Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Burse de studii oferite cetăţenilor Republicii Moldova în instituţiile de învăţământ superior din Ucraina

În conformitate cu prevederile Protocolului între Ministerul Educației al Republicii Moldova şi Ministerul Învățământului şi Ştiinţei al Ucrainei privind cooperarea în domeniul învățământului pentru anii de studii 2016-2017, 2017-2018 şi 2018-2019, semnat la Chișinău, la 18 noiembrie 2016, Partea ucraineană oferă cetățenilor Republicii Moldova, pentru anul de studii 2018-2019, la specialitățile indicate în Anexa nr. 1:

 • 22 burse pentru studii superioare de licență;
 • 10 burse pentru studii superioare de master;
 • 2 burse pentru studii superioare de doctorat.

(80% din locurile alocate prin cotă sunt prevăzute pentru cetățenii Republicii Moldova de origine ucraineană, absolvenți ai instituțiilor de învățământ în care se studiază limba ucraineană.) 

  

 La concursul pentru locurile de studii oferite de Ucraina au dreptul să se înscrie persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

 1. Sunt cetăţeni ai Republicii Moldova, cu domiciliul stabil în Republica Moldova;
 2. Posedă limba ucraineană la un nivel suficient pentru a studia în această limbă.

 

Pentru participare la concurs candidații vor prezenta următoarele acte:

 1. Formular de înscriere completat;
 2. Copia diplomei de bacalaureat sau copia atestatului de absolvire a şcolii medii de cultură generală (traduse în limba ucraineană și autentificate notarial);
 3. Copia diplomei de licență/master (traduse în limba ucraineană și autentificate notarial);
 4. Copia adeverinței de naștere (tradusă în limba ucraineană și autentificată notarial); 
 5. Copia pașaportului (autentificat notarial);
 6. Certificatul medical tip, inclusiv cu indicarea bolilor cronice, în cazul existenței acestora;
 7. Fotografie color 35x45.

Candidații la studii superioare de doctorat/aspirantură prezintă un referat la tema viitoarei cercetări științifice, precum și lista publicațiilor tradusă în limba ucraineană sau engleză (dacă sunt).

 

Partea ucraineană asigură bursierilor:

 1. Studii gratuite;
 2. Bursă în mărimea stabilită pentru cetățenii ucraineni;
 3. Cazare în căminele studențești (cu plată, în condițiile stabilite pentru studenții ucraineni);
 4. Asigurare medicală oferită în conformitate cu legislația în vigoare a Ucrainei.

 

Perioada de depunere a actelor: 02 iulie – 10 iulie 2018.

Concursul de selectare a candidaților se va desfășura în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru  selectarea candidaților la locurile de studii oferite de Ucraina în temeiul Protocolului între Ministerul Educației al Republicii Moldova și Ministerul Învățământului și Științei al Ucrainei privind colaborarea în domeniul învățământului pentru anii academici 2016-2017, 2017-2018 și 2018-2019, semnat la Chișinău, la 18 noiembrie 2016 (aprobat prin Ordinul Ministrului).

Candidații vor depune dosarele la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Direcția Analiză, Monitorizare și Evaluare a Politicilor, bir. 437 A, (Clădirea Guvernului, Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. 1). Depunerea dosarului se face personal sau printr-un reprezentat împuternicit prin procură.

Pentru informații suplimentare privind oferta de burse ne puteți contacta la numerele de telefon 0 22 23 80 61 sau 23 34 15.

 

Anexa 1 (Universități/specialități)

Anexa 2 (Formular de înscriere)