Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Învățămînt general

Ordine

 

Regulamente

 

Planuri

Curricula disciplinare și Ghiduri de implementare, 2019

Cadrul de referință al Curriculumului Național

 

Aria curriculară Limbă și Comunicare

 

Aria curriculară Matematica și Științe

 

Aria curriculară Educație Socioumanistică

 

Aria curriculară Arte și Sport

Ghiduri de implementare a Curricula 2018

Curriculum învățământ primar 2018

Curriculum și Metodologii 2018

Metodologii de evaluare și monitorizare la disciplina școlară Educația pentru societate

Metodologii de Evaluare 2019

Curriculum

  • Curricula (Educație Timpurie)

Cadrul de referință al Educației Timpurii din RM
Standarde de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani
Curriculum pentru Educația timpurie
Куррикулум Раннего Образования
Научные Основы Раннего Образования в Республике Молдова
Стандарты Обучения и Развития детей от рождения до 7 лет

  

  • Curricula (Primar)

Curriculum şcolar (clasele I-IV) 

Curriculum şcolar (clasele I-IV) (rusă)

Limba română (clasele I-IV) (pentru școli cu limba de instruire rusă)

Limba străină I (clasele II-IV)

Educatia moral-spirituala Clasele I-IV Ghidul invatatorului

 

  • Curricula (Gimnaziu)

Limba și literatura română 

Limba română (pentru alolingvi)

Limba străină I

Limba straina II  

Limba și literatura rusă

Limba rusă (pentru alolingvi)

Limba Bulgară 

Limba Găgăuză

Limba Ucraineană

Matematica

Științe

Biologie

Chimie

Fizica

Geografia

Informatica

Istoria

Educația Civică

Educația muzicală

Educația plastică

Educația tehnologică

Educația Fizică

 

  • Curricula (Liceu)

Curriculum la limba straina II Clasele V-XII

Biologie X-XII (româna)

Biologie X-XII (rusa)

Chimie X-XII (româna)

Chimie X-XII (rusa)

Educația Civică X-XII (româna)

Educație Civică X-XII (rusă)

Educația Fizică X-XII (româna)

Educația Fizică X-XII (rusa)

Fizica-Astronomia X-XII (româna)

Fizica-Astronomia X-XII (rusa)

Geograifa X-XII (româna)

Informatica X-XII (româna)

Informatica X-XII (rusa)

Istoria X-XII (româna)

Istoria X-XII (rusa)

Limba Bulgară X-XII 

Limba Găgăuză X-XII

Limba Română X-XII

Limba Română X-XII (pentru alolingvi)

Limba Străină I  X-XII (română)

Limba Străină I X-XII (rusă)

Limba Străină II X-XII (româna)

Limba Străină II X-XII (rusă)

Limba și literatura rusă X-XII

Limba Ucraineană X-XII

Literatura Universală X-XII (rusă)

Literatura Universală X-XII ( română)

Matematica X-XII (româna)

Matermatica X-XII (rusa)

 

  • Curriculum la educația și învățământul extrașcolar

CURRICULUM DE BAZĂ pentru domeniul Arte Profilurile Artă muzicală, Artă plastică/vizuală/decorativă Artă teatrală/dramatică. Cinetografia, Artă coregrafică (cercuri extrașcolare)

CURRICULUM La discipline și tipuri de activități pentru Școlile de Arte Domeniul Arte Profil Arta teatrală

CURRICULUM MODULAR la disciplinele de profil pentru Școlile de Muzică/Arte Domeniul ARTE Profil Artă Muzica

CURRICULUM la disciplinele de profil pentru școlile de ARTE PLASTICE/ARTĂ Domeniul ARTE Profil Arte plastic

CURRICULUM la discipline și tipuri de activități pentru Școlile de Arte Domeniul Arte Profil Artă coregrafică

CURRICULUM DE BAZĂ pentru domeniul Cultură și Societate

CURRICULUM pentru activități extrașcolare din cadrul Instituțiilor de învățământ general domeniul Sport, Turism și Agrement

CURRICULUMDE BAZĂ pentru Centre de copii și tineret domeniul Sport, Turism și Agrement

 CURRICULUMDE BAZĂ pentru Școli sportive domeniul Sport, Turism și Agrement

CURRICULUM DE BAZĂ pentru domeniul Știință. Tehnică. Tehnologii.

  • Curricula opţionale

Fotbal, învățământ cu profil sportiv

Curriculum de bază: competențe pentru educația și învățământul extrașcolar

Limba engleză School of Tomorrow,cl. I – XI

Limba engleză, English for future, cl. I-IV

Limba engleză, English for future, cl. V-IX

Educație fizică și fotbal cl. I - IV

Matematica pentru isteți, cl I-IV

Autovehicule: comportament şi siguranţă, cl X-XII

Voluntariat pentru educație, cl X-XII

Descoperă Moldova, cl X-XII

Educaţie economică şi antreprenorială, cl I–IV

Educaţie economică şi antreprenorială, cl V–IX

Educaţie economică şi antreprenorială, cl X-XII

Dezbateri

Fotbal, învățământ cu profil sportive, clasele a V–IX

Proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor mobile, clasele X-XII

Inteligența artificială, clasele XI-XII

Design grafic, clasele VIII-IX (RO)

Design grafic, clasele VIII-IX (RU)

Design grafic, clasele X-XII (RO)

Design grafic, clasele X-XII (RU)

Curriculum optional  Inteligența emoțională în Comunicare Clasele V-IX

Curriculum optional Fit in Deutsch . Clasele V-IX

Curriculum optional Fit in Deutsch. Clasele I-IV

Curriculum optional Fit in Deutsch. Clasele X-XII

Curriculum optional Geometria in cotidian. Clasa VIII

Curriculum optional Global English. Clasele I-IV

Curriculum optional Global English. Clasele V-IX

Curriculum optional Global English. Clasele X-XII

Curriculum optional Inteligența emoțională în ComunicareClasele X-XII

Curriculum optional Programare Java Distractiva. Clasele V-IX

Curriculum opțional Traditii si obiceiuri populare romanesti. Clasele V-VI

Curriculum la disciplina optionala Tradiţii şi obiceiuri rom.

Curriculum la disciplina optională Ghidare în cariera. Clasele VIII-IX

Curriculum optional Modelarea si imprimarea 3D. Clasele X-XII

Curriculum optional Modelarea și imprimarea 3D. Clasele VIII-IX

Curriculum disciplinar Limba franceza pentru clasele bilingve francofone. Clasele I-IV

Curriculum disciplinar Limba franceza pentru clasele bilingve francofone. Clasele V-IX

Curriculum disciplinar Limba franceza pentru clasele bilingve francofone. Clasele X-XII

Curriculum optional Englishthrough Art. Clasa a VI-a

Curriculum optional Think English. Clasele V-IX

Curriculum optional Programarea si pilotarea dronelor. Claele  X-XII

Curriculum optional Programarea si pilotarea dronelor. Clasele VII-IX

Curriculum Arta comunicării narative prin video. Clasele VIII-IX

Curriculum Arta comunicării narative prin video. Clasele VI-VII

Curriculum Arta comunicării narative prin video. Clasele X-XII

 

 

Inițiere în securitate it, clasele X-XII

Programarea algoritmilor în C / C++, clasele VII-XII (RO)

Programarea algoritmilor în C / C++, clasele VII-XII (RU)

Proiectarea și dezvoltarea web, clasele VII-XII (RO)

Proiectarea și dezvoltarea web, clasele VII-XII (RU)

Geografie Aplicată, cl. V

Educație pentru sănătate cl V-XII (română)

Educație pentru sănătate cl V-XII (rusă)

Suport didactic la disciplina opțională Educație pentru sănătate cl V-XII (română)

Suport didactic la disciplina opțională Educație pentru sănătate cl V-XII (rusă)

Educație pentru Media, clasa X-XI (română)

Educație pentru Media, clasa X-XI (rusă)

Învățăm să vorbim argumentat, cl. X-XI

Holocaust: Istorie și Lecții de Viață 

Холокост: История и Уроки Жизни

Educație prin FILM (V-XII)

Educație pentru drepturile omului cl I-IV

Educație pentru drepturile omului cl. V-IX

Aritmetica mentala si ABACUS 7-9 ani 10-14 ani

Muzica moderda și TIC cl.V-IX

Bunele Maniere cl.I-IV

Scrierea creativa cl.V-IX

Educație pentru media Gimnaziu (română)

Educație pentru media Gimnaziu (rusă)

Repere conceptuale privind elaborarea curricumului la disciplinele opționale

Educatie în bioetica

Arta vorbirii

Cultura și Civilizația Germaniei și Franței

Produsele chimice și Securitatea personală

Educație pentru media (clasele a III-a – a IV-a) (română)

Educație pentru media (clasele a III-a – a IV-a) (rusă)

Lectură pentru ghidare în carieră (gimnaziu)

Religie. Cultul ortodox curriculum opţional pentru Liceu Clasele a X-a – a XII-a

Etica vieții de familie

Arta comportamentului moral

Introducere în proprietatea intelectuală (cl. X/XI/XII)

Istoria matematicii. Clasele X-XI

Matematica aplicativă. Clasa a IX-a

Matematica în cotidian. Clasele I-IV

Curriculum opțional pentru clasele X-XII, Relații armonioase în familie

Suport metodic, Relații armonioase în familie

Curriculum opțional pentru învățămîntul primar (Clasele I-IV), "Educația pentru sănătate"

Elemente de cultura și civilizație spaniolă Curriculum optional Clasele V-XII

Curriculum pentru clasele cu profil arte plastice. Clasele I-IX

Curriculum opțional la limba română pentru clasele I-IV„ În împărăția cuvîntului”

Curriculum optonal pentru clasele I-IV „În imparatia lui Mate”

Teoria si practica traducerii Curs optional Clasele IX-XI

Introducere în Sociologie

Tainele comunicării

Educație pentru dezvoltarea comunității

Educație pentru echitate de gen și șanse egale

Să ne cunoaștem mai bine

Cultura bunei vecinătăți Kультура добрососедства  (preşcolar)

Cultura bunei vecinătăți Kультура добрососедства  (clase primare)

Învățăm a gîndi și a acționa strategic

Citind, învăț să fiu Varianta rusă

O oră pentru lectură 

Educaţie pentru toleranţă

Культура общения  

Istoria, Cultura şi Tradiţiile Poporului American

Istorie traită istorie povestită (clasele VI-XII)

Istoria şi cultura locala (clasele V- IX)

Elemente de cultură și civilizație a Franței în cadrul orelor de limbă franceză

Limbajul formelor vizuale

Robotica (III-XII)

Chimia și explorarea mediului

Educația ecologică

Matematica distractivă (clasele I-IV)

Surse de energie regenerabile (clasele VII-IX)

Educatia pentru Drepturile Omului (clasele VIII-IX)

Educație economică și antreprenorială (clasele I–IV)

Educație economică și antreprenorială (clasele V–IX)

Educație economică și antreprenorială (clasele X–XII)

Informatica (clasa II-IV)

Informatica (clasa V-VI)

Șah 

Religia pentru predarea creștinismului de rit evanghelic și adventist de ziua a șaptea (I-IX)

Religia pentru Cultul Ortodox (I-IX)

Educația Interculturală (I-IX)

Educație socială și financiară (ghid metodologic)

Educație socială și financiară (clasa V-IX)

Educație socială și financiară Ghid metodologic (clasa V-IX)

Integrarea europeană pentru tine (V-IX)

Integrarea europeană pentru tine (X-XII)

Administrarea calculatoarelor şi a reţelelor (clasele X–XI, profilul real)

Tehnologia informației și a comunicațiilor (Clasa VII-XII)

Istoria şi cultura locala 

Matematică distractivă, pentru clasele a V-a – a VI-a

 Educatie pentru socializare juridica  de clasa a VIII (RO)

 Educatie pentru socializare juridica  de clasa a VIII (RU)

Curriculum pentru disciplina optionala Educatie pentru socializare juridica. Cl_XI_ro

Curriculum pentru disciplina optională Relatii armonioase în familie. Clasele VIII-IX. RU

Curriculum pentru disciplina opțională Relatii armonioase în familie. Clasele VIII-IX._RO

Curriculum pentru disciplina optională STEM in criminalistica. Clasele VIII-IX; X-XI.

Curriculum pentru disciplina optioonală Educatie electorala. Cl.IX. Cl X.

Curriculum la disciplina optionala Chisinaul meu. Clasele III-IV.

Curriculum pentru disciplina opțională Chisinaul meu. Clasele V-IX.

Curriculum pentru disciplina optională Chisinaul meu. Cl.X-XII

Curricula la disciplinele din aria curriculară Arte, profil Arte plastice. Clasele X-XII.

Curriculum la disciplina Arta actorului. Aria curriculară Arte. Profil Arta teatrală. Clasele I-XII.

Curriculum la disciplina Arta vorbirii scenice. Aria curriculară Arte. Profil Arta teatrală. Clasele I-XII

Curriculum la disciplina Istoria teatrului.Aria curriculară Arte. Profil Arta teatrală. Clasele X-XII.

Curriculum la disciplina Mișcarea scenica. Aria curriculară Arte. Profil Arta teatrală. Clasele V-XII

Curriculum la disciplina opțională În Împărăția șahului. Clasele I-IV.

Curriculum la disciplina Ritmică și dans.Aria curriculară Arte. Profil Arta teatrală. Clasele I-XII.

 

Modele de proiecte de lungă durată . Clasele I-IV. Anul de studii 2020-2021

  • Modelele de proiecte didactice de lungă durată, clasele I-IV ( DOC / PDF )

Modele de proiecte didactice de lungă durată, anul de studii 2022-2023

Repere metodologice de organizare a procesului educațional în învățământul general, anul de studii 2023-2024

Repere metodologice de organizare a procesului educațional în învățământul general, anul de studii 2022-2023

Repere metodologice de organizare a procesului educațional în învățământul general, anul de studii 2021-2022

Repere metodologice de organizare a procesului educațional în învățământul general, anul de studii 2020-2021

Repere metodologice de organizare a procesului educațional în învățământul general, anul de studii 2019-2020

Repere metodologice de organizare a procesului educațional în învățământul general, anul de studii 2018-2019

Repere metodologice de organizare a procesului educațional în învățământul general, anul de studii 2017-2018

Repere metodologice de organizare a procesului educațional în învățământul general, anul de studii 2016-2017

Cadrul Managementului pe Mediu

Programul pentru Evaluare Internațională a Elevilor