Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Studii doctorale

În atenția studenților-doctoranzi și a candidaților la studii superioare de doctorat, ciclul III

Ministerul Educației informează candidații la studii superioare de doctorat că obținerea unui grant doctoral finanțat de la bugetul de stat se realizează în strictă conformitate cu procedurile de selecție și admitere la studii superioare de doctorat, stabilite în limitele cadrului legal de către conducătorul de doctorat prin consultare cu Consiliul Școlii doctorale.

Cuantumul taxei de înscriere la concursul de admitere este stabilit de instituţia de învăţământ în baza metodologiei proprii, publicate pe pagina web oficială a instituţiei.

Perceperea de la candidații la studii superioare de doctorat a unor taxe suplimentare în vederea obținerii granturilor doctorale finanțate de la bugetul de stat ESTE ILEGALĂ.

În cazul în care ați semnalat o situație de percepere a unor taxe nejustificate și care depășesc cadrul legal, va rugăm să sesizați on-line Centrul Național Anticorupție la www.cna.md sau la numărul de telefon 080055555.   

 

Utilizarea resurselor financiare ale granturilor doctorale sau a taxelor de studii pentru alte activităţi decât cele aferente derulării programului de studii doctorale pentru poziţiile de studenţi-doctoranzi pentru care au fost obținute granturile doctorale sau colectate taxele de studii ESTE STRICT INTERZISĂ.

Conducătorul de doctorat are obligația de a prezenta studentului-doctorand, odată la 6 luni, modul în care au fost utilizate resursele financiare din grantul doctoral sau taxa de studii.

 

În cazul în care ați descoperit derogări de la aceste prevederi legale, sunteți rugați să sesizați Ministerul Educației.


Cadrul normativ

 • Ordin nr. 130/2022 Cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a competiției naționale a proiectelor științifice pentru repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat
 • Ordin nr. 962 din 03.10.2022, cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2021-2022 în cadrul Universității de Stat din Moldova și Consorțiilor naționale în care Universitatea de Stat din Moldova deține calitatea de partener administrator
 • Ordin nr. 963 din 03.10.2022, cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2022-2023 în cadrul Universității Tehnice a Moldovei 
 • Ordin nr. 964 din 03.10.2022, cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2022-2023 în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei și Consorțiului național al instituțiilor de învățământ Academia de Studii Economice a Moldovei şi Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere” 
 • Ordin nr. 965 din 03.10.2022, cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2022-2023 în cadrul Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” 
 • Ordin nr. 966 din 03.10.2022, cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2022-2023 în cadrul Universității de Stat ”Alecu Russo” din Bălți 
 • Ordin nr. 967 din 03.10.2022, cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2022-2023 în cadrul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport 
 • Ordin nr. 968 din 03.10.2022, cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2022-2023 în cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice 
 • Ordin nr. 969 din 03.10.2022, cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2022-2023 în cadrul Consorțiului Instituțiilor Organizatoare de Doctorat din Domeniul Științe Medicale: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, Agenția Națională de Sănătate Publică, Institutul de Cardiologie, Institutul Oncologic, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”, Institutul Mamei și Copilului și Spitalul Clinic Republican 
 • Ordin nr. 970 din 03.10.2022, cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2022-2023 în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI 

 

 • Ordin nr.1405 din 20.10.2021, Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2021-2022 în cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice
 • Ordin nr.1406 din 20.10.2021, Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2021-2022 în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei și Consorțiului național al instituțiilor de învățământ Academia de Studii Economice a Moldovei şi Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere”
 • Ordin nr.1407 din 20.10.2021, Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2021-2022 în cadrul Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă”
 • Ordin nr.1408 din 20.10.2021, Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2021-2022 în cadrul Consorțiului Instituțiilor Organizatoare de Doctorat din Domeniul Științe Medicale: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, Centru Național de Sănătate Publică, Institutul de Cardiologie,Institutul Oncologic, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”, Institutul Mamei și Copilului și Spitalul Clinic Republican
 • Ordin nr.1409 din 20.10.2021, Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2021-2022 în cadrul Parteneriatului instituțiilor de învățământ superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul şi Institutul de Științe ale Educației
 • Ordin nr.1410 din 20.10.2021, Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2021-2022 în cadrul Universității Tehnice a Moldovei
 • Ordin nr.1411 din 20.10.2021, Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2021-2022 în cadrul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport
 • Ordin nr.1412 din 20.10.2021, Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2021-2022 în cadrul Universității de Stat ”Alecu Russo” din Bălți
 • Ordin nr.1413 din 20.10.2021, Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2021-2022 în cadrul Academiei de Administrare Publică
 • Ordin nr.1414 din 20.10.2021, Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2021-2022 în cadrul Universității de Stat din Moldova și Consorțiilor naționale în care Universitatea de Stat din Moldova deține calitatea de Partener administrator
 • Ordin nr.1404 din 20.10.2021, Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2021-2022 în cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”
 • Ordin nr.1403 din 20.10.2021, Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2021-2022 în cadrul Parteneriatului: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare, Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „N. Dimo”, Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecția”, Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”, Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară şi Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”
 • Ordin nr.1402 din 20.10.2021, Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2021-2022 în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al RM
 • Ordin nr.1111 din 09.10.2020, cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a dosarelor pentru acordarea Bursei de excelență a Guvernului şi Bursei pe domenii științifice pentru studenții-doctoranzi 

 • Ordin nr.1036 din 28.09.2020, cu privire la aprobarea Planului-cadru pentru studiile superioare de doctorat, ciclul III
 • Ordin nr.969 din 11.09.2020, Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2020-2021 în cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice

 • Ordin nr.968 din 11.09.2020, Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic  2020-2021 în cadrul Universității de Stat din Moldova și Consorțiilor naționale în care Universitatea de Stat din Moldova deține calitatea de Partener administrator

 • Ordin nr.967 din 11.09.2020, Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2020-2021 în cadrul Universității Tehnice a Moldovei

 • Ordin nr.966 din 11.09.2020, Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2020-2021 în cadrul Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă”

 • Ordin nr.965 din 11.09.2020, Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2020-2021 în cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”

 • Ordin nr.964 din 11.09.2020, Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2020-2021 în cadrul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport

 • Ordin nr.963 din 11.09.2020, Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2020-2021 în cadrul Universității de Stat ”Alecu Russo” din Bălți

 • Ordin nr.962 din 11.09.2020, Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2020-2021 în cadrul Academiei de Administrare Publică

 • Ordin nr.961 din 11.09.2020, Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2020-2021 în cadrul Parteneriatului instituţiilor de învăţământ superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

 • Ordin nr.960 din 11.09.2020, Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2020-2021 în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei și Consorțiului național al instituțiilor de învățămînt Academia de Studii Economice a Moldovei şi Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere”

 • Ordin nr.959 din 11.09.2020, Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2020-2021 în cadrul Parteneriatului: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare, Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „N. Dimo”, Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecția”, Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”, Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară şi Institutul de Fitotehnie „Porumbeni

 • Ordin nr.958 din 11.09.2020, Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2020-2021 în cadrul Consorțiului Instituțiilor Organizatoare de Doctorat din Domeniul Științe Medicale: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, Centru Național de Sănătate Publică, Institutul de Cardiologie,Institutul Oncologic, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”, Institutul Mamei și Copilului și Spitalul Clinic Republican

 • Ordin nr.957 din 11.09.2020, Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2020-2021 în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM

 • Ordin nr.956 din 11.09.2020, Cu privire  la aprobarea Planului de repartizare între Școlile doctorale a granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2020-2021

 • Ordin nr.575 din 23.06.2020, Cu privire la modificarea anexei la Ordinul nr. 1241/2019 cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a noului tip de Diplomă de Doctor

 • Ordin nr.570 din 22.06.2020, Cu privire la punerea în aplicare a cadrului normativ de conferire și confirmare a titlurilor științifice și științifico-didactice

 • Ordin nr. 250 din 05.03.2020Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru dezvoltarea studiilor superioare de doctorat, ciclul II, pentru anii 2020-2023

 • Ordin nr. 1128 din 13.09.2019Cu privire  la aprobarea Planului de repartizare între Școlile doctorale a granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2019-2020

 • Ordin nr. 1143 din 13.09.2019 - Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2019-2020 în cadrul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport

 • Ordin nr. 1142 din 13.09.2019 - Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2019-2020 în cadrul Universității de Stat ”Alecu Russo” din Bălți

 • Ordin nr. 1141 din 13.09.2019 - Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2019-2020 în cadrul Universității de Stat din Moldova

 • Ordin nr. 1140 din 13.09.2019 - Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2019-2020 în cadrul Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă”

 • Ordin nr. 1139 din 13.09.2019 - Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2019-2020 în cadrul Consorțiului Academic Universitar al Universității de Stat ”Dimitrie Cantemir” (Universității Academiei de Științe a Moldovei)

 • Ordin nr. 1138 din 13.09.2019 - Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2019-2020 în cadrul Parteneriatului: Universitatea Agrară de Stat din Moldova,

 • Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare, Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „N. Dimo”, Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecția”, Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”, Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară şi Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”

 • Ordin nr. 1137 din 13.09.2019 - Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2019-2020 în cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”

 • Ordin nr. 1136 din 13.09.2019 - Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2019-2020 în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei și Consorțiului național al instituțiilor de învățămînt Academia de Studii Economice a Moldovei şi Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere”

 • Ordin nr. 1135 din 13.09.2019 - Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2019-2020 în cadrul Parteneriatului instituţiilor de învăţământ superior

 • Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul şi Institutul de Ştiinţe

 • Ordin nr. 1134 din 13.09.2019 - Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2019-2020 în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM

 • Ordin nr. 1133 din 13.09.2019 - Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2019-2020 în cadrul Institutului de Relații Internaționale din Moldova

 • Ordin nr. 1132 din 13.09.2019 - Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2019-2020 în cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice

 • Ordin nr. 1131 din 13.09.2019 - Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2019-2020 în cadrul Academiei de Administrare Publică

 • Ordin nr. 1130 din 13.09.2019- Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2019-2020 în cadrul Universității Tehnice a Moldovei

 • Ordin nr. 1129 din 13.09.2019 - Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2019-2020 în cadrul Consorțiului Instituțiilor Organizatoare de Doctorat din Domeniul Științe Medicale: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, Centru Național de Sănătate Publică, Institutul de Cardiologie,Institutul Oncologic, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”, Institutul Mamei și Copilului și Spitalul Clinic Republican

 •  

 • Ordinul nr. 1377 din 14.09.2018Cu privire  la aprobarea Planului de repartizare între Școlile doctorale a granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2018-2019

 • Ordin nr. 1383 din 14.09.2018, Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2018-2019 în cadrul Academiei de Administrare Publică

 • Ordin nr. 1384 din 14.09.2018, Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2018-2019 în cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice

 • Ordin nr. 1389 din 14.09.2018, Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2018-2019 în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei și Consorțiului național al instituțiilor de învățămînt Academia de Studii Economice a Moldovei şi Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere”

 • Ordin nr. 1385 din 14.09.2018, Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2018-2019 în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM

 • Ordin nr. 1387 din 14.09.2018, Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2018-2019 în cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”

 • Ordin nr. 1388 din 14.09.2018, Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2018-2019 în cadrul Parteneriatului instituţiilor de învăţământ superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

 • Ordin nr. 1380 din 14.09.2018, Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2018-2019 în cadrul Parteneriatului: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare, Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „N. Dimo”, Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecția”, Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”, Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară şi Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”

 •  Ordin nr. 1391 din 14.09.2018, Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2018-2019 în cadrul Consorțiului Academic Universitar al Universității de Stat ”Dimitrie Cantemir” (Universității Academiei de Științe a Moldovei)

 • Ordin nr. 1390 din 14.09.2018, Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2018-2019 în cadrul Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă”

 • Ordin nr. 1386 din 14.09.2018, Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2018-2019 în cadrul Universității de Stat ”Alecu Russo” din Bălți

 • Ordin nr. 1381 din 14.09.2018, Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2018-2019 în cadrul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport

 • Ordin nr. 1382 din 14.09.2018, Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2018-2019 în cadrul Universității de Stat din Moldova

 • Ordin nr. 1378 din 14.09.2018, Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2018-2019 în cadrul Consorțiului Instituțiilor Organizatoare de Doctorat din Domeniul Științe Medicale: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, Centru Național de Sănătate Publică, Institutul de Cardiologie,Institutul Oncologic, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”, Institutul Mamei și Copilului și Spitalul Clinic Republican

 • Ordin nr. 1379 din 14.09.2018, Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2018-2019 în cadrul Universității Tehnice a Moldovei

 • Ordinul nr. 514 din 05.12.2017, cu privire la aprobarea Regulamentului de atribuire a calificativelor tezelor de doctorat

 • Hotărîrea Guvernului nr. 549 din 11 iulie 2017, Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 161 din 15 februarie 2008 (Cu privire la Bursa de excelență a Guvernului și Bursa nominală (pe domenii) pentru studenți-doctoranzi)

 • Hotărîrea Guvernului nr. 531 din 10 iulie 2017, Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III

 • Ordinul nr. 504 din 22 iunie 2017 cu privire la aprobarea Planului de repartizare între Școli doctorale a granturilor de la bugetul de stat pentru anul universitar 2017-2018

 • Hotărârea Guvernului nr. 270 din mai 2017 Cu privire la modificarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 816 din 11 noiembrie 2015

 • Hotărârea Guvernului nr. 210 din 4 aprilie 2017, privind aprobarea Planului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2017-2018

 • Hotărârea Guvernului nr. 57 din 6 februarie 2017, Cu privire la autorizarea de funcționare provizorie a programelor de studii de licență, master, doctorat în cadrul instituțiilor de învățămînt superior

 • Hotărârea Guvernului nr. 1405 din 26.12.2016, Cu privire la modificarea Anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1024 din 6 septembrie 2016

 • Hotărârea Guvernului nr. 1071 din 22 septembrie 2016, privind aprobarea Planului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2016-2017

 • Hotărîrea Guvernului nr. 1024 din 6 septembrie 2016, Cu privire la autorizarea de funcționare provizorie a școlilor doctorale și programelor de studii superioare de doctorat (ciclul III) în cadrul instituțiilor de învățămînt superior, consorțiilor, parteneriatelor naționale și internaționale

 • Ordinul nr. 86 din 8 februarie 2016 cu privire la aprobarea Metodologiei de desfășurare a competiției proiectelor științifice pentru repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat

 • Hătărîrea Guvernului nr. 816 din 11.11.2015 cu privire la acordarea dreptului de organizare a studiilor superioare de doctorat instituțiilor de învățămînt superior, consorțiilor, parteneriatelor naționale și internaționale

 • Hotărîrea Guvernului nr. 29 din 1 februarie 2016 cu privire la completarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 816 din 11 noiembrie 2015

 • Indicatori de performanță științifică pentru dobîndirea calității de conducător de doctorat în Republica Moldova

 • Ordinul nr. 1100 din 19 noiembrie 2015 cu privire la aprobarea Planului de repartizarea între Școli doctorale a granturilor de la bugetul de stat pentru anul universitar 2015-2016

 • Ordinul nr. 936 din 29 septembrie 2015 cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare a Competițiilor proiectelor științifice pentru repartizarea între Școli doctorale a granturilor doctorale de la bugetul de stat pentru anul universitar 2015-2016

 • Hotărîrea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (ENG)

 • Hotărîrea Guvernului nr. 855 din 16 decembrie 2015 cu privire la modificarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1007 din 10 decembrie 2014

 • Hotărârea Guvernului Nr. 453 din 24.07.2015 privind aprobarea Planului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2015-2016

 • Ordinul nr. 118 din 06 martie 2015 cu privire la aprobarea dosarului, a criteriilor și indicatorilor de performanță în vederea autorizării de funcționare provizorie a Școlilor doctorale 

 • Ordinul nr. 119 din  06 martie 2015 cu privire la aprobarea Recomandărilor-cadru pentru dezvoltarea planurilor de învățământ, Ciclul III, studii superioare de doctorat

 • Hotărîrea Guvernului nr. 586 din 24 august 2015 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie a școlilor doctorale și a programelor de doctorat

 •  

 • HG Nr.430/2019 cu privire la aprobarea Planului de admitere la studiile superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2019-2020

 • HG Nr. 326/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei aprobării conducătorilor de doctorat

 • HG Nr.820/2018 cu privire la aprobarea Planului de admitere la studiile superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat,  pentru anul academic 2018-2019

   

 • HG Nr.210/2017 privind aprobarea Planului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2017-2018 

 • HG Nr. 1024/2016 cu privire la autorizarea de funcționare provizorie a școlilor doctorale și programelor de studii

 • HG Nr.1071/2016 privind aprobarea Planului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2016-2017

 • HG Nr.816/2015 cu privire la acordarea dreptului de organizare a studiilor superioare de doctorat instituțiilor de învățămînt superior, consorțiilor, parteneriatelor naționale și internaționale

 • HG Nr.453/2015 privind aprobarea Planului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2015-2016

 • HG Nr. 1007/2014  pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III 

Rapoarte

Liste