Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A
A fost lansat proiectul ştiinţific în nanotehnologii și biomedicină ,,NanoMedTwin”, câștigat în cadrul Programului ,,Orizont-2020”
23/11/2018 - 12:15

Astăzi, 23 noiembrie, secretarul de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Elena Belei, a participat la lansarea proiectului științific „Promovarea specializării inteligente la UTM prin dezvoltarea domeniului nanomaterialelor noi pentru aplicații biomedicale în baza excelenței și asocierii - NanoMedTwin”, câștigat în cadrul Programului ,,Orizont-2020”,în valoare de cca 1 milion de Euro.

 

În mesajul de felicitare, secretarul de stat Elena Belei a menționat că lansarea acestui proiect reprezintă un eveniment foarte important pentru întreaga comunitate științifică din Republica Moldova. „Câștigarea proiectelor finanțate în cadrul ,,Orizont-2020”, cel mai amplu program de cercetare și inovare derulat vreodată de UE, de către reprezentanții mediului academic din țara noastră, contribuie în mod indubitabil la formarea unei generații de cercetători de înaltă calificare, care se vor integra cu succes în spațiul european și mondial de cercetare”, a declarat oficialul.

 

Proiectul științific european „NanoMedTwin” urmează a fi implementat de către Universitatea Tehnică a Moldovei, în consorțiu cu Universitatea de Medicină din Hannover (Germania), Institutul Regal de Tehnologii din Stockholm (Suedia), Universitatea din Bristol (Marea Britanie), Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (Belgia) și firma EFPC Ltd (Israel). În calitate de lider de proiect este echipa condusă de către academicianul Ion Tighineanu.

 

Scopul proiectului este de a fortifica domeniul nanotehnologiilor și cel al biomedicinei, prin diverse activități de mobilitate și schimb de experiență, organizarea unor forumuri comune, școli de vară și cursuri  de training pentru doctoranzi și masteranzi, precum și pregătirea unor propuneri de proiecte noi pentru promovarea lor prin programele comunitare.

 

De asemenea, proiectul presupune elaborarea unui program strategic de cercetare axat pe nanomateriale pentru aplicații biomedicale, inclusiv aspectele legate de transferul de tehnologie; dezvoltarea abilităților de gestionare a activităților de inovare de la faza de descoperire de laborator până la transferul de tehnologie către instituțiile medicale,  care se va realiza prin transferul de practici și politici de la instituțiile partenere la Centrul Național de Studiere și Testare a Materialelor.

petitii
Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație