Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A
Ministrul Corneliu Popovici a decernat diploma Guvernului și diploma Ministerului Educației, Culturii și Cercetării unui grup de femei care activează în domeniul cercetării și inovării
11/02/2020 - 11:23

Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor și Fetelor din domeniul Științei și pentru succese remarcabile în domeniul cercetării și inovării, ministrul Corneliu Popovici a decernat astăzi, 11 februarie, diploma Guvernului Republicii Moldova și diploma de onoare a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, unui grup de femei care activează în domeniul științei. Evenimentul s-a desfășurat în incinta clădirii Guvernului.

 

În mesajul său, ministrul Corneliu Popovici a urat succes și perseverență tuturor doamnelor care își desfășoară activitatea în domeniul științei, tehnologiei și inovației din țara noastră menționând că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va contribui la consolidarea capitalului uman prin ridicarea interesului în domeniile cercetării și inovării și atragerea tinerilor specialiști în domeniu.

 

În context, Corneliu Popovici a invitat doamnele să participe la spectacolul muzical din cadrul Festivalului Internațional de Muzică ,,Mărțișor” – „Ador femeia și iubirea”, care va avea loc în seara zilei de 8 martie la Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”.

 

Menționăm că, Ziua internațională a femeilor și fetelor cu activități în domeniul științei se marchează anual la 11 februarie, începând cu 2016. Obiectivul principal al acestei sărbători este de a încuraja femeile să participe activ în toate domeniile științei, tehnologiei și inovației.

 

Diploma Guvernului a fost conferită următoarelor doamne care activează în domeniul Științei:

Nina Ciocârlan – doctor în științe biologice, cercetător științific coordonator, Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”;

Pavlina Bouroș – doctor în științe chimice, cercetător științific coordonator, Institutul de Fizică Aplicată;

Raisa Ivanova – doctor în științe tehnice, cercetător științific coordonator, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor;

Tatiana Chiriac – doctor în biologie, cercetător științific coordonator, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie;

Rodica Sturza – doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei;

Svetlana Hadjiu – doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”;

Ana Moscovciuc – doctor în științe medicale, cercetător științific coordonator, Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”;

Valentina Stratan – doctor în științe biologice, cercetător științific superior, IMSP Institutul Oncologic.

 

Diploma de onoare a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a fost decernată următoarelor doamne care activează în domeniul Științei:

Tatiana Sîrbu – doctor în științe biologice, cercetător științific coordonator, Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”;

Svetlana Ciumac – doctor în economie, cercetător științific coordonator, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice;

Nina Țîmbaliuc – doctor în științe chimice, cercetător științific coordonator, Institutul de Chimie;

Inga Druță – doctor habilitat în filologie, cercetător științific principal, Institutul de Filologie Română  „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”;

Svetlana Korolevski – cercetător științific, Institutul de Filologie Română  „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”;

Marianna Roman – doctor în științe fizice, cercetător științific superior, Institutul de Fizică Aplicată;

Iulia Sîromeatnicov – doctor în științe biologice, cercetător științific coordonator, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor; 

Tatiana Stratulat – doctor în științe biologice, cercetător științific superior, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor;

Ana Pascaru – doctor habilitat în filosofie,  cercetător științific coordonator, Institutul de Istorie;

Alina Beșliu – doctorandă, cercetător științific, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie;

Eugenia Feuraș - doctor habilitat în economie, profesor universitar, Academia de Studii Economice din Moldova ;

Liliana Budevici-Puiu – doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport;

Viorica Gladchi – doctor în științe chimice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova;

Rodica Siminiuc – doctor în științe tehnice, conferențiar universitar, Universitatea Tehnică din Moldova;

Lora Moșanu-Șupac – doctor în științe biologice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol;

Diana Uncuța  – doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”;

Marina Morari – doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți;

Valentina Andriucă – doctor în agricultură, conferențiar universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova;

Larisa Caisîn – doctor habilitat în agricultură, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova;

Daniela Efremova – cercetător științific, Institutul de Medicină Urgentă;

Ana Volneanschi – doctor în științe medicale, cercetător științific coordonator, Agenția Națională pentru Sănătate Publică;

Valentina Bolotnicov – doctor în științe medicale, cercetător științific coordonator, Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”;

Natalia Coșciug – doctor în științe psihologice, cercetător științific superior, IMSP Institutul Oncologic;

Larisa Cremeneac – cercetător științific, Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară;

Maria Chișca – doctor în științe biologice, cercetător științific superior, IP Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp ”Selecția”.

petitii
Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație