Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Lansarea concursului de selectare a proiectelor de îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitație în instituțiile de învățământ primar, gimnazial şi liceal pentru anul bugetar 2023

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 260/2023 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea procedurii de selectare, aprobare și implementare a proiectelor de construcție/renovare/reabilitare a blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, precum și modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului, Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea concursului de selectare a proiectelor de îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitație în instituțiile de învățământ primar, gimnazial şi liceal pentru anul bugetar 2023.

 

Concursul de selectare a proiectelor pentru finanțare din bugetul de stat este realizat în patru etape.

Etapa 1. Lansarea concursului:

- Ministerul Educaţiei și Cercetării, în comun cu organele locale de specialitate în domeniul învățământului va colecta în termen de până la 15 zile, prin intermediul unor chestionare de pre-evaluare, informaţiile despre necesităţile instituţiilor de învățământ primar, gimnazial şi liceal cu privire la îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi sanitaţie în interiorul acestora și va aproba o listă provizorie a potențialilor beneficiari (instituții cu necesități de îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitație);

- Efectuarea de către Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală vizitelor în teren pentru constatarea fezabilității tehnice a eventualelor inițiative de îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitație, cu estimarea potențialelor riscuri și dificultății la implementare, precum și consultarea potențialilor beneficiari în vederea pregătirii dosarelor de participare la concurs.

Etapa 2. Depunerea dosarelor de aplicare la concurs:

- Dosarele de aplicare se depun la sediul Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală și se înregistrează în sistemul informațional de management al proiectelor, cu eliberarea confirmărilor respective de recepționare a dosarelor.

Etapa 3. Evaluarea dosarelor de aplicare la concurs: 

- Rezultatele etapei de evaluare tehnică și financiară a propunerilor de proiecte se vor consemna de către Comisia de evaluare intersectorială, prin procese verbale de evaluare, cu formarea listei instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal, selectate pentru aprobarea finanțării din bugetul de stat în vederea îmbunătățirii condițiilor de igienă și sanitație.

Etapa 4. Selectarea proiectelor și aprobarea finanțării:

- Lista proiectelor finanțate din bugetul de stat pentru îmbunătățirea condițiilor de igienă și sanitație în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal va fi aprobată prin ordin comun al Ministrului Educației și Cercetării și Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

 

Finanțarea proiectelor se va realiza în concordanță cu necesitățile de îmbunătăţire a condiţiilor de igienă și sanitație în fiecare instituție de învățământ primar, gimnazial şi liceal, din contul bugetului de stat, în limitele mijloacelor financiare disponibile în acest scop, precum și prin contribuția beneficiarilor, partenerilor, donațiilor, sponsorizărilor și alte surse legale.

Astfel, în anul 2023, pentru realizarea obiectivului prenotat, în Legea bugetului de stat nr. 359/2022 au fost aprobate alocații pentru lucrări de renovare/construcție a blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal în sumă de 25000 mii lei. 

 

Ghidul de aplicare pentru finanțare și implementare a proiectelor de îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitație în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal (aprobat prin ordinul MEC nr. 471 din 16.05.2023) poate fi accesat aici.