03.O.021 Teoria corului I

F.04.O.014 Literatura muzicala universal  IV

F.04.O.022 Teoria corului II

F.05.O.015 Literatura muzicală universal V

F.06.O.016 Literatura muzicală universal VI

F.07.O.009 Solfegii.Armonia I

F.07.O.017 Literatura muzicală universală VII

F.07.O.019 Literatura muzicala nationala. Folclorul muzical I

F.08.O.010 Solfegii.Armonia II

F.08.O.018 Literatura muzicală universală VIII

F.08.O.020 Literatura muzicala nationala. Folclorul muzical II

OMECC nr.209 din 04.03.19

P.1 Practica de initiere in specialitate

P.2 Practica de instruire

P.3 Practica de specialitate I

P.4 Practica de specialitate II

P.5 Practica de specialitate III

P.6 Practica care anticipeaz probele de absolvire

S.01.O.023 Corul și studierea specializată canto I

S.01.O.031 Dirijat coral. Lectura partițiilor I

S.02.O.024 Corul și studierea specializată canto II

S.02.O.032 Dirijat coral. Lectura partițiilor II

S.03.O.025 Corul și studierea specializată canto III

S.03.O.033 Dirijat coral. Lectura partițiilor III

S.04.O.026 Corul și studierea specializată canto IV

S.04.O.034 Dirijat coral. Lectura partițiilor IV

S.05.O.027 Corul și studierea specializată canto V

S.05.O.035 Dirijat coral. Lectura partițiilor V

S.06.O.028 Corul și studierea specializată canto VI

S.06.O.036 Dirijat coral. Lectura partițiilor VI

S.07.O.029 Corul și studierea specializată canto VII

S.07.O.037 Dirijat coral. Lectura partitiilor VII

S.08.O.030 Corul și studierea specializată canto VIII

S.08.O.038 Dirijat coral. Lectura partițiilor VIII

21560 Muzicologie, calificarea Muzicolog

41120 Impozite și percepere fiscală, calificarea Contabil

41210 Finanțe și asigurări, calificarea Broker în asigurări

52110 Ecologia și protecția mediului, calificarea Tehnician protecția mediului

53310 Geodezie, topografie, cartografiere, calificarea Tehnician geodez

71210 Gospodărirea și protecția apelor, calificarea Tehnician în gospodărirea și protecția apelor

101310 Organizarea serviciilor în hoteluri și complexe turistice, calificarea Recepționer unitate de cazare (calificare medie)

101510 Turism, calificarea Agent de turism (calificare medie)

103220 Servicii antiincendiare, calificarea Tehnician protecție antiincendiară

21210 Design interior, calificarea Decorator interioare

21210 Educație timpurie, calificarea Asistent al educatorului

21310 Grafică, calificarea Grafician

21420 Ceramica artistică, calificarea Pictor sculptor

21430 Prelucrarea artistică a materialelor, calificarea Pictor-decorator

71110 Tehnologia produselor cosmetice și medicinale, calificarea Tehnician tehnolog

71330 Electrificarea agriculturii, Calificarea Tehnician energetician/electrician

71520 Mașini și aparate în industria alimentară

71550 Mecanica agricolă, calificarea Tehnician mecanic

714100 Mecanică mașini și utilaje agricole, calificarea Tehnician mecatronică

101410 Sport și pregătire fizică, calificarea Instructor educație fizică

1. Practica de inițiere în specialitate

2. Practica de instruire în instituțiile preșcolare

3. Practica de vară

4. Practica în gimnaziu

5. Practica de antrenor

6. Practica în structurile de organizare a activității sportive

7. Practica care precede probe de absolvire

101410 Sport și pregatire fizică

F.01.O.010 Pedagogia

F.01.O.015 Perfecționarea măiestriei sportive I, baschet

F.01.O.015 Perfecționarea măiestriei sportive I, volei

F.02.O.011 Psihologia generală

F.02.O.016 Perfecționarea măiestriei sportive II, baschet

F.02.O.016 Perfecționarea măiestriei sportive II, volei

F.03.O.017 Perfecționarea măiestriei sportive III, baschet

F.03.O.017 Perfecționarea măiestriei sportive III, volei

F.04. O.012 Anatomie și fiziologie generală

F.04.O.018 Perfecționarea măiestriei sportive IV, baschet

F.04.O.018 Perfecționarea măiestriei sportive IV, volei

F.05.O.019 Perfecționarea măiestriei sportive V, baschet

F.05.O.019 Perfecționarea măiestriei sportive V, volei

F.06.O.013 Teoria și metodica educației fizice I

F.06.O.020 Perfecționarea măiestriei sportive VI, baschet

F.06.O.020 Perfecționarea măiestriei sportive VI, volei

F.07.O.014 Teoria și metodica educației fizice II

F.07.O.021 Perfecționarea măiestriei sportive VII, baschet

F.07.O.021 Perfescționarea măiestriei sportive VII, volei

F.08.O.022 Perfecționarea măietriei sportive VIII, baschet

F.08.O.022 Perfecționarea măietriei sportive VIII, volei

OMECC nr.148 din 17.02.20

S.01.O.023 Jocuri dinamice

S.02.O.024 Volei

S.02.O.030 Organizarea și desfășurarea manifestațiilor de masă

S.03.O.025 Baschet

S.04.O.026 Atletism

S.04.O.031 Psihologia vârstelor

S.05.O.027 Natația

S.07.O.028 Fotbal

S.07.O.032 Psihologia sportului

S.07.o.034 Fiziologia spotivă

S.07.O.035 Gimnastica

S.08.O.029 Luptele sportive

S.08.O.033 Educația incluzivă

S.08.O.036 Medicina sportivă și masajul

S.08.O.037 Teoria și metodica antrenamentului sportiv

72110 Siguranța produselor agroalimentare, calificarea Tehnician asigurarea calității

72110 Inventar

F.01.O.009_Chimia alimentară

F.02.O.010_Biologie vegetala si animala

F.03.O.011_Procese și aparate, standardizare și certificarea produselor alimentare

F.04.O.012_Tehnologia generală a produselor alimentare

F.04.O.013_Bazele producerii materiei prime

F.05.O.014_Microbiologie generală și alimentară

F.05.O.015 Siguranta alimentara

F.06.O.016_Biochimia

F.07.O.017_Biochimia alimentului

F.08.O.018_Bazele automatizării proceselor tehnologice -2017

OMECC_436_07.05.2020

S.01.O.001_ Practica de initiere in specialitate tehnica lucrarilor de laborator

S.02.O.002_Practica de inițiere în specialitate_Analiza chimica

S.03.O.003_Practica de instruire_Procese și aparate, standardizarea și certificarea produselor agroalimentare

S.04.O.004_Practica de instuire_Tehnologia generala a produselor alimentare

S.05.O.005_Practica de instruire_Analiza microbiologică

S.06.O.006_Practica de instruire_Analiza biochimica

S.06.O.019_Biotehnologii

S.06.O.020_Histologie si organisme genetic modificate

S.07.O.007_Practica de specialitate_ Inspectie si control fitosanitar și veterinar

S.07.O.007_Practica de specialitate_Toxicologia alimentelor

S.07.O.021 Inspectie si control fitosanitar

S.07.O.022_Utilaj tehnologic

S.07.O.023_Toxicologia alimentelor

S.07.O.024_Reziduri agro-alimentare

S.08.O.008_Practica de specialitate_ Control tehnochimic și bazele automatizării proceselor tehnologice.

S.08.O.009_Practica ce precede probele de absolvire

S.08.O.025_Control tehnochimic

S.08.O.026_Biofizica alimentului

72160 Tehnologia produselor obținute prin fermentare, calificarea Tehnician tehnolog

83110 Piscicultură și acvacultură, calificarea Tehnician piscicultor

42120 Securitatea frontierei, calificarea Subofițer superior unitate de control

72320 Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecțiilor din tricot, calificarea Tehnician tehnolog în industria tricotajelor

72330 Modelarea, proiectarea și tehnologia confecțiilor din țesături, calificarea Tehnician în industria confecțiilor

1. Practica de inițiere în specialitate

2. Practica de instruire I

3. Practica de instruire II

4. Practica de specialitate - de producție

5.  Practica de instruire III

6. Practica de instruire IV

7. Practica de specialitate constructiv-tehnologică

8. Practica ce precede probele de absolvire

F.01.O.001 Desen tehnic

F.01.O.002 Utilaje în industria de confecţii 

F.01.O.003 Bazele tehnologiei confecțiilor

F.01.O.009 Proiectarea îmbrăcămintei pentru femei I

F.02.O.004 Bazele studiului materialelor  

F.02.O.005 Tehnologia confectiilor I 

F.02.O.010 Proiectarea îmbrăcămintei pentru femei II

F.03.O.006 Tehnologia confecțiilor II 

F.04.O.007 Tehnologia confecțiilor III

F.04.O.008 Securitatea și sănătatea în muncă

F.05.O 011 Proiectarea îmbrăcămintei pentru bărbați 

F.05.O.013 Bazele proceselor tehnologice

F.06.0.014 Planificarea proceselor tehnologice 

F.06.O 012 Proiectarea îmbrăcămintei pentru copii

F.08.O.015 Metrologie, standardizare și control al calității

Inventar 72330

OMEC_1426_20-10-21

S.03.O.001 Modelarea constructivă a produselor vestimentare I

S.04.O.002 Modelarea constructivă a produselor vestimentare II

S.05.O.005 Tehnologia prelucrării produselor pentru femei

S.06.O.006 Tehnologia prelucrării produselor pentru bărbați

S.07.0.009 Organizarea proceselor tehnologice

S.07.O.003 Realizarea documentatiei tehnice constructive 

S.07.O.007 Tehnologia confecţiilor de diverse sortimente

S.08.O.004 Curs avansat de proiectarea îmbrăcămintei

S.08.O.008 Curs avansat in tehnologia confectiilor

S.08.O.010 Planificarea secțiilor întreprinderilor de confecții

102210 Securitatea și sănătatea în muncă, calificarea Tehnician securitatea și sănătatea în muncă

101220 Planificarea şi administrarea serviciilor de frumuseţe, Calificarea Tehnician în servicii de frumuseţe

71520 Mașini și aparate în industria alimentară, calificarea Tehnician mecanic

72110 Siguranța produselor agroalimentare, calificarea Tehnician asigurarea calității

72110_Inventar

F.01.O.008 Biologia vegetală și animală

F.01.O.009 Tehnologii de obținere a produselor vegetale

F.02.O.010 Securitatea și sănătatea în muncă

F.02.O.011 Tehnologii de obținere a produselor animaliere

F.03.O.012 Procese si aparate

F.03.O.013 Sanitărie și igiena unităților agroalimentare

F.04.O.014 Standarde de calitate în domeniul agroalimentar

F.04.O.015 Tehnologii de procesare a produselor alimentare 

F.05.O.016 Microbiologie generală şi alimentară

F.05.O.017 Biochimia

F.06.O.018 Bazele analizei organoleptice

F.08.O.019 Managementul siguranței alimentelor

S.03.O.020 Patologii vegetale

S.06.O.021 Zoonoze

S.06.O.022 Biotehnologii

S.07.O.023 Inspecţie şi control fitosanitar 

S.07.O.024 Utilaj tehnologic

S.07.O.025 Toxicologia alimentelor

S.07.O.026 Aditivi și ingrediente în industria alimentară

S.07.O.027 Biochimia alimentului

S.08.O.028 Controlul fizico-chimic a produselor agroalimentare

S.08.O.029 Inspecție și control sanitar-veterinar

P.02.O.042 Tehnica lucrărilor de laborator

P.02.O.043 Tehnologii de obținere a produselor vegetale și animale

P.04.O.044 Procese și aparate

P.04.O.045 Sanităria și igiena unităților agroalimentare

P.04.O.046 Tehnologii de procesare a produselor alimentare

P.06.O.047 Analiza microbiologică

P.06.O.048 Analiza  biochimică

P.07.O.049 Inspecţie şi control fitosanitar

P.07.O.050 Toxicologia alimentelor 

P.08.O.051 Inspecţie şi control sanitar-veterinar

P.08.O.052 Controlul fizico-chimic al produselor agroalimentare 

P.08.O.053 Practica ce precede probele de absolvire: tehnologică 

P.08.O.054 Practica ce precede probele de absolvire: de producere

OMEC_47_2022

72170 Tehnologia panificației și patiseriei, calificarea Tehnician în panificație și patiserie

21590 Coregrafie

71460 Mecatronica

41510 Servicii administrative și de secretariat, Calificarea Asistent manager

41610 Achiziții publice, calificarea Specialist achiziții publice

61210 Administrarea aplicațiilor Web, Calificarea Tehnician de site-uri web

61220 Administrarea bazelor de date, Calificarea Asistent pentru baze de date

61230 Rețele de calculatoare, Calificarea Tehnician pentru rețele de calculatoare

61310 Programarea și analiza produselor program, Calificarea Asistent programator

84110 Medicină veterinară, calificarea Felcer veterinar