Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A
Proiectul de lege a educației din UTA Găgăuzia contravine Codului educației
06/05/2016 - 17:51

Proiectul de lege a educației, votat recent în două lecturi, de către autoritățile UTA Găgăuzia, conține mai multe articole ce contrazic prevederile Codului educației al Republicii Moldova Nr. 152 din  17.07.2014. Deși Ministerului Educației nu i-a fost remis în mod oficial proiectul de lege, experții ministerului l-au vizualizat pe pagina web a Adunării Populare a Găgăuziei și i-au analizat conținutul.

 

În controversatul proiect de lege, Planul de admitere cu finanțare din buget (comanda de stat) pentru învățământul profesional tehnic şi pentru învățământul superior (plan aprobat prin Hotărâre de Guvern) este substituit prin planul de admitere al UTA Găgăuzia. Totodată, decizia privind instituirea, autorizarea, acreditarea și lichidarea instituțiilor de învățământ superior, precum și a instituțiilor profesional tehnice private se ia de către Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia și nu în baza Hotărârii de Guvern, la propunerea Ministerului Educației, ca urmare a evaluării externe efectuată de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învățământul Profesional. Autoritățile UTA Găgăuzia își permit și ingerința în autonomia universitară, prin schimbarea componenței Senatului și a Consiliului de dezvoltare strategică, incluzând în aceste structuri reprezentanți ai Comitetului Executiv al UTAG.

 

Proiectul mai prevede ca planurile de instruire pentru pregătirea specialiștilor în domeniul profesional tehnic să fie elaborate de către autoritățile UTA Găgăuzia, deși Codul educației stipulează că pregătirea specialiștilor într-un anumit domeniu se face după un plan de instruire național, or, aceeași specialitate nu poate fi predată după planuri diferite.

 

Concomitent, autoritățile UTA Găgăuzia își oferă dreptul de a elabora și implementa standarde educaționale locale, chiar dacă standardele în educație sunt norme naționale și se implementează pe întreg teritoriul Republicii Moldova, pentru ca fiecare instituție de învățământ să corespundă acelorași cerințe.

 

De asemenea, UTA Găgăuzia intenționează să elaboreze suplimentar alte regulamente decât cele elaborate și aprobate de Ministerul Educației: privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru directorii instituţiilor de învățământ; privind certificarea cadrelor didactice; privind funcţionarea grupelor cu regim prelungit în instituţiile publice; etc.

 

Potrivit proiectului de lege, elaborarea, promovarea, monitorizarea implementării şi evaluarea impactului politicii naţionale în domeniul educaţiei constituie competenţa organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, și nu a Ministerului Educaţiei - așa precum stipulează art. 18. (3) din Codul educaţiei. Și managementul calităţii, la nivel naţional, este asigurat de către organele locale de specialitate, deși art. 18 ( 7-9) din Codul educației spune că aceasta este atribuția Ministerului Educaţiei şi a Inspectoratului Școlar Național.

 

În proiectul de lege nu este prevăzut expres că admiterea în instituțiile de învățământ superior se face în baza diplomei de BAC, ci se stipulează că are loc în baza unei metodologii de admitere elaborată de universitate.

 

Nu vor fi asigurate nici condiţiile necesare pentru studierea limbii române în toate instituţiile de învățământ, inclusiv prin creşterea ponderii disciplinelor studiate în limba română în instituţiile de învățământ general, încălcându-se art. 10, (4) din Codul educaţiei. Procesul de instruire în UTA Găgăuzia va avea loc fie în limba găgăuză, fie în moldovenească, fie în rusă. Limba de comunicare orală şi scrisă din instituţii se va realiza în una din aceste trei limbi.

 

Reamintim că Ministerul Educației a remis o sesizare în adresa conducerii Parlamentului și Guvernului, iar miercuri, 4 mai 2016, în cadrul ședinței Executivului, ministrul educației Corina Fusu a solicitat crearea unei comisii extinse care să examineze situația privind adoptarea legii educației de către autoritățile din UTA Găgăuzia. Doamna ministru a cerut ca grupul de lucru să includă specialiști ai Ministerului Educației, ai Ministerului Justiției, experți constituționaliști, cadre didactice, reprezentanți ai ONG-urilor și alți specialiști de profil.

 

 

În UTA Găgăuzia activează 48 de instituții de învățământ general, două dintre care sunt cu predare în limba română, iar celelalte – cu predare în limba rusă. În funcție de clasă, în aceste școli limba găgăuză se predă de 3-4 ori pe săptămână.

petitii
Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație