Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

PROIECTE EDITORIALE

Descriere

 Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării iniţiază sesiunea de colectare a ofertelor în cadrul Programului pentru  editarea cărţii naţionale – 2021 în conformitate cu Regulamentul cu privire la selectarea, editarea şi achiziţia cărţii naţionale din mijloacele prevăzute în bugetul de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 256 /2013.

     Editurile interesate vor depune dosarul  de participare pe suport de hârtie la adresa Piaţa Marii Adunări Naţionale,1, birou 337şi în regim on-line prin completarea unui formular fără înregistrare – autentificare, logare: www.mecc.gov.md. Directoriul Proiecte editoriale

 

     Aferent dosarului  pe suport de hârtie, ofertantul va prezenta  până la 20 pagini de manuscris din fiecare titlu propus spre editare.

 
 
Termen limită de depunere a ofertelor: 30 septembrie 2020, ora 15.00
 
 

Criterii de selectare  generale:

  • calitatea generală a cărţii editate (titlu de referinţă, conţinut, calitate editorială şi poligrafică, design etc.); 

  • relevanţă, utilitate publică, noutate; 

  • interes public, demonstrat prin diverse testări; solicitare a bibliotecilor; stimularea literaturii cognitive pentru copii;

  • valoarea şi notorietatea autorului selectat şi a lucrării prezentate;

  • oportunitatea editării în raport cu necesarul bibliotecilor publice;

  • executarea tehnică şi grafică a cărţii.

 

   

 Note   

La depunerea ofertelor se va ţine cont de următoarele:

  • volumele de poezie  trebuie să conţină până la 100 pagini;

  • volumele de proză, literaturăcognituivă - până la 300 pagini;

  • albumele de artă – până la 220 pagini, exceptează culegerile de documente;

  • volumul adnotării (rezumatul  lucrării propuse cu  indicarea tematiciiși categoriei de cititori) – pînă la 10 enunţuri.

 

Una din condiţiile contractului ce urmează a fi încheiat cu edturile câştigătoare este tipărirea  pentru comercializarea în librării a unui tiraj suplimentar de Bunuri/cărţi, față de cel aprobat, egal cu 200 (două sute) de exemplare. 

Persoana de contact: Ana Plamadeala,  tel. (022) 23 40 26; 

e-mail: ana.plamadeala@mecc.gov.md 

 
 

Rezultatele pentru anii precedenți: