Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A
Ministrul Monica Babuc a participat la ședința Consiliului Național pentru Curriculum
03/07/2018 - 11:30

Astăzi, 3 iulie, ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, a participat la ședința Consiliului Național pentru Curriculum (CNC). În cadrul întrunirii a fost examinat pachetul de produse curriculare cu privire la eficientizarea sistemului naţional de educaţie, și anume: Curricula reconceptualizată la disciplina „Educație tehnologică”, clasele I-IX, modulul „Educație digitală”; Curricula la disciplina „Educație pentru societate”, clasele V-IX; Curricula la disciplina „Dezvoltare personală”, clasele I-IX; „Curriculum Național. Învățământ primar” etc.

 

De asemenea, au fost analizate „Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori. Clasa a IV-a” și „Standardele de competență profesională a cadrelor didactice și a cadrelor de conducere din învățământul general”.

 

În deschiderea ședinței CNC, ministrul Monica Babuc a apreciat activitatea grupurilor de experți naționali, autori de produse curriculare. „Vă mulțumesc pentru munca pe care ați depus-o și vă felicit pentru obținerea unor produse bazate pe cerințele actuale ale societății, dar și reieșind din particularitățile de vârstă ale elevilor. Este important să păstrăm elementele pozitive din precedentele curricula școlare, pentru a le oferi continuitate, dar și mai important este să efectuăm o analiză minuțioasă a carențelor din curricula anterioară, pentru a elabora produse curriculare noi, moderne, în vederea realizării dezideratului de educație bazată pe competențe”, a declarat oficialul.

 

Amintim că în scopul asigurării continuităţii reformelor curriculare din sistemul de învăţământ general au fost selectate 29 de grupuri de experți (în total 98 de experți) care au lucrat pe trei domenii importante: „Dezvoltarea curriculumului în educație timpurie”, „Dezvoltare curricula disciplinare în învățământul primar” și „Reconceptualizarea curricula disciplinelor Dezvoltare personală”, „Educație pentru societate”,  „Educație tehnologică”,  și a modulelor  „Educație digitală” și  „Robotica”. Pentru a asigura calitatea procesului de elaborare a produselor curriculare, autorii de curricula au beneficiat de două formări naționale organizate de minister și de asistența a trei coordonatori naționali care au monitorizat procedura de elaborare a produselor în perioada februarie – mai 2018.

 

În context, precizăm că ministerul a solicitat asistență și expertiză internațională. Astfel, procedura de elaborare a proiectului de document la disciplina „Educație pentru societate” a fost susținută de partenerii externi – Biroul de Cooperare al Elveției în Republica Moldova și Consiliul Europei, care au selectat experți internaționali în avizarea curriculumului și a ghidului la disciplină, precum și la elaborarea metodologiei de evaluare prin descriptori la disciplină. Totodată, proiectul de curricula la disciplina „Dezvoltarea personală” a fost avizat pozitiv de către catedra de profil științe ale educației de la Universitatea din Zurich, Austria.

petitii
Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație