A A A
Se prelungește perioada de suspendare a procesului educațional în incinta instituțiilor de învățământ, dar se va asigura continuitatea acestuia la distanță
20/03/2020 - 17:39

În contextul măsurilor întreprinse de autorități pentru a preveni răspândirea epidemiei virusului COVID-19 în țară, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a emis ordinul nr. 368/2020 privind prelungirea suspendării procesului educaţional în cadrul instituţiilor publice şi private, de educaţie timpurie, instituţiile de învăţământ primar, secundar, profesional tehnic, superior, de învăţământ extraşcolar şi de învăţământ special pe întreg teritoriul ţării, până la 31 martie 2020.

 

Totodată, în conformitate cu ordinul menționat, conducătorii instituţiilor de învăţământ de toate nivelurile, publice şi private, vor organiza procesul educaţional la distanţă prin utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale, în perioada în care este restricţionată desfăşurarea procesului educaţional în incinta instituţiilor de învăţământ, conform următoarelor documente normative:

 

-Metodologia privind continuarea la distanţă a procesului educațional în condiții de carantină pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal (aprobată prin ordinul nr. 351/2020);

-Regulamentul-cadru de organizare a învăţământului profesional tehnic în perioada în care accesul în instituţii este restricţionat (aprobat prin ordinul nr. 350/2020);

-Recomandările-cadru de organizare a activităţilor didactice în sistem online în instituţiile de învăţământ superior, pe perioada suspendării procesului educaţional în sălile de studii (aprobate prin ordinul nr. 366/2020).

 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării îndeamnă comunitatea educațională să studieze actele emise și să manifeste responsabilitate în implementarea acestora.

petitii
Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație