Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Relații interetnice și funcționarea limbilor

Conform HG nr.691/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Educației Culturii și Cercetării, ministerul realizează funcțiile în domeniul relații interetnice și funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.

 

Serviciul politici în domeniul relații interetnice este o subdiviziune structurală a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, care asigură analiza, monitorizarea, evaluarea, elaborarea politicilor în domeniul relațiilor interetnice, funcționării limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova și promovarea  diversității lingvistice.

Parteneri:

În vederea realizării atribuțiilor sale funcționale Serviciul politici în domeniul relații interetnice colaborează cu autoritățile publice centrale, Agenția Relații Interetnice, Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova, Asociația Obștească Coaliția Vocea Romilor, Asociația Națională a Mediatorilor Comunitari, Oficiul Înaltului Comisar pentru minoritățile Naționale, Agenția de  Cooperare Internațională a Germaniei, Oficiul Înaltului Comisar pentru drepturile omului (OCHCR) etc.

 

Acte normative

Strategia de consolidare a relațiilor interetnice  în Republica Moldova pentru anii 2017 – 2020 (HG nr.1464/2016)

Planul de acțiuni pentru anii 2021-2024 privind promovarea memoriei Holocaustului și a culturii toleranței în vederea combaterii rasismului, antisemitismului, xenofobiei și altor forme de intoleranță (HG nr.980/2020)

Rapoarte de activitate:

Studii:

Limba română pentru minoritățile etnice/naționale:

Proiectele de acte normative supuse consultării publice:

Proiectul Planului de acțiuni pentru anii 2021 – 2024 privind implementarea Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Programului pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pe anii 2021-2025