Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Instituțiile de învățământ superior

Învăţământ de stat / Public Institutions

1. Universitatea de Stat din Moldova / Moldova State University
Rector: ȘAROV Igor
MD-2009, mun. Chişinău, str. A.Mateevici, 60 
tel: +(373 22) 022-244-821, 022-244-810, 022-24-22-53
www.usm.md

 

2. Universitatea Pedagogică de Stat "I.Creangă" / "Ion Creanga" Pedogogical State University
Rector: BARBĂNEAGRĂ Alexandra
MD-2069, mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 1 
tel: +(373 22) 35-84-15, +(373 22) 24-02-84 
www.upsc.md

 

3. Universitatea Tehnică a Moldovei / Technical University of Moldova
Rector: BOSTAN Viorel 
MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 168 
tel: +(373 22) 23-78-61, 022- 23-54-00 
www.utm.md

 

4. Academia de Studii Economice din Moldova / Academy of Economic Studies of Moldova
Rector: STRATAN Alexandru
MD-2005, mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni, 61
tel: +(373 22) 22 41 28+(373 22) 40-27-09

 

5. Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi / "Alecu Russo" State University of Balti 

Rector: GAȘIȚOI Natalia  

MD-2131, mun. Bălţi, str. Puşkin, 38

tel: +(373-231) 52-430, 0231-52-340

www.usarb.md

 

 

6. Universitatea de Stat din Comrat / Comrat State University 
Rector: ZAHARIA Serghei  
MD-3800, or. Comrat, str. Galaţan, 17 
tel: +(373-298) 2-43-45, 0298-2-34-81 
www.kdu.md

 

7. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport / State University of Phisycal Education and Sport
Rector: DORGAN Viorel
MD-2024, mun. Chişinău, str. A.Doga, 24/1 
tel: +(373 22) 49-40-81, +(373 22) 49-41-82 
www.usefs.md

 

8. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "N. Testemiţanu" / "Nicolae Testemitanu" State University of Medicine and Pharmacy 
Rector: CEBAN Emil
MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 165 
tel: +(373 22) 205-701, +(373 22) 205-189 
www.usmf.md

 

9. Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne / "Stefan cel Mare" Police Academy   
Rector: OSTAVCIUC Dinu
MD-2009, mun. Chişinău, str. Gh.Asachi, 21 
tel: +(373 22) 22-97-27, +(373 22) 73-50-97 
www.academy.police.md

 

10. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice / Academy of Music, Theatre and Fine Arts 
Rector: MELNIC Victoria 
MD-2009, mun. Chişinău, str. A.Mateevici, 87 
tel: +(373 22) 24-02-13, 022-23-82-13 
www.amtap.md

 

11. Academia Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun" / "Alexandru cel Bun" Military Institute 
Rector: BUCUCI Anatolie 
MD-2023, mun. Chişinău, str. Haltei, 21 
tel: +(373 22) 25-20-85, +(373 22) 35-40-45 
www.academy.army.md

 

12. Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul / "Bogdan Petriceicu Hasdeu" State University of Cahul
Rector: CORNEA Sergiu
MD-3901, or. Cahul, Piaţa Independenţei, 1 
tel: +(373-299) 2-24-81, 0299-3-20-23 
www.usch.md

 

13. Universitatea de Stat din Taraclia / Taraclia State University 
Rector: PASLARI Maria 
MD-7400, or. Taraclia, str. Păcii, 4 
tel: +(373-294) 2-49-06, 0294-2-14-30
www.tdu-tar.md

 

Învățământ privat / Private Institutions

1. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova / Free International University of Moldova 
Rector: GALBEN Ilian 
MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 52 
tel: +(373 22) 22-00-29, 022-22-59-76 
www.ulim.md

 

2. Institutul Internaţional de Management "IMI - NOVA" / "IMI-NOVA" International Management
Rector: RAILEAN Valentin 
MD-2043, or. Chişinău, str. Hristo Botev, 9/1 
tel: +(373 22) 56-85-36, 022-56-82-09 
www.imi-nova.md 
corina_rln@yahoo.com

 

3. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova / Cooperative-Commercial University of Moldova 
Rector: ȘAVGA Larisa 
MD-2001, mun. Chişinău, bd. Gagarin, 8 
tel: +(373 22) 81-56-00, 022-81-56-01 
www.uccm.md

 

4. Universitatea Slavonă / Slavonic University 
Rector: BABENCO Oleg 
MD-2068, mun. Chişinău, str. Florilor, 28/1 
tel: +(373 22) 43-03-81, 022-43-03-82 
www.surm.md 
surm@starnet.md

 

5. Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene / University of European Political and Economic studies 
Rector: AVORNIC Gheorghe  
MD-2025, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 200, et.3 
tel: +(373 22) 74-94-86+(373 22) 74-99-13
www.uspee.md

 

6. Universitatea de Studii Europene din Moldova / University of European Studies of Moldova 
Rector: SEDLEŢCHI Iurie 
MD-2024, mun. Chişinău, str. Iablocikin, 2/1 
tel: +(373 22) 50-91-22, +(373 22) 50-91-27 
www.usem.md

 

7. IPÎ Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată / Institute of Criminal Science and Applied Criminology of Moldova 
"Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată" din Moldova 
Rector: BUGA Larisa
MD-2032, mun. Chişinău, str. Voluntarilor, 8/3 
tel: +(373-22) 47-04-18, +(373-231) 47-04-20 
www.criminology.md 
e-mail: criminology_md@mail.ru

 

8.Universitatea Americană din Moldova/ The American University of Moldova
Rector: AKPINAR Serhat
MD- 2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 200
tel: +(373 22) 11-00-00, +(373 79) 50-87-77 (secția studii)
www.americanuniversity.md