Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A
Noi măsuri pentru prevenirea și combaterea corupției în domeniul educației
02/04/2024 - 10:00

Realizarea unui sondaj privind etica și integritatea în instituțiile de învățământ general; crearea unui cont pe platforma Serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay) destinat donațiilor în beneficiul școlilor; achiziționarea unui program antiplagiat și utilizarea acestuia pentru verificarea tezelor de licență, master și doctorat; reevaluarea selectivă a testelor scrise la examenele naționale de absolvire a gimnaziului la nivel republican sunt câteva dintre noile acțiuni prevăzute de Planul sectorial anticorupție în domeniul educației pentru anul 2024. Documentul a fost aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

,,Principalele obiective ale planului sectorial pentru 2024 sunt creşterea integrităţii și responsabilităţii în faţa riscurilor de corupţie din sistemul de învățământ, îmbunătățirea codurilor de etică din domeniu, precum și reducerea practicilor inadecvate ce pot apărea în mediul educaţional, mai ales a fenomenului plăților informale”, a menționat ministrul Dan Perciun.

Planul sectorial anticorupție în domeniul educației pentru anul 2024 include trei priorități majore:

- reducerea fenomenului de plăți informale în instituțiile de învățământ general;

- reducerea incidenței fraudei academice în instituțiile de învățământ;

- alinierea codurilor de etică din domeniul educației la standardele europene și creșterea gradului de pregătire a cadrelor didactice pentru promovarea educației anticorupție.

 

De menționat că documentul prevede introducerea unor acțiuni noi, dar care se integrează în lista priorităților anticorupție stabilite în planurile precedente, şi completează acțiunile deja realizate, pentru a face mai eficientă şi mai completă atingerea obiectivului de integritate și lipsă de toleranță față de fenomenul corupției în sistemul educațional. Printre acțiunile noi, se numără și: recrutarea voluntarilor și delegarea acestora în centrele de desfășurare a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului în vederea monitorizării procesului de desfășurare a examenului; realizarea unui sondaj privind evaluarea respectării criteriilor de integritate și etică în cadrul universităților; dezvoltarea de resurse pentru cadrele didactice care să faciliteze formarea competențelor elevilor de a analiza critic problemele de integritate din societate.

Planul sectorial anticorupție în domeniul educației a fost elaborat de MEC și consultat cu membrii grupului de lucru privind consolidarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției din domeniul educației din care fac parte reprezentanți ai ministerului, Centrului Național Anticorupție, Autorității Naționale de Integritate, Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, instituțiilor de învățământ general, profesional tehnic și superior, precum și ai societății civile.

petitii