Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A
Secretarul de stat Elena Belei a participat la ședința misiunii de experți TAIEX privind Programul Național în domeniile cercetării și inovării
10/09/2018 - 11:14

Astăzi, 10 septembrie, a demarat Misiunea de experți MD-TAIEX, care are drept scop analiza, completarea și definitivarea proiectului Programului Național în domeniile Cercetării și Inovării pentru 2019-2022 și a Planului de Acțiuni pentru implementarea acestuia, elaborate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC).

 

Prezent la ședință, secretarul de stat în domeniul cercetării, Elena Belei, a salutat experții desemnați de către Comisia Europeană, pe Adrian Curaj, șeful Catedrei UNESCO pentru Știință și Politici de Inovare, Universitatea Națională de Studii Politice și Administrația publică, România și pe Manfred Spiesberger, cercetător științific și manager de proiect, Centrul de Inovare Socială (ZSI), Austria, care în perioada 10-14 septembrie, împreună cu angajații MECC, reprezentanții institutelor de cercetare și ai instituțiilor superioare de învățământ, vor consolida aspectele ce țin de implementarea recomandărilor din  Exercițiul de evaluare colegială a sistemului național de cercetare și inovare din Republica Moldova – „Peer review”, realizat prin Facilitatea de Susținere de Politici „Orizont 2020”.

 

În contextul reformei domeniilor cercetării și inovării, MECC are prerogativa de a elabora și monitoriza implementarea unicului document național de politici relevant.

 

Programul Național în domeniile Cercetării și Inovării se va pune în aplicare din 1 ianuarie 2019. Potrivit prevederilor acestuia, conceptul de finanțare a cercetării va fi modificat, accentuându-se transparența acesteia, iar tinerii cercetători vor fi încurajați și susținuți plenar. De asemenea, va fi lansat un set complex de acțiuni menit să soluționeze deficiențele identificate și să asigure condițiile necesare pentru sporirea eficienței, relevanței și competitivității internaționale a sistemului de cercetare și inovare din Republica Moldova.

petitii
Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație