Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Edituri

Editura de Stat „Cartea Moldovei” 

 

bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 180, et.9,of.1318 

MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

Tel./fax: 373 22/29-59-35, 373 22/29-58-81  

Director: Gheorghe Oanţa     

Este fondată în anul 1996 în baza cumulării fostelor editurii de stat, devenind succesorul lor de drept. Obiectivele prioritare ale activităţii: editarea literaturii artistice clasice şi moderne naţionale, a creaţiilor din diverse domenii al artei (plastice, muzicale, teatrale, cinematografice), a monografiilor, studiilor şi articolelor referitoare la aceste sfere de manifestare creativă a autorilor din Republica Moldova.

S-au impus în special seriile de literatură clasică, de istorie naţională, de albume-monografii ale pictorilor autohtoni, de profiluri artistice ale cineaştilor şi oamenilor de teatru şi colecţia pentru elevi şi studenţi a operelor scriitorilor băştinaşi.

Pe parcursul anilor colectivul editurii a fost înalt apreciat de autori şi critica de specialitate pentru profesionalism: nivelul intelectual, deosebita intuiţie artistică, perseverenţa şi exigenţa manifestate în procesul pregătirii manuscriselor pentru tipar. Ediţiile apărute anual au fost distinse în Republica Moldova şi peste hotare cu numeroase (circa 30) şi prestigioase premii primite la manifestările de amploare vizînd producţia editorială: cea mai bună editură a anului, cel mai frumos album, cea mai reuşită carte, cea mai bună prezentare grafică, cele mai frumoase ilustraţii (Chişinău, Moldova), 2 premii pentru întreaga activitate în categoria aur (Anglia şi Germania), 4 premii pentru cele mai impunătoare cărţi consacrate înaintaşilor noştri – Ştefan cel Mare, domnitorilor şi cărturarilor Moldovei; contemporanilor noştri, personalităţi din sfera artei – M. Bieşu, Gh. Mustea, acordate în cadrul concursurilor internaţionale din Moscova, cît şi diverse alte premii obţinute în România.

 

 

Editura didactică "Lumina",

 

b-dul Ştefan cel Mare şi Sfînt, 180,of.505

MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

Tel./fax: 373 22/29-58-68,373 22/29-58-64,373 22/29-58-67

Director Alexandru Satirovici

Fondată în 1966, este specializată în editarea manualelor şcolare , suporturilor didactice , literaturii pentru copii, literaturii pentru părinţi, literaturii artistice, dicţionarelor. În acest răstimp editura a fost principalul furnizor de manuale pentru elevii din republică. Toată producţia de carte poate fi procurată direct de la sediul editurii. Participă la toate saloanele de carte , fiind învrednicită cu diplome. În anul 2004 editura a primit Premiul special al Ministerului Educaţiei pentru colecţia de manuale pentru liceu.

 

 

Edituri de Stat din Republica Moldova

 

AGEPI

Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1

MD-2024, Chişinău, Republica Moldova

Tel/Fax : 373 22 44-01-19, 40-05-96

E-mail : office@agepi.md

Site :   www.agepi.md

Director general : Dorian Chiroşca

Editura "AGEPI" prezintă literatură în domeniul proprietăţii intelectuale: publicaţiile periodice "Buletinul oficial de proprietate industrială (BOPI), "Buletinul oficial de drept de autor şi drepturi conexe", "Raport anual 2007", revista "Intellectus" cu suplimentele "AGEPI Info", "Bursa investiţiilor", legislaţia în domeniul PI, materiale metodice, lucrări ştiinţifice, prospecte, pliante, etc.

 

 

Centrul Ştiinţific, Metodic şi Educaţional "Univers Pedagogic"

 

Str. Socoleni 16/1,

MD-2020, Chişinău, Republica Moldova

Tel/Fax : 373 22 24-32-79,

E-mail : univers_ped@yahoo.com

Director : Iurie Miron

CŞME "Univers Pedagogic" a  fost fondat în anul 1991 ca structură a Ministerului Educaţiei şi Tineretului. Se specializează în editarea manualelor , cărţilor cu profil didactic(ghidurilor, crestomaţiilor, testelor, culegerilor de probleme, agendelor pentru profesori, educatori), literaturii pentru copii, beletristicii. Anual CŞME participă la tîrgurile şi saloanele naţionale şi internaţionale de carte , fiind menţionat cu diplome şi premii de prestigiu.

 

 

Întreprinderea Editorial-Poligrafică "Ştiinţa"

 

Str. Academiei 3

Chişinău, Republica Moldova

Tel./Fax : 373 22/ 73-96-27, 73-96-16

E-mail : prini@stiinta.asm.md, prini_stiinta@yahoo.com

Director : dr.ing.Gheorghe  Prini

Î.E.P."Ştiinţa" a fost înfiinţată în anul 1959 sub auspiciile Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Publică literatură din diverse domenii : ştiinţă, tehnică, economie, management, marketing, politologie, sociologie, ecologie, agricultură, chimie, medicină, biologie, literatură română şi universală, artă, manuale şcolare şi universitare, dicţionare, albume, enciclopedii, literatură pentru copii etc. A valorificat peste 80 de serii şi colecţii : "Moştenire", "Academica", "Resurse acvatice", "Dicţionare Ştiinţa", "Biblioteca de Nord", "Liantul social" ş.a.

 

 

 Tehnica-Info

 

Bl. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.168

MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

Tel./Fax : 373 22/ 44-13-00, 32-18-13

E-mail : almar@mail.utm.md,

Site :  www.utm.md

Director : Alexandru Marin

Editura "Tehnica-Info" a fost fondată  în 1993,  cu scopul de a pregăti şi edita manualele profesorilor UTM. La editura au vazut lumina tiparului peste 300 de titluri de manuale si culegeri de lucrari stiintifice, semnate de colective mixte de autori de la UTM  si universitatile din Romania. Au aparut si culegeri de lucrari stiintifice ale Conferintelor Internationale, organizate la facultatile: Energetica; Industrie Usoara; Calculatoare, Informatica si Microelectronica; Inginerie si Management in Constructia de Masini s.a. Au fost traduse din engleza si editate 10 carti valoroase: "Taranii", "Intreprinderea britanica-Intreprinderea japoneza" si "Crepusculul miracolului: 4 decenii de economie de piata in Germania", actiune sponsorizata de fundatia "Soros-MD". Editura a participat  la cel mai prestigios Salon de Carte din lume - Francfurt pe Main (Germania), iar in anul 1998, la Salonul de Carte din Paris. Anual, editura participa la Saloanele Internationale de Carte din Bucuresti, Chisinau, Iasi.

 

 

 Universul

 

Str. Vlaicu Pârcălab 45

Chişinău, Republica Moldova

Tel./Fax : 373 22/ 23-77-73, 23-35-21

Director :  Iurie Gabură

La Editura "Universul" apar zeci de ziare si reviste republicane si raionale, aici isi tiparesc cartile un sir de edituri onorabile, cunoscute la dimensiune republicana. La cea de-a zecea editie a Salonului National de carte, in anul 2001,  editurii "Universul" i-a fost acordata Diploma "Tipografia anului". Incepand cu anul 2002, intreprinderea presteaza servicii mai variate si avantajoase, tiparind pe hartie cu multe semne de protectie documente de diversa destinatie in milioane de exemplare.