Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023

 Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 (în continuare – Programul național) și Planul de acțiuni privind implementarea acestuia constituie principalul document de politici prin care Guvernul stabilește prioritățile și direcțiile strategice de dezvoltare în domeniile cercetării și inovării pentru o durată de 4 ani și asigură sincronizarea cu programul strategic de dezvoltare a țării, cu strategiile sectoriale și programele-cadru ale UE pentru cercetare şi inovare.

 

Programul național are drept scop creșterea eficienței sistemului național de cercetare și inovare și asigurarea condițiilor optime pentru generarea de noi cunoștințe obținute în baza cercetărilor fundamentale și aplicative și implementarea acestora în vederea sporirii competitivității economiei naționale și a nivelului general de bunăstare. De asemenea, Program național va favoriza excelența în cercetare și inovare, contribuind la implementarea politicii naționale, stimularea productivității și competitivității, generarea dezvoltării economiei naționale prin promovarea valorilor naționale.

 

În vederea atingerii scopului enunțat, dar și a priorităților strategice ale domeniilor cercetării în Programul național au fost fixate următoarele obiective generale, și au fost elaborate obiective specifice şi acțiuni, după cum urmează: Îmbunătățirea guvernanței și sporirea eficienței sistemului de cercetare și inovare; Potențial uman competitiv antrenat în cercetare și inovare; Infrastructură corespunzătoare standardelor internaționale; Cercetare și inovare pentru necesitățile socio-economice; Politică coerentă de cooperare europeană și internațională.

 

Finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în consolidarea rolului Statului în domeniile cercetării și inovării, sporirea eficienței sistemului național de cercetare şi inovare, precum și asigurarea condițiilor optime pentru generarea de noi cunoștințe obținute în baza cercetărilor aplicative și fundamentale și aplicarea acestora în vederea sporirii competitivității economiei naționale și a nivelului general de bunăstare, recunoașterea cercetării și inovării drept surse de prosperitate, generând cunoștințele necesare pentru formarea unui capital uman de o calificare înaltă, oferind soluții la problemele cu care se confruntă societatea și bucurându-se de recunoaștere internațională.

 

Programul național se va realiza în baza Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia și prin proiecte de cercetare şi inovare, care corespund priorităților strategice ale domeniilor cercetării şi inovării finanțate conform Metodologiei de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării, pe care o puteți vizualiza în limba românălimba rusă și limba engleză .

 

Textul documentului îl puteți vizualiza în limba română, limba rusă și limba engleză.