Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Relații interetnice și funcționarea limbilor

Conform HG nr.691/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Educației și Cercetării, ministerul realizează funcțiile în domeniul relații interetnice și funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.

 

Serviciul politici în domeniul relații interetnice este o subdiviziune structurală a Ministerului Educației și Cercetării, care asigură analiza, monitorizarea, evaluarea, elaborarea politicilor în domeniul relațiilor interetnice, funcționării limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova și promovarea  diversității lingvistice.

Parteneri:

În vederea realizării atribuțiilor sale funcționale Serviciul politici în domeniul relații interetnice colaborează cu autoritățile publice centrale, Agenția Relații Interetnice, Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova, Asociația Obștească Coaliția „Vocea Romilor”, Asociația Națională a Mediatorilor Comunitari, Oficiul Înaltului Comisar pentru minoritățile Naționale, Agenția de  Cooperare Internațională a Germaniei, Oficiul Înaltului Comisar pentru drepturile omului (OCHCR), etc.

 

Acte normative

Rapoarte de activitate:

Studii/Rapoarte:

Limba română pentru minoritățile etnice/naționale:

Proiectele de acte normative supuse consultării publice:

Proiectul Planului de acțiuni pentru anii 2021 – 2024 privind implementarea Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027

 

Comisia specializată a Consiliului național pentru drepturile omului coordonată de către Ministerul Educației și Cercetării

 

 

Strategia de consolidare a relațiilor interetnice

Raportul de progres privind realizarea obiectivelor în anul 2023 a Programului pentru anii 2023-2025 de implementare a Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027

Ordin MEC nr. 168 din 19.02.2024 cu privire la componența nominală a Grupului de lucru interinstituțional responsabil de implementarea și monitorizarea Planului de acțiuni pentru anii 2023-2025 privind implementarea Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice pentru anii 2017-2027, aprobat prin HG 169/2023

 

Proces-verbal nr. 1 din 27 februarie 2024 al ședinței Grupului de lucru interinstituțional responsabil de implementarea și monitorizarea Planului de acțiuni pentru anii 2023-2025 privind implementarea Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice pentru anii 2017-2027, aprobat prin HG 169/2023

    

 

 

Romii din Republica Moldova

Raportul de progres privind implementarea în anul 2023 a Programului pentru susținerea populației de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2022 – 2025

Ordin MEC, nr. 1749 din 26.12.2023 cu privire la instituirea grupului de lucru interinstituțional, responsabil de coordonarea și monitorizarea implementării Programului pentru susținerea populației de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2022–2025, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 576/2022.

 

Proces-verbal nr. 1 din 22 ianuarie 2024 al ședinței Grupului de lucru interinstituțional responsabil de coordonarea și monitorizarea implementării Programului pentru susținerea populației de etnie romă pentru anii 2022 –2025, aprobat prin HG 576/2022

  

 

 

Refugiați din Ucraina / Біженці з України

 

На підтримку дітей та молоді України

 

 

 

Ukraine Situation - Moldova: Inter-Agency Refugee Education Working Group (Ministry of Education and Research, United Nations Children's Fund, United Nations High Commissioner for Refugees).