Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A
Diplome de onoare pentru cei mai buni cercetători științifici
07/11/2019 - 12:58

În semn de profundă recunoștință și apreciere înaltă pentru activitatea remarcabilă, merite și rezultate deosebite în dezvoltarea cercetării, responsabilitate și profesionalism, pentru promovarea Republicii Moldova la nivel internațional și cu prilejul Zilei Științei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a decernat astăzi, 7 noiembrie, diplome de onoare celor mai buni cercetători din țară.

 

În discursul său, secretarul de stat în domeniul cercetării, Elena BELEI a mulțumit întregii comunități științifice din Republica Moldova pentru noile cunoștințe obținute în baza cercetărilor fundamentale și aplicative și implementarea acestora în vederea sporirii competitivității economiei naționale. „Astăzi sărbătorim excelența în cercetare și inovare, vă felicităm pentru performanțele obținute și vă îndemn ca împreună cu Guvernul Republicii Moldova să ne concentrăm eforturile pentru sporirea performanțelor în cercetarea aplicativă, atragerea tinerilor și a investițiilor, dezvoltarea industriilor exportatoare, promovarea societății bazate pe cunoștințe, inclusiv prin fortificarea activităților de cercetare și de dezvoltare, inovare și transfer  tehnologic orientate spre eficiență și competitivitate”, a menționat oficialul.

 

Diploma Guvernului  a fost decernată următorilor cercetători științifici:

 

1. Nina Ciorchină – doctor în științe biologice, cercetător științific coordonator, Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”;

2. Constantin Spînu – doctor în studiul artelor, cercetător științific coordonator, Institutul Patrimoniului Cultural;

3. Raisa Nastas – doctor în științe chimice, cercetător științific coordonator, Institutul de Chimie;

4. Vasile Stegărescu – doctor în științe biologice, cercetător științific coordonator, Institutul de Ecologie și Geografie;

5. Mihai Tîrșu – doctor în științe tehnice, cercetător științific coordonator, Institutul de Energetică;

6. Vasile Pavel – doctor habilitat în filologie, consultant științific, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu”;

7. Nicolae Balaur – doctor habilitat în științe biologice,  membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, consultant științific, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor;

8. Gheorghe Bobînă – doctor habilitat în filozofie,  cercetător științific principal, Institutul de Istorie;

9. Alexandra Ciloci – doctor în biologie, cercetător științific coordonator, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie;

10. Eudochia Saharneanu – doctor habilitat în filosofie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova;

11.Victor Șontea – doctor în științe fizico-matematice, profesor universitar, Universitatea Tehnică din Moldova;

12. Nicolae Leahu – doctor în filologie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;

13. Valerii Matcovschi – doctor habilitat în științe medicale, medic neurochirurg, IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”;

14. Ninel Revenco – doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, IMSP Institutul Mamei și Copilului;

15. Octavian Sajin – doctor în științe medicale, Agenția Națională pentru Sănătate Publică;

16. Lucia Ciobanu – doctor habilitat în științe medicale, cercetător științific coordonator, IMSP Institutul de Cardiologie;

17. Mihail Rapcea – doctor habilitat în științe agricole, cercetător științific principal, IP Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare.

 

Diploma Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a fost decernată următorilor cercetători:

1. Lidia Zasavițchi – cercetător științific, Biblioteca Științifică  (Institut) „Andrei Lupan”;

2. Janna Nikolaeva – cercetător științific, Biblioteca Științifică  (Institut) „Andrei Lupan”;

3. Maricica Colțun – doctor în științe biologice, cercetător științific coordonator, Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”;

4. Natalia Grădinaru – doctor în istorie, cercetător științific, Institutul Patrimoniului Cultural;

5. Lilia Braga – doctor în filosofie, cercetător științific coordonator, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice;

6. Serghei Sprincean – doctor habilitat în științe politice, cercetător științific coordonator, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice ;

7. Lilia Anghel – doctor în științe chimice, cercetător științific superior, Institutul de Chimie;

8. Iurii Bejan – doctor în geografie, cercetător științific coordonator, Institutul de Ecologie și Geografie;

9. Dmitrii Zaițev – doctor în științe tehnice, cercetător științific superior, Institutul de Energetică;

10. Ion Ciocanu – doctor habilitat în filologie, consultant științific, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu”;

11. Victor Kravțov – doctor în științe fizico-matematice, cercetător științific coordonator, Institutul de Fizică Aplicată;

12. Svetlana Baca – doctor în științe chimice, cercetător științific coordonator, Institutul de Fizică Aplicată;

13.  Dorina Croitori – cercetător științific, Institutul de Fizică Aplicată;

14. Vladimir Șeptițchi – doctor habilitat în științe biologice, cercetător științific principal, Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie;

15. Maria Timoșco – doctor habilitat în științe biologice, consultant științific, Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie;

16. Svetlana Smerea – doctor în biologie, cercetător științific coordonator, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor;

17. Leonid Voloșciuc – doctor habilitat în științe biologice, cercetător științific principal, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor;

18. Evghenii Isicico – cercetător științific, Institutul de Geologie și Seismologie ;

19. Nina Simonova – cercetător științific, Institutul de Geologie și Seismologie ;

20. Igor Nicoara – doctor în geologie, cercetător științific coordonator, Institutul de Geologie și Seismologie ;

21. Igori Beloțercovschii – cercetător științific, Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „Dumitru Ghițu”;

22. Alexandr Șibaev – inginer coordonator, Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „Dumitru Ghițu”;

23. Constantin Ungureanu – doctor habilitat în istorie, cercetător științific principal, Institutul de Istorie;

24. Igor Cereteu – doctor habilitat în istorie, cercetător științific principal, Institutul de Istorie;

25. Constantin Ciubotaru – doctor în informatică, cercetător științific coordonator, Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici” ;

26. Nicolae Vulpe – doctor habilitat în științe fizico-matematice, cercetător științific principal, Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici”;

27. Ludmila Rudi – doctor în biologie, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie;

28. Natalia Chiselița – doctor în biologie, cercetător științific superior, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie;

29. Vera Miscu – doctor în biologie, cercetător științific coordonator, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie;

30. Natalia Vinogradova – doctor în științe economice, cercetător științific coordonator, Institutul Național de Cercetări Economice; 

31. Tatiana Colesnicova – doctor în economie, cercetător științific coordonator, Institutul Național de Cercetări Economice;

32. Mariana Buciuceanu-Vrabie – doctor în sociologie, cercetător științific coordonator, Institutul Național de Cercetări Economice;

33. Rodica Perciun – doctor habilitat în științe economice, cercetător științific coordonator, Institutul Național de Cercetări Economice;

34. Igor Șubernețkii – doctor în științe biologice, cercetător științific coordonator, Institutul de Zoologie;

35. Galina Bușmachiu – doctor habilitat în științe biologice, cercetător științific coordonator, Institutul de Zoologie;

36. Rodica Cujba – cercetător științific, ÎS Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale;

37. Igor Cojocaru – doctor în informatică, ÎS Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale;

38. Ion Pârțachi – doctor în științe economice, profesor universitar, Academia de Studii Economice din Moldova;

39. Alic Bîrcă – doctor habilitat în economie, profesor universitar, Academia de Studii Economice din Moldova;

40. Ivan Carp – doctor în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport;

41. Lazari Povestca – doctor în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport;

42. Raisa Crețu - șef al Secției Managementul activității de cercetare, Institutul de cercetare și inovare, Universitatea de Stat din Moldova;

43. Tatiana Bulimaga – șef al Secției Protecție și valorificare a elaborărilor științifice, Institutul de cercetare și inovare, Universitatea de Stat din Moldova;

44. Cristina Țurcanu – metodist, Biroul Studii Doctorale Institutul de cercetare și inovare, Universitatea de Stat din Moldova;

45. Vasile Tronciu – doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, Universitatea Tehnică din Moldova;

46. Sergiu Mazuru – doctor în tehnică, conferențiar universitar, Universitatea Tehnică din Moldova;

47. Diana Antoci – doctor în psihologie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol;

48. Elena Rusu – doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol;

49. Sofia Grigorcea – doctor în științe biologice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol;

50. Dumitru Cozma – doctor habilitat în științe matematice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol;

51. Tatiana Raba – doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”;

52. Olga Belic – doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”;

53. Igor Casian – doctor în științe medicale, cercetător științific superior, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”;

54. Sergiu Vetricean – doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”;

55. Iulianna Lupașco – doctor habilitat în științe medicale, cercetător științific coordonator, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”;

56. Dumitru Casian – doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”;

57. Tamara Hacina – doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”;

58. Constantin Șchiopu – doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;

59. Ludmila Toma – doctor în studiul artelor, conferențiar universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;

60. Elena Mironenco – doctor habilitat în studiul artelor și culturologiei, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;

61. Irina Ciobanu-Suhomlin – doctor în studiul artelor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;

62. Pavel Topală – doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;

63. Leonid Malai – doctor în științe tehnice, conferențiar universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova;

64. Maria Vîrlan – doctor în psihologie, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

65. Oxana Grosu – doctor în științe medicale, cercetător științific, IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie ”Diomid Gherman”;

66. Eleonora Vataman – doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, IMSP Institutul de Cardiologie;

67. Elena Tudor – doctor în științe medicale, cercetător științific coordonator, Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”;

68. Silvia Evtodienco – doctor în agricultură, cercetător științific coordonator, Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară;

69. Oleg Mașner – doctor în agricultură, cercetător științific coordonator, Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară;

70. Silvia Mistreț – doctor în științe agricole, cercetător științific principal, IP Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”;

71. Zinaida Dadu – cercetător științific, IP Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare;

72. Anatolie Cartașev – doctor în științe biologice, cercetător științific coordonator, IP Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare;

73. Nicolae Taran – doctor habilitat în științe tehnice, cercetător științific principal, IP Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare;

74. Manole Brihuneț – cercetător științific, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală;

75. Dorina Onică – doctor în istorie, cercetător științific coordonator, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală;

76. Lilia Zabolotnaia – doctor în științe istorice, cercetător științific coordonator, Muzeul Național de Istorie a Moldovei;

77. Adelaida Chiroșca - cercetător științific, Muzeul Național de Istorie a Moldovei.

 

Totodată în vederea marcării Zilei Ştiinţei și pentru a sublinia meritele cercetătorilor, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va organiza în seara zilei de astăzi, 07 noiembrie un concert festiv. Evenimentul se va desfășura în incinta Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”.

 

Menționăm că „Ziua Științei” în Republica Moldova a fost instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 1083/2010, fiind organizată în contextul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, care a fost proclamată la 2 noiembrie 2001, în cadrul celei de-a 31-a sesiuni a Conferinţei generale a UNESCO.petitii
Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație