Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Învățămîntul gimnazial prezentare generală

Învăţămîntul gimnazial include clasele V–IX şi durează 5 ani de studii. Anul şcolar este structurat cronologic (pe semestre, inclusiv perioada vacanţelor) şi finalizează cu note anuale la fiecare disciplină şcolară.
Pe perioada anilor de studii, şcoala urmăreşte formarea, la elevi,a caracterelor integre şi dezvoltarea unui sistem de competenţe care include cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi valori ce permit participarea activă a individului la viaţa socială şi economică.
Elevii încadrați în ciclul de studii gimnaziale desfășoară activități în conformitate cu prevederile Planului-cadru pentru învăţămