Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a organizat patru ateliere de descoperire antreprenorială
03/07/2019 - 16:37

În perioada 18 iunie - 28 iunie 2019 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în cooperare cu Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene, a organizat patru ateliere de descoperire antreprenorială privind specializarea inteligentă în domeniile prioritare Energetică, Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC), Agricultură și Procesarea Produselor Agricole și Biomedicina și Biofarmaceutica. Pentru a răspunde cerințelor de acoperire națională, atelierele au avut loc în Chișinău, Vadul-lui-Vodă și Bălți.

 

Evenimentele reprezintă un angajament asumat de statul nostru prin Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017–2019 în vederea elaborării Foii de Parcurs privind Specializarea Inteligentă în Republica Moldova, aceasta fiind un obiectiv din Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere. 

 

Specializarea inteligentă este un element-cheie al politicii de coeziune a Uniunii Europene. De asemenea, specializarea inteligentă constituie o prioritate al noului Program-cadru al Uniunii Europene  pentru Cercetare și Inovare – Orizont Europa (2021-2027). Or, una din preocupări în cadrul acestui program, constituit din 3 piloni, este impulsionarea capacităților inovaționale, a competitivității și creării, astfel, a noi locuri de muncă. Toate acestea ducând spre realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. 

 

Specializarea inteligentă nu este o decizie impusă de sus în jos, ci una elaborată şi pusă în aplicare în cadrul unui proces intersectorial, iterativ și dinamic de descoperire antreprenorială.Conform experienței internaționale,  promovarea și implementarea specializării inteligente ar putea fi una dintre soluțiile cheie pentru eliminarea sau reducerea fragmentării sistemului de cercetare și inovare, contra disipării bugetelor pe multiple şi necorelate domenii și obiective.

 

Este evident că implicarea părţilor interesate reprezintă un factor esenţial pentru identificarea celei mai importante nişe şi diferenţierea unei regiuni, precum şi pentru luarea deciziilor majore şi uneori dificile privind priorităţile. Organizaţiile din domeniile cercetării și inovării, autoritățile publice centrale și locale, agenții economici și societatea civilă au un rol important în acest proces. Împreună, acestea se află în cea mai bună poziţie de a descoperi domeniile în care o regiune are toate şansele să exceleze în funcţie de capacităţile existente şi de elementele productive.

 

Atelierele de descoperire antreprenorială desfășurate au contribuit la dezvoltarea de soluţii creative la problemele, punctele forte, punctele slabe, oportunitățile și riscurile identificate și la identificarea de noi idei de-a lungul lanţului valoric. De asemenea, participanții au elaborat viziunea sectorială, au prezentat și justificat viziunile sectoriale elaborate,  și au prezentat o viziunea comună a domeniului prioritar.

 

În concluzie, menționăm importanța acestui eveniment pentru valorificarea potențialului inovator al țării, în stabilirea nișelor de specializare inteligentă cu potențial major prin care cercetarea și inovarea sânt puse în serviciul creșterii competitivității economice a țării.  Prin organizarea acestor ateliere, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării dorește să încurajeze concepte noi de dezvoltare economică sustenabilă, prin care să determine cercetătorii, antreprenorii, inovatorii și creatorii să dezvolte idei de proiecte inedite, ce vor putea fi finanțate fie din fonduri naționale, fie din fonduri europene.

petitii
Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație