Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Lista experților recomandați de Ministerul Educației,Culturii și Cercetării pentru atestarea formațiilor artistice de amatori din Republica Moldova

Lista a fost aprobată la Colegiul Ministerului Culturii din 27 decembrie 2015,

în conformitate cu  pct. 6.3. al Regulamentului de activitate a

formaţiilor artistice de amatori din Republica Moldova,

aprobat prin Ordinul MC nr. 199 din 5 octombrie 2015 

 

Nume, Prenume

Activitate profesională

1.

Amihalachioaie Mihai

Dirijor, autor de muzică, Conducător al orchestrei de muzică populară „Busuioc Moldovenesc”

2.

Badrajan Svetlana

Doctor în studiul artelor, conferențiar universitar la Catedra Muzicologie şi compoziţie a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

3.

Bolboceanu Zinaida

Conferențiar la Catedra Muzică populară a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

4.

Botgros Nicolae

Artist al Poporului din Republica Moldova, Dirijor al Orchestrei Naţionale de Muzică Populară „Lăutarii”

5.

Botnaru Victor

Conferențiar la Catedra Muzică populară a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

6.

Buzilă Varvara

Doctor în istorie, conferențiar universitar, secretar ştiinţific la Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală

7.

Chiper Grigore

Coregraf al Ansamblului Naţional Academic de Dansuri Populare „Joc”

8.

Chiperi Valeriu

Conducător al Formaţiei folclorice „Moştenitorii”

9.

Chiseliţă Vasile

Doctor în studiul artelor, cercetător ştiințific la Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiințe a Moldovei

10.

Ciocanu Maria

Cercetător ştiințific la Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală

11.

Ciuhrii Serghei

Profesor universitar la Catedra muzică populară a Academiei de Muzică Teatru și Arte Plastice, dirijor al orchestrei „Mărţişor”

12.

Colac Tudor

Cercetător ştiințific la Centrul de Literatură şi folclor - Institutul de Filologie al Academiei de Ştiințe a Moldovei

13.

Costandache Dumitru

Meşter popular, preşedinte al Uniunii Meşterilor Populari din Republica Moldova

14.

Cristea Maria

Meşter popular, vicepreşedinte al Uniunii Meşterilor Populari din Republica Moldova, director al Casei Portului Popular „Casa Cristea”

15.

Dascăl Ion

Dirijor al Orchestrei de muzică populară „Mugurel” de la Palatul Naţional

16.

Dicusarî Diana

Director general al Centrului Național de Conservare și   Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial

17.

Dobzeu Mariana

Specialist la Centrul Naţional pentru Promovarea şi Conservarea Patrimoniului Cultural

18.

Enciu Nicolae

Coregraf

19.

Filip Iulian

Doctor în filologie, folclorist, cercetător ştiințific la Centrul de Literatură şi Folclor al Academiei de Științe a Moldovei

20.

Ganciu Marin

Lector universitar la Catedra Muzică populară a Academiei de Muzică Teatru și Arte Plastice, membru al ansamblului “Tălăncuţa”

21.

Ghilaş Victor

Doctor în studiul artelor, Director al Institutului Patrimoniului Cultural al AȘM

22.

Ghimpu-Munteanu Veta

Interpret de folclor, redactor la IPNA Compania „Teleradio-Moldova”

23

Goncear Vasile

Meşter popular, membru al Uniunii Meşterilor Populari

24.

Grăjdaru Maria

Interpret de folclor

25.

Gribincea Nicolae

Interpret de folclor, specialist la Secţia Cultură, Tineret şi Sport, Pretura Botanica, mun. Chișinău

26.

Iliuţ Maria

Interpret de folclor, profesor la Facultatea Arte Frumoase a Universității de Stat a Moldovei, conducător al formaţiei folclorice „Crenguţă de iederă”

27.

Magdâl Anatol

Coregraf, specialist la Direcţia Cultură Chişinău, conducător al ansamblului „Mărţişor”

28.

Neamţu Petre

Conducător al orchestrei „Folclor”, Filarmonica Naţională

29.

Nenescu Leonid

Coregraf, specialist la Casa de cultură din or. Cimişlia

30.

Nicolăescu Gheorghe

Profesor, metodist la Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga”

31.

Osoianu Valentina

Specialist în folclorul muzical la Centrul de creaţie „Artico”

32.

Oxinte Grigore

Coregraf

33.

Pâslaru Galina

Specialist principal muzicolog, Uniunea Muzicienilor

34.

Popa Pavel

Cercetător ştiințific la Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei

35.

Popescu Ecaterina

Meşter popular, conducător al Complexul de meşteşuguri „Artă Rustică” din Clişova Nouă, Orhei, membru al Consiliului Uniunii Meşterilor Populari

36.

Popescu Suzana

Interpret de folclor, membru al Ansamblului „Tălăncuţa”

37.

Rusu Antonina

Meşter popular

38.

Scarlat Iustina

Dirijor de cor

39.

Ţurcanu Pavel

Lector la Catedra Muzică populară a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

40.

Volontir Oleg

Vicedirector la Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial

41.

Vrăjmaşu Dina

Interpret de folclor, conducător al Clubului Folcloriştilor, Amatorilor de Folclor, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală

42.

Zagoreanu Silvia

Specialist principal la Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial