Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A
Precizare pe marginea Proiectului noului Nomenclator al domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățământul superior
22/02/2017 - 17:38

Aprobarea noului Nomenclator al domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățământul superior le va oferi tinerilor mai multe posibilități de angajare în câmpul muncii și va permite armonizarea legislației naționale pentru ca actele de studii eliberate de către instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova să fie recunoscute peste hotare. Proiectul documentului este elaborat în baza recomandărilor Clasificării Internaţionale Standard a Educaţiei, totodată incluzând noi domenii de formare profesională și programe de studii, în corespundere cu solicitările pieței muncii.

Printre noutățile propuse în proiectul Nomenclatorului se numără 2 domenii fundamentale ale ştiinţei, culturii şi tehnicii, 9 domenii generale de studiu și 12 domenii de formare profesională, printre care: Biochimie; Dezvoltarea şi analiza produselor program şi a aplicaţiilor software; Asistenţă medicală şi moaşe; Terapie şi reabilitare; Minerit şi extracţii; Tehnologii de protecţie a mediului  etc.

Conform celor 25 de programe noi de studii, incluse în proiectul Nomenclatorului, vor fi pregătiți specialiști în Optometrie, Criminologie şi ştiinţe penale, Proiectarea de produs, Fiziokineto terapie şi recuperare, Ingineria software, Reţele şi software de telecomunicaţii etc.

Necesitatea completării Nomenclatorului cu noi domenii de formare şi specialităţi a apărut ca rezultat al dezvoltării lor în sistemul învăţământului superior european, dar şi pentru a le oferi mai multe oportunităţi de angajare viitorilor absolvenţi.

Referitor la domeniul Formarea profesorilor, acesta NU este exclus din noul Nomenclator, ci este completat și îmbunătățit, cu scopul de a-l face mai atractiv pentru practicieni, ceea ce va influența pozitiv asupra sporirii calității și relevanței sistemului educațional. Studenții care vor urma modului psihopedagogic vor putea obține 2 calificări: profesor de disciplină și licențiat în disciplina respectivă, ceea ce le va permite să se angajeze în instituțiile de învățământ general (anterior Ministerul Educației a venit cu o precizare asupra acestui subiect ).

Proiectul Nomenclatorului a fost publicat la rubrica Transparența decizională pe data de 29 iulie 2016, iar ca urmare a dezbaterilor organizate în carul Ministerului Educației și a avizării de la ministerele de resort, a suferit mici modificări pe diverse domenii, inclusiv pe domeniul Științe ale educației. Proiectul final, prezentat Guvernului, este rezultatul mai multor dezbateri și a peste 20 de ședințe, organizate pe domenii, cu toate universitățile. Ultima ședință a avut loc pe data de 22 decembrie 2017, la ea participând rectori ai instituțiilor de învățământ superior.

petitii
Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație