Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Formațiuni artistice model

Ansambruri folclorice

Lista ansamblurilor folclorice cu titlul onorific “model” din Republica Moldova                                            

(Anexa nr.1 la Ordinul Ministerului Culturii   nr._257_din_19.11. 2012)

 

Raionul Anenii Noi

1. Ansamblului folcloric “Ţărăncuţa”, s. Hîrbovăţ

2. Ansamblului folcloric “Datina”, s. Hîrbovăţ

3. Ansamblului folcloric “Slaveanca”, or. Anenii Noi

4. Ansamblului folcloric “Grădina dorului”, or. Anenii Noi

5. Ansamblului folcloric “Nadejda”, or. Anenii Noi

6. Ansamblului folcloric “Legenda”, s. Mereni

7. Ansamblului folcloric “Vatra satului ”, s. Mereni

8. Ansamblului folcloric “Busuioc”, s. Floreni

9. Ansamblului folcloric “Sudaruşca”, s. Troiţa Nouă

10. Ansamblului folcloric “Mioriţa”, s. Ţînţăreni

11. Ansamblului folcloric “Izvoraş”, s. Chirca

 

Raionul Basarabeasca                                                                                              

12. Ansamblului folcloric„Speranţa” din s. Sadaclia

13.Ansamblului folcloric „Ivuşca” (ucraineni) din s. Iserlia

 

Municipiul Bălţi

14.Ansamblului folcloric „Doiniţa”

 

Raionul  Briceni

15.Ansamblului folcloric  „Cununiţa”, s. Colicăuţi

16.Ansamblului folcloric „Mioriţa”, or. Briceni

17.Ansamblului folcloric „Vatra Străbună”, s. Cotiujeni

18.Ansamblului folcloric „Brănduşa”, s. Trebisăuţi

19.Ansamblului folcloric „Vatra strămoşească”, s. Coteala

20.Ansamblului folcloric „Busuioc Moldovenesc”, s. Larga

21.Ansamblului folcloric „Marie şi Mărioară”, s. Larga

 

Raionul Cahul

22.Ansamblului folcloric „Roata norocului” din s. Andruşul de Sus

23.Ansamblului folcloric „Bucuria” din s. Bucuria

24.Ansamblului folcloric „Giurgiuleanca”  din s. Giurgiuleşti

25.Ansamblului folcloric „Crăiţele” din s. Văleni

26.Ansamblului folcloric „Bogheana” din s. Cîşliţa-Prut

27.Ansamblului folcloric,,Cimbrişor” din s. Cucoara

28.Ansamblului folcloric ,,Andrieş” din s. Andruşul   de Jos

29.Ansamblului folcloric ,,Colibăşanca” din s. Colibaşi

30. Ansamblului folcloric ,,Mocănaşii” din s. Colibaşi

31. Ansamblului folcloric ,,Percicli” (cehi) din s. Huluboaia

32. Ansamblului folcloric ,,Opincuţa” din s. Zîrneşti

33. Ansamblului folcloric din s. Pelinei

34. Ansamblului folcloric „Mocănaşii”, s. Slobozia Mare

 

Raionul Cantemir

35.Ansamblului folcloric „La stînă” (copii) din s. Cîrpeşti   

36. Ansamblului folcloric „Opincuţa” (copii) din s. Flocoasa, c. Ciobalaccia 

37. Ansamblului folcloric „Vaglence” (copii, bulgari) din s. Plopi

38.Ansamblului folcloric  „Glia” din s. Hăsnăşeni   

39.Ansamblului folcloric  „Cosaşii” (copii) din c. Ciobalaccia

40.Ansamblu folcloric  „Izvorce” (copii, bulgari) din s. Victorovca, c. Ciobalaccia

41.Ansamblului folcloric „Ciobănaşul”  din or. Cantemir 

42.Ansamblului folcloric ( bărbaţi) ,,Codrenii”    din s. Hănăseni

43.Ansamblului folcloric,,Plamăce” (bulgari)  din s. Stoianovca

 

Raionul Călăraşi

44. Ansamblului folcloric „Codrenii” din s. Onişcani 

45. Ansamblului  folcloric „Doruleţ” din s. Hîrjăuca 

46. Ansamblului  folcloric „Sălcienii” (copii) din s. Săseni 

47. Ansamblului folcloric „Struguraş” din s. Răciula 

48. Ansamblului folcloric  „Vatra” din s. Vălcineţ 

49. Ansamblului folcloric ,,Ţărăncuţa” din s. Dereneu

50. Ansamblului folcloric ,,Datina” din s. Hirova

51. Ansamblului folcloric ,,Cosînzenele” din s. Meleşeni

52. Ansamblului folcloric ,,Plai de dor” din s. Pîrjolteni

 

 Raionul Căuşeni

53.Ansamblului folcloric „Mria” (ucraineni), s. Grigorievca

54.Ansamblului folcloric „Ineluş Învîrtecuş”, s. Cîrnăţenii Noi

55.Ansamblului folcloric „Busuioc” (copii), s. Ciufleşti

56.Ansamblului folcloric „Lia – Ciocîrlia”, s. Taraclia

57.Ansamblului folcloric „Floare de dor”, s. Ursoaia

58.Ansamblului folcloric „Ţărăncuţa”, s. Cîrnăţănii Noi

59.Ansamblului folcloric „Baştina”, or. Căuşeni

60.Ansamblul folcloric „Ţărăncuţa”, s. Cîrnăţănii Noi

 

  Raionul Cimişlia

61.Ansamblului folcloric „Sanie cu zurgălăi” din s. Cenac

62. Ansamblului folcloric „Ilincuţa” din s. Batîr

63.Ansamblului folcloric „Datina” din s. Porumbrei

64. Ansamblului folcloric „Legenda” din or. Cimişlia

65.Ansamblului folcloric „Spicuşor” din s. Mihailovca

66.Ansamblului folcloric „Busuioc moldovenesc” din s. Ialpujeni

67. Ansamblului folcloric „Cununiţa” din s. Selemet

68.Ansamblului folcloric „Trandafir de la Moldova” din s. Sagaidac

69.Ansamblului folcloric,,Sălcioara” din s. Hîrtop

70. Ansamblului folcloric din s. Javgur

 

 Municipiul Chişinău                                                                                      

71.Ansamblului folcloric „Ţărăncuţa”, or. Durleşti

72.Ansamblului folcloric „Moştenitorii”, Liceul „M. Sadoveanu”

73.Ansamblului folcloric „Crenguţă de iedera”, USM

74.Ansamblului folcloric „Opincuţa”, Liceul „Ion Creangă”

75.Ansamblului folcloric „Plăieşii”, Pretura s-lui Botanica

76.Ansamblului folcloric „Romaniţa”, Colegiul de Medicină

 

Raionul Criuleni

77.Ansamblului folcloric „Răzeşii” din c. Maşcăuţi 

78.Ansamblului folcloric „Mărgăritare” din s. Corjova 

79.Ansamblului folcloric „Floarea dorului” din s. Ratuş 

80.Ansamblului folcloric „Şoimanii” (bărbaţi) din s. Ratuş

81.Ansamblului folkloric „Băştinaşii” din s. Hîrtopul Mic 

82.Ansamblului folcloric „Şezătoarea” din or. Criuleni 

83.Ansamblului folcloric „Dacii” din s. Paşcani 

84.Ansamblului folcloric  „Cununa  dorului” din c. Măgdăceşti

85.Ansamblului folcloric  „La stîncă” din s. Dubăsarii Vechi

86. Ansamblului folcloric  ,,Măleanca” din s. Bălăbăneşti

87.Ansamblului  folcloric ,,Muguraşii” din s. Cruglic

88. Ansamblului folcloric ,,Lăstăreii” (copii) din s. Bălăbăneşti

89.  Ansamblului folcloric ,,Nemurelele” din s. Slobozia Duşca

 

 Raionul  Donduşeni

89.Ansamblului  folcloric „Cimbrişor”, s. Sudaruşca

90.Ansamblului folcloric „Vatra”, s. Crişcăuţi

 

Raionul   Drochia

91.Ansamblului folcloric „ Busuiocul”, or. Drochia

92.Ansamblului folcloric „ Florile dalbe”, s. Chetrosu

93.Ansamblului folcloric „  Băciţele”, s. Ochiul Alb

94.Ansamblului folcloric „ Voie bună gospodari”, s. Nicoreni

95.Ansamblului folcloric „Sofianca”, s. Sofia

96.Ansamblul folcloric „Ţarigrădeanca”, s. Ţarigrad

97.Ansamblului folcloric „Sudaruşca” (ruşi), or. Drochia

98.Ansamblului  folcloric „Busuiocul”, s. Pelinia

99.Ansamblului folcloric „Colindeţ” (copii), s. Sofia

                                                                                                             

Raionul Dubăsari

100.Ansamblului folcloric “Nistrenii” din s. Doroţcaia

101.Ansamblului folcloric “Cociereanca” din s. Cocieri

102.Ansamblului folcloric “Sălcioara” din s. Molovata Nouă

103. Ansamblului folcloric „Ionaş Leca” din  s. Oxentea

104.Ansamblului folcloric “Stejărel” (copii) din s. Pîrîta

105.Ansamblul folcloric ,,Livada” din s. Coşniţa

                                                                                                          

Raionul  Edineţ

106.Ansamblului folcloric „Semănătorii”, or. Cupcini

1078.Ansamblului folcloric „Colinda”, or. Edineţ

108.Ansamblului folcloric „Alboteanca”, s. Fîntîna Albă

119.Ansamblului folcloric „La Costel”, s.  Gordineşti

110.Ansamblului folcloric „Ciobănaş de la miori”, s. Parcova

111.Ansamblului folcloric „Raznoţvetie” (ruşi), or. Edineţ

112.Ansamblului folcloric „Sălcioara”, s. Gaşpar

 

 Raionul Făleşti

113. Ansamblului folcloric „Doruleţ” din s. Călugăr

114.Ansamblului folcloric „Baştina” din or. Făleşti

115.Ansamblului folcloric  „Auraş-Păcuraş” (copii)  din or. Făleşti

116.Ansamblului folcloric ,,Sărăteanca” din s. Sărata Veche

117.  Ansamblului folcloric ,,Crizantemele” din s. Taxobeni

118.Ansamblului folcloric ,,Scumpianca” din s. Scumpia

119.  Ansamblului folcloric ,,Sălcioara” din s. Năvîrneţ

 

 Raionul Floreşti                                         

120.Ansamblului folcloric „Dalbe flori”, or. Floreşti

121Ansamblului folcloric „Busuiocul dorului”, s. Trifăneşti

122.Ansamblului folcloric „Bobul”, s. Bobuleşti

123.Ansamblului folcloric „Cimbrişor”, s. Frumuşica

124.Ansamblului folcloric „Dumitriţa”, s. Dumitreni

125.Ansamblului folcloric „Izvoraş cu apă rece”, s. Prajila

126.Ansamblului folcloric „Ilincuţa”, or. Floreşti

127.Ansamblului folcloric „Busuioc”, s. Băhrineşti

128.Ansamblului folcloric „Floreşteanca” (Societatea orbilor), or. Floreşti

129.Ansamblului folcloric „Ţărăncuţa”, s. Cuhureştii de Sus

130.Ansamblului folcloric „Vatra Satului”, s. Rădulenii Vechi

131.Ansamblului folcloric „Bobocel” (copii), s. Bobuleşti

132.Ansamblului folcloric „Barvinoc” (ucraineni), s. Alexeevca

133.Ansamblului folcloric „Doina Răutului”, s. Gura Găinarului

134.Ansamblului folcloric „Cuniceanca”, s. Cunicea

 

