Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Programul "Capitala Tineretului"

Ce reprezintă Programul ,,Capitala Tineretului”?

Capitala Tineretului reprezintă o iniţiativă inspirată din experienţa Forumului European de Tineret şi presupune selectarea unei localităţi din Republica Moldova, în cadrul căreia, pe parcursul unui an, sunt concentrate activităţile de tineret.

 

Orice localitate din Republica Moldova (cu excepția mun. Chișinău și localitățile deținătoarele ale titlului ,,Capitala Tineretului” în ultimii 3 ani de la ediția pentru care se aplică) ce se distinge într-un mod pozitiv şi prezintă un program ambiţios pentru implicarea și dezvoltarea tinerilor, poate deveni Capitala Tineretului, devenind ulterior un model de dezvoltare pentru alte localități din țară.

Scurt istoric

Localitățile deținătoare ale titlului ,,Capitala Tineretului”

Anul

Localitatea

2011

mun. Ungheni

2012

mun. Cahul

2013

or. Ialoveni

2014

or. Soroca

2015

or.Sîngerei

2016

or. Ialoveni

2017

s.Varnița (din raionul Anenii Noi)

2018

mun. Cahul

2019

s.Costești (din raionul Ialoveni)

2020-2021

s.Sipoteni (din raionul Călărași)

 

Concurs de selecție a localității ,,Capitala Tineretului 2022”

Ministerul Educaţiei și Cercetării lansează concursul pentru selectarea localității ce va deține statutul ,,Capitala Tineretului 2022”. Programul presupune selectarea unei localităţi din Republica Moldova, în cadrul căreia, pe parcursul unui an, autorităţile administrației publice centrale și locale, organizațiile necomerciale, cele internaționale și societatea civilă vor desfășura activități destinate susținerii tinerilor.

 

Profilul aplicantului:

La Program aplică autoritățile administrației publice locale de nivelul întâi, inclusiv cele constituite în unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, și autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea constituite pe teritoriul municipiului, cu excepţia municipiului Chișinău și a autorităților administrației publice locale care au deținut titlul ,,Capitala Tineretului” în ultimii 3 ani (s. Costești, r-nul Ialoveni –anul 2019, com. Sipoteni, r-nul Călărași -anul 2020 și 2021).

 

Direcţii prioritare de intervenţie:

 1. implementarea politicii de tineret la nivel local;
 2. încurajarea autorităţilor administraţiei publice locale şi consolidarea capacităţilor acestora în procesul de dezvoltare a unui model eficient de implementare a politicii de tineret la nivel local;
 3. apropierea administraţiei publice locale faţă de tineri;
 4. susţinerea autorităţilor administraţiei publice locale în dezvoltarea parteneriatelor;
 5. consolidarea sectorului de tineret la nivel local.

 

Domenii de finanțare:

 1. Participarea tinerilor;
 2. Servicii pentru tineri;
 3. Oportunităţi economice pentru tineri;
 4. Consolidarea sectorului de tineret.

 

Beneficiile pentru localitatea câștigătoare:

 • suport financiar și logistic din partea autorităților publice centrale, Ministerul Educației, Cercetării va acorda suport financiar în valoare de cca 1 mln de lei, în dependență de calitatea programului de activități înaintat de Aplicant;
 • vizibilitate și promovarea activităţilor pe durata titulaturii la nivel național;
 • comunicare cu instituţiile şi organizaţiile internaţionale, partenerii de dezvoltare;
 • participarea în elaborarea politicilor naţionale de tineret, consultarea politicilor;
 • consolidarea parteneriatelor locale între ONG-urile de tineret şi administraţia publică locală;
 • atractivitate pentru parteneri, instituţii naționale, finanţatori şi fundaţii.

 

În Capitala Tineretului 2022 pot fi desfășurate următoarele tipuri de activități:

 • activităţi de stimulare a participării tinerilor la luarea deciziilor, care vor favoriza participarea tinerilor la viaţa publică şi promovarea cetăţeniei active;
 • activităţi de promovare a oportunităţilor de dezvoltare personală şi profesională;
 • iniţiative în care tinerii să se implice, pentru a dobândi experienţă în domeniul profesional precum lucru în echipă, managementul echipei, managementul proiectului, comunicare eficientă;
 • activități de tineret creative şi inovative în scopul dezvoltării şi îmbunătăţirii serviciilor de tineret;
 • proiecte în colaborare cu agenţi economici, pentru ca potenţialul angajator să se implice în dezvoltarea viitorilor angajaţi;
 • promovarea orientării vocaționale la nivel regional;
 • difuzare de filme (documentare, artistice, educaţionale);
 • discuții publice pe teme diverse ce prezintă interes pentru tineri (educaţie, voluntariat, angajare în cîmpul muncii, modul sănătos de viață);
 • evenimente/activităţi în care se promovează mesaje din domeniul tineretului;
 • seminare de informare cu privire la politicile de tineret și tematicile prioritare din domeniu;
 • seminare de consultare cu privire la arealul de interese al tinerilor din Capitala Tineretului cu scopul diversificării activităţilor;
 • organizarea concursurilor de tineret;
 • alte activităţi ce corespund priorităţilor Strategiei Naţionale / Locale de Tineret.

 

Activități obligatorii care trebuie organizate:

 • program de granturi la nivel local pentru susţinerea tinerilor;
 • eveniment național de marcare a Zilei Internaționale a Tineretului;
 • cel puţin un eveniment de promovare a modului sănătos de viață, de importanţă regională/naţională. 

 

Procedura de aplicare:

Aplicantul va depune următorul set de acte:

 1. formularul de aplicare, conform anexei;
 2. declarația scrisă de susținere financiară din partea autorității administrației publice locale pentru implementarea acțiunilor stipulate în formularul de aplicare;
 3. acorduri de parteneriat;
 4. dispoziția prin care este desemnat coordonatorul local de Program.

Dosarul va fi depus online la adresa de e-mail: capitala.tineretului@mec.gov.md până la data de 2 noiembrie 2021, ora 15:00.

Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului precum și implementarea Programului este stabilită în prevederile Hotărîrîi Guvernului nr. 347/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a Programului „Capitala Tineretului” .

 

Persoana de contact:

Lucia Stegarescu, consultant, direcţia tineret

tel: 022 820 865

e-mail: capitala.tineretului@mec.gov.md

Plan de acțiuni ,,Ștefan Vodă-Capitala Tineretului 2022”

Plan de acțiuni al Programului "Sipoteni-Capitala Tineretului 2020/2021"

Plan de actiuni,,Costești – Capitala Tineretului 2019” 

Plan de actiuni ,,Cahul - Capitala Tineretului 2018”