Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Standarde de calificare în Învățământul profesional tehnic

Nivelul 3 CNC RM

01 EDUCAȚIE

02 ARTE ȘI ȘTIINȚE UMANISTE

03 ȘTIINȚE SOCIALE, JURNALISM ȘI INFORMAȚII

04 AFACERI, ADMINISTRAŢIE ŞI DREPT

05 ŞTIINŢELE NATURII, MATEMATICĂ ŞI STATISTICĂ

06 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR (TIC) 

07 INGINERIE, TEHNOLOGII DE PRELUCRARE ŞI CONSTRUCŢII

 • 0723 Textile (îmbrăcăminte, încălțăminte și articole din piele)

 

 
 • 071 Inginerie şi activităţi inginereşti
 • 0716 Autovehicule, nave și aeronave
 
 • Electrician-electronist auto

3 CNC Electrician-electronist auto

 • Lăcătuș redresare caroserii

3 CNC Lacatus redresare caroserii

 • 073 Arhitectură și construcții

 • 0732 Construcții și inginerie civilă

3 CNC Plăcător cu plăci

08 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI ŞTIINŢE VETERINARE

09 SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

10 SERVICII

 

Nivelul 4 CNC RM

01 EDUCAȚIE

02 ARTE ȘI ȘTIINȚE UMANISTE

03 ȘTIINȚE SOCIALE, JURNALISM ȘI INFORMAȚII

04 AFACERI, ADMINISTRAŢIE ŞI DREPT

05 ŞTIINŢELE NATURII, MATEMATICĂ ŞI STATISTICĂ

06 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR (TIC)

07 INGINERIE, TEHNOLOGII DE PRELUCRARE ŞI CONSTRUCŢII

073 Arhitect ură și construcții 

0732 Construcții și inginerie civilă

 

 • Tehnician constructor

4 CNC Tehnician constructor

071 Inginerie şi activităţi inginereşti

0714 Electronică și automatizări 

 • Tehnician în electronică

4 CNC Tehnician in electronica

 • Tehnician în automatizarea proceselor de producție

- 4 CNC Tehnician automatizarea proceselor

071 Inginerie şi activităţi inginereşti

0716 Vehicule cu motor, nave și aeronave

 • Tehnician în diagnosticare auto

4 CNC Tehnician diagnosticare auto

072 Tehnologii de fabricare şi prelucrare

0721 Procesarea alimentelor

08 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI ŞTIINŢE VETERINARE

09 SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

10 SERVICII

 104 Servicii de transport

1041 Servicii de transport

 • Agent în transporturi

4 CNC Agent în transporturi 

 

Nivelul 5 CNC RM

01 EDUCAȚIE

02 ARTE ȘI ȘTIINȚE UMANISTE

03 ȘTIINȚE SOCIALE, JURNALISM ȘI INFORMAȚII

04 AFACERI, ADMINISTRAŢIE ŞI DREPT

05 ŞTIINŢELE NATURII, MATEMATICĂ ŞI STATISTICĂ

06 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR (TIC)

07 INGINERIE, TEHNOLOGII DE PRELUCRARE ŞI CONSTRUCŢII

08 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI ŞTIINŢE VETERINARE

09 SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

10 SERVICII