 Raionul  Glodeni                                                                                                     

135.Ansamblului folcloric  „Învîrtita dorului”, s. Fundurii Vechi

136.Ansamblului folcloric „Cimbrişor”, s.Hîjdieni

137.Ansamblului folcloric „Stîrceanschie colocolicichi”, s. Stîrcea

138.Tarafului „Stejarii”, s. Hîjdieni

139.Ansamblului de fluieraşi, or. Glodeni

140.Corului „Armonia”, s. Hîjdieni

141.Ansamblului vocal „Crizantema”, s. Hîjdieni

142.Ansamblului vocal „Svetanoc”, s. Sturzovca

143.Teatrului dramatic „Cutezătorii”, s. Petrunea

 

    Raionul Hînceşti

144.Ansamblului folcloric „Baştina” din s. Caracui

145.Ansamblului folcloric „Pe-un picior de plai”  (copii) din s. Paşcani

146.Ansamblului folcloric „Busuioc” din s. Sărata Galbenă

147.Ansamblului folcloric „Vatra satului” din s. Paşcani

148.Ansamblului folcloric „Ucrainca” (ucraineni) din s. Crasnoarmeisc

149.Orchestrei de muzică populară „Arcuşul” din s. Sărata Galbenă

150.Orchestrei de muzică populară „Andrieş” din or. Hînceşti 

151.Tarafului „Oiera” din s. Cărpineni

152.Ansamblului de dans popular „Arcuşul” din s. Sărata Galbenă

153. Fanfarei de copii din s. Sărata Galbenă

154. Fanfarei din or. Hînceşti

155.Corului veteranilor din or. Hînceşti 

160.Teatrului „Ghioceii” (copii) din s. Mingir 

161.Orchestrei de muzică populară „Stejărelul” (copii) din s. Sărata Galbenă

162.Ansamblului folcloric ,,Prutuleţ” din s. Leuşeni

                                            

Raionul Ialoveni 

163. Ansamblului folcloric „Viişoara” din  c. Mileştii Mici

163.Ansamblului folcloric „Izvoraş” din  s. Horeşti

164.Ansamblului folcloric „Opincuţa” din  s. Zîmbreni

165.Ansamblului folcloric „Oleandra” din  s. Ţipala

166.Ansamblului folcloric „Florile dalbe” (copii) din s. Zîmbreni

167.Ansamblului folcloric „Păjuriţa”    (copii) din s. Costeşti

168.Ansamblului folcloric  „Haiducii” din s. Costeşti

169.Ansamblului folcloric  ,,Floare de salcîm” din s. Cigîrleni

170.Ansamblului folcloric  ,,Răzeşii” din s. Răzeni

 

 Raionul Leova

171.  Ansamblului folcloric „Codreanca” din s. Tigheci 

172.  Ansamblului folcloric „Opincuţa” din or. Leova 

173.  Ansamblului folcloric (bulgari) „Coporanskie  bulki" din s  Coporani   

174.  Ansamblului folcloric „Mioriţa” din s. Tochile-Răducani 

175.  Ansamblului folcloric „Lino-Leano” din s. Filipeni 

176.  Ansamblului folcloric ,,Moştenitorii” din s. Filipeni 

177.  Ansamblului folcloric „Linu-i lin” din s. Romanovca 

178.  Ansamblului folcloric „Pădureanca” din  s. Băiuş 

179.  Ansamblului folcloric „Dorul” din  s. Sărăţica Nouă 

180.  Ansamblului folcloric,,Busuioc moldovenesc” din s. Borogani

181.Ansamblului folcloric ,, Ţărăncuţa” din s. Beştemac

 

Raionul Nisporeni

182.Ansamblului folcloric „Doina codrilor” din c. Vărzăreşti  

183.Ansamblului folcloric de bărbaţi din or. Nisporeni 

184Ansamblului folcloric „Tezaur” (copii) din  s. Iurceni 

185.Ansamblului folcloric  „Vatra doinelor” din  s. Grozeşti 

186.Ansamblului folcloric  „Izvorul” din  s. Vînători 

187.Ansamblului folcloric „Busuioc moldovenesc” din  s. Bălăureşti

188. Ansamblului folcloric ,,Doina prutului” din s. Zberoaia

 

 Raionul  Ocniţa

189.  Ansamblului folcloric „Calinenica”, s. Unguri

190.Ansamblului folcloric „Rujniceanca”, s. Rujniţa

191.Ansambluuil folcloric „Lencăuţeanca”, s. Lencăuţi

192.Ansamblului folcloric „Spicuşor”, s. Hădărăuţi

193.Ansamblului folcloric „Sălcioara”, s. Sauca

194.Ansamblului folcloric „Teiuşii”, s. Lipnic

 

Raionul Orhei

195. Ansamblului folcloric “Doiniţa” din  s. Ghetlova

 196. Ansamblului folcloric “Vatra” din  s. Slobozia Doamnei 

 197. Ansamblului folcloric  “Suslenenii” din  s. Susleni 

 198. Ansamblului folcloric  “Comorile plaiului” din  s. Bieşti    

 199. Ansamblului folcloric  “Semănătorii” din  s. Cucuruzeni 

 200. Ansamblului folcloric  “Răzăşii” din  s. Isacova 

 201. Ansamblului folcloric  „Doruleţ” de la Societatea Orbilor din or.Orhei

 

Raionul  Rezina

202.Ansamblului folcloric „Răduceanca”, s. Ţahnăuţi

203.Ansamblului folcloric „Busuiocul”, s. Ţareuca

204.Ansamblului folcloric „Trandafirii”, s. Trifeşti

205.Ansamblului folcloric „Haiducii”, or. Rezina

206.Ansamblului folcloric „Amurgul”, s. Lalova

207.Ansamblului folcloric „Ţărăncuţa”, s. Pecişte

 

Raionul Rîşcani

208.Ansamblului folcloric „Sălcioara”, s. Corlăteni

209.Ansamblului de dans popular „Ghiocel”, s. Corlăteni

210.Ansamblului folcloric „Moştenitorii”, s. Zăicani

211.Ansamblului folcloric „Ţărăncuţa”, s. Borosenii Noi

212Ansamblului folcloric „Ţărăncuţa” (copii), s. Borosenii Noi

213.Ansamblului folcloric „Ţărăncuţa”, s. Mihăileni

                                                                                     

Raionul Sîngerei

214.Ansamblului folcloric „Moştenitorii”, s. Pepeni

215.Ansamblului folcloric „Florile dalbe”, s. Bilicenii vechi

216.Ansamblului folcloric „Mihăileanca”, s. Mihailovca

217.Ansamblului folcloric (romi) „Amari”, or. Sîngerei

218.Ansamblului folcloric „Opincuţa”, s. Drăgăneşti

 

Raionul Soroca

219.Ansamblului  folcloric „Colinda”, or. Soroca

220.Ansamblului folcloric „Floare de nu mă uita”, or. Soroca

221.Ansamblului  folcloric „Ţărăncuţa”, s.Rubleniţa

222.Ansamblului  folcloric „Frunză de dor”, s. Pîrliţa

223.Ansamblului  folcloric „La izvoare”, s. Vărăncău

224.Ansamblului folcloric „Ţărăncuţa”, s. Hristici

225.Ansamblului  folcloric „Busuioc”, s. Şolcani

226.Ansamblului  folcloric „Ţărăncuţa”, s. Parcani

227.Ansamblului  folcloric” „Ţărăncuţa”, s. Vădeni

228.Ansamblului  folcloric „Floare de noroc”, s. Voloviţa”

229.Ansamblului  folcloric „Stejarul”, s. Dubna

230.Ansamblului folcoric „Băciţele”, s. Căinarii Vechi

231.Ansamblului folcloric „Roştăriţa”, s. Bădiceni

 

   Raionul   Străşeni

232.  Ansamblului folcloric „Muguraşii”, s. Căpriana

233.Ansamblului folcloric „Dumbrava verde”, or.Străşeni

234.Ansamblului folcloric „Româncuţa”, s. Tătărăşti

235.Ansamblului folcloric „Sînzîienele”, s. Căpriana

236.Ansamblului folcloric „Roşcăneanca”, s. Roşcana

237.Ansamblului folcloric „La izvorul rece”, s. Cojuşna

238.Ansamblului  folcloric „Codrenii”, s. Căpriana

239.Ansamblului folcloric „La fîntîna dorului”, s. Zubreşti

240.Ansamblul folcloric „Volosenii”, s. Pănăşeşti

241.Ansamblul folcloric „Recenii”, s.Recea                                           

 

Raionul  Şoldăneşti

242.Ansamblului folcloric  „Lozioara”, or.Şoldăneşti

243.Ansamblului folcloric  „Socoleanca”, s. Socola

244.Ansamblului folcloric  „Bondiţa”, s. Şestaci

245.Ansamblului folcloric „Ţărăncuţa”, or. Şoldăneşti

246.Ansamblului folcloric „Busuioc”, or. Şoldăneşti

247.Ansamblului folcloric „Cumătriţele”, s. Rogojeni

248.Ansamblului folcloric (bărbaţi) „Stejarii”, s.Dobruşa

 

Raionul Ştefan Vodă                                                                                             

249.Ansamblului folcloric „Datina”, s. Tudora

230.Ansamblului folcloric „Vatra”, s. Popeasca

231.Ansamblului folcloric „Basarabenii”, or. Ştefan Vodă

232.Ansamblului folcloric „Vatra nistreană”, or. Ştefan Vodă

233.Ansamblului folcloric „Pe un picior de plai”, s. Tudora

234.Ansamblului folcloric „Străbunii”, s. Volintiri

235.Ansamblului folcloric „Craii”, s. Talmaza

236.Ansamblului folcloric „Liţa”, s. Feşteliţa

237.Ansamblului folcloric „Păstraţi horele şi cîntul”, s. Palanca

 

Raionul  Taraclia

0

Raionul   Teleneşti

238.Ansamblului folcloric „Lozioara”, s. Sărătenii Vechi

239.Ansamblului folcloric „Muguraşii” (copii), s. Brînzenii Noi

240.Ansamblului folcloric „Cimpoieş”, s. Brînzenii Noi

241.Ansamblului folcloric „Ţărăncuţa”, s. Chiţcanii Vechi

242.Ansamblului folcloric „Moştenitorii”, s. Suhuluceni

243.Ansamblului folcloric „Vatra”, s. Verejeni

244.Ansamblului folcloric  „Cucoara”, s. Ciulucani

 

Raionul Ungheni

245.Ansamblului folcloric „Polinuşka” (ruşi) din c. Pîrliţa 

246.Ansamblului folcloric „Doiniţa” (copii) din  c. Todireşti   

247.Ansamblului folcloric „Tudoriţele” din c. Todireşti 

248. Ansamblului folcloric „Frunzişoară – lozioară” din s. Costuleni 

249. Ansamblului folcloric „Ciutura” din c. Cetireni 

250. Ansamblului folcloric „Codrenii” din or. Corneşti 

251. Ansamblului folcloric „Codreanca”  din s.  Mînzăteşti 

252.Ansamblului folcloric ,,Ţărăncuţa” din s. Floriţoaia

253.Ansamblului folcloric ,,Prutenii” din s. Măcăreşti

254. Ansamblului folcloric ,,Datina” din s. Petreşti

255.Ansamblului folcloric ,,Ilincuţele” din s. Chirileni

 

UTA Găgăuzia

256.Ansamblului folcloric „Sevda”, s. Cazaclia

257.Ansamblului folcloric „Ghiuneşli coraf”, s. Copceac

258.Ansamblului folcloric „Sedef”, s. Beşalma

259.Ansamblului folcloric „Gagauzkie corobeiniki”, or. Comrat  

 

Total: 259 ansabluri folclorice  

Formații corale

Formații teatrale

Orchestre de muzică populară

Formații de dans

Fanfare