Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Proiectul UE Twinning

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a beneficiat de oportunitatea de a implementa, pe parcursul a 26 luni, Proiectul Twinning „Suport pentru promovarea patrimoniului cultural în Republica Moldova, prin păstrarea și protecția acestuia”.  Proiectul a fost lansat în septembrie 2017 și se va finaliza la jumătatea lunii noiembrie 2019.  

 

Pe parcursul acestei perioade, reprezentanții Ministerului și ai agențiilor subordonate ( Agenția Națională Arheologică și Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor) au colaborat cu colegi din cadrul Ministerului Italian al Proprietății Culturale, Activităților și Turismului precum și alți experți din țările UE, în scopul obținerii rezultatelor obligatorii setate în cadrul proiectului. 

 

Proiectul Twinning include câteva direcții de acțiune, grupate în 4 Componente. 

 

Mai jos găsiți informații despre activitățile și realizările acestui proiect, precum și rapoartele elaborate pe parcursul acestei perioade,  pentru informare și comentarii. 

 

MECC acceptă comentarii și propuneri cu referire la prezentele rapoarte în scopul bunei desfășurări a  activităților de viitor.

Elaborarea cadrului legislativ și de reglementare privind patrimoniul cultural adecvat nevoilor actuale ale Moldovei, fapt ce generează îmbunătățirea gestionării sectorului patrimoniului cultural

Realizări cheie

Prima și a doua direcție ale proiectului au fost implementate într-o manieră integrată: a fost realizată o analiză și o evaluare amănunțită a „stării actuale” a cadrului juridic și instituțional a sectorului patrimoniului cultural și al celor conexe, acțiune care a rezultat într-un set de recomandări pentru consolidarea legislației primare și secundare, reglementărilor și normelor tehnice și pentru îmbunătățirea eficacității și impactului instituțiilor de implementare, în conformitate cu bunele practici UE și internaționale. Principala activitate în cadrul acestor componente a constat în acordarea unui temeinic sprijin pentru MECC în definitivarea proiectului de lege privind protejarea Monumentelor Istorice și a reformei corelate instituțiilor de implementare. Livrabilul principal reprezintă un plan strategic, integrat, de acțiune pentru revizuirea, în strânsă cooperare cu toți partenerii, a cadrului legislativ și de reglementare și pentru consolidarea agențiilor de implementare și a coordonării intra-interinstituționale.În scopul sprijinirii consolidării capacităților personalului angajat în cadrul MECC și a agențiile de implementare, au fost desfășurate trei vizite de studiu a cîte 5 zile și două stagii de cîte o lună la instituțiile ministeriale din Italia, precum și a fost organizat un atelier de lucru de cinci zile cu genericul „Patrimoniul cultural și măsuri pentru protecția acestuia”, la care au participat 45 de persoane, dintre care reprezentanți ai Procuraturii, Serviciului de Informații și Securitate, Direcția de Investigații Criminale, Inspectoratul General al Poliției și alte instituții relevante.

Sporirea capacității de administrare și gestionare a Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor și a Agenției Naționale Arheologice, precum și a departamentelor culturale ale MECC și ale altor părți interesate relevante

Realizări cheie

Prima și a doua direcție ale proiectului au fost implementate într-o manieră integrată: a fost realizată o analiză și o evaluare amănunțită a „stării actuale” a cadrului juridic și instituțional a sectorului patrimoniului cultural și al celor conexe, acțiune care a rezultat într-un set de recomandări pentru consolidarea legislației primare și secundare, reglementărilor și normelor tehnice și pentru îmbunătățirea eficacității și impactului instituțiilor de implementare, în conformitate cu bunele practici UE și internaționale. Principala activitate în cadrul acestor componente a constat în acordarea unui temeinic sprijin pentru MECC în definitivarea proiectului de lege privind protejarea Monumentelor Istorice și a reformei corelate instituțiilor de implementare. Livrabilul principal reprezintă un plan strategic, integrat, de acțiune pentru revizuirea, în strânsă cooperare cu toți partenerii, a cadrului legislativ și de reglementare și pentru consolidarea agențiilor de implementare și a coordonării intra-interinstituționale.În scopul sprijinirii consolidării capacităților personalului angajat în cadrul MECC și a agențiile de implementare, au fost desfășurate trei vizite de studiu a cîte 5 zile și două stagii de cîte o lună la instituțiile ministeriale din Italia, precum și a fost organizat un atelier de lucru de cinci zile cu genericul „Patrimoniul cultural și măsuri pentru protecția acestuia”, la care au participat 45 de persoane, dintre care reprezentanți ai Procuraturii, Serviciului de Informații și Securitate, Direcția de Investigații Criminale, Inspectoratul General al Poliției și alte instituții relevante.

Elaborarea și dezvoltarea Programelor de Educație și Formare profesională de calitate (VET) privind protecția și restaurarea patrimoniului cultural la nivelul învățământului profesional și superior (HE)

Realizări cheie 

Obiectivul acestei componente -  consolidarea programelor de formare profesională de calitate (VET) pentru a oferi competențe viitorilor practicanți și specialiști în conservarea / restaurarea patrimoniului construit. Pentru atingerea acestui obiectiv, un set de activități a fost realizat: un ciclu de 4 seminare privind conservarea patrimoniului la care au participat circa  60 de studenți de la UTM, cursul de arhitectură; un curs de training de 9 luni (septembrie 2018 - iulie 2019) privind Conservarea Arhitecturală, la care au participat aproximativ 20 de arhitecți și ingineri, inclusiv profesori  din învățământul superior și profesional tehnic; în 2018 și 2019 au fost organizate două ateliere practice privind Tehnicile de construcție tradiționale moldovenești și, respectiv, Tehnici de restaurare aplicate în practică, antrenând aproximativ 30 de studenți din învățământ profesional și aproximativ 10 profesori. De asemenea, Twinning-ul a susținut formarea a 20 de cadre didactice din învățământ profesional, prin organizarea unui atelier cu referire la Identificarea și includerea subiectelor aferente conservării / restaurării  în curricula, având drept scop pregătirea personalului didactic pentru revizuirea programelor de învățământ. O vizită de studiu de 5 zile pentru 8 reprezentanți din cadrul instituțiilor de învățământ superior și profesional a fost realizată pentru a oferi oportunități de schimb cu personalul academic și didactic cu privire la programele de învățământ, competențele care trebuie construite și metodele educaționale, echipamentele necesare, problemele de durabilitate ale cursurilor. Pentru a consolida cunoștințele dobândite prin vizita de studiu, au fost organizate 3 stagii de câte o lună pentru profesorii de învățământ profesional și superior în cadrul instituțiilor de învățământ din Florența și Genova. În cadrul acestei componente, au fost elaborate două studii de pre –fezabilitate, a Circului din Chișinău și a Cetătii Tighina, care vor servi drept bază pentru proiectele de conservare la scară largă finanțate de UE în cadrul Programului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”. În plus, a fost elaborat un Raport privind starea actuală a abordării metodologice privind reabilitarea structurală și consolidarea seismică a monumentelor istorice și potențialele de îmbunătățire a cadrului normativ.

 

Suport direct instituțiilor de protejare a patrimoniului din Moldova

Realizări cheie 

Analiza situației actuale privind digitalizarea, documentarea monumentelor și siturilor protejate a generat necesitatea creării catalogului GIS pentru monumente, faptce reprezintă un rezultat obligatoriu obținut în cadrul proiectului. În perioada de implementare, Twinning-ul a oferit recomandări și modele pentru consolidarea rolului patrimoniului cultural în programele de dezvoltare regională și locală.Evaluarea nevoilor și oportunităților de sensibilizare a publicului larg și a generațiilor tinere a fost realizată prin organizarea atelierului „Creșterea gradului de conștientizare privind sectorul cultural din Moldova”, care a implicat 10 reprezentanți ai societății civile. În urma unei vizite de studiu în Franța, la care au participat  8 reprezentanți ai instituțiilor publice responsabile pentru patrimoniul cultural, MECC, împreună cu Twinning-ul, a fost organizat un atelier cu genericul  Strategii de recunoaștere a patrimoniului cultural și natural al Republicii Moldova în cadrul convențiilor și programelor internaționalului, care s-a desfășurat la Chișinău și la care au participat experți cunoscuți de talie internațională și circa 35 de reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale, instituțiilor culturale, ONG-urilor din sector.  În aprilie 2019, a avut loc atelierul „Promovarea patrimoniului cultural, susținerea cercetării / creativității” , desfășurat cu participarea a 40 de reprezentanți ai muzeelor, departamentelor culturale regionale, operatori de turism cultural, universități, ONG-uri, axat pe instrumente și experiențe de inter - cooperare instituțională, parteneriate publice și private și abordări ale comunităților pentru promovarea patrimoniului cultural. Având drept bază dorința de a elucida oportunitățile create printr-o înțelegere comună a patrimoniului cultural  și natural, a fost proiectat un atelier participativ cu tematica „Prutul de Jos: provocări și oportunități” (septembrie 2019) pentru 20 de reprezentanți ai muzeelor, APL, departamentelor de cultură. Evenimentul a fost realizat drept urmare a unei vizite de lucru a unui expert francez în scopul înțelegerii nevoilor de reziliență socio-ecologică a regiunii.

 

Rapoarte în limba engleză

 

Rapoarte tematice: 

  

Versiunea în limba română a rapoartelor:

  

Rapoarte tematice: 

 

Notă: din cauza constrângerilor bugetare și de timp, nu a fost posibilă traducerea tuturor rapoartelor în limba română. În majoritatea cazurilor, a fost tradus doar rezumatul.