Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Procesul Bologna

Procesul Bologna și Spațiul European al Învățămîntului Superior

Procesul Bologna este numit după Declarația de la Bologna, care a fost semnată în orașul italian Bologna, la 19 iunie 1999, de către miniștrii responsabili de învățământul superior din 29 de țări europene. Prin semnarea acestui document, a fost inițiat procesul de creare a Spațiului European al Învățămîntului Superior care ar facilita convergența diverselor sisteme de învăţămînt superior spre sisteme mai transparente, comparabile și compatibile bazate pe trei cicluri: licenţă, masterat, doctorat.

Scopul major al Procesului Bologna este crearea unui Spaţiu European al Învăţământului Superior (European Higher Education Area) bazat pe cooperare internațională şi schimb academic pentru facilitarea mobilităţii studenților, profesorilor și cercetătorilor și pregătirea tinerilor pentru carierele viitoare şi pentru calitatea de cetăţeni activi în societăţile democratice europene.

În prezent, 48 de state sunt membre  ale Procesului Bologna. Republica Moldova a aderat la Procesul Bologna în mai 2005, cu ocazia Summitului de la Bergen.

 Principalele documente ale Procesului Bologna

Declarația de la Bologna (1999)

Comunicatul de la Praga (2001)

Comunicatul de la Berlin (2003)

Comunicatul de la Bergen (2005)

Comunicatul de la Londra (2007)

Comunicatul de la Leuven/Louvain-la-Neuve (2009)

Declarația de la Budapest - Viena (2010)

Comunicatul de la București (2012)

Comunicatul de la Erevan (2015)

 

Convenția de la Lisabona (1997)

Declarația de la Sorbona (1997)

Standarde și linii directoare europene pentru Asigurarea Calității în Spațiul European al Învățămîntului Superior (2015)

 

Linkuri utile

European University Association (EUA)

European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE)

European Students' Union (ESU)

European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)

Academic Cooperation Association (ACA)

European Access Network (EAN)

ENIC/NARIC (Recognition of academic and professional qualifications)

European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR)

European Research Area (ERA)

EUROSTUDENT

EURYDICE

Study in Europe

European University Continuing Education Network (EUCEN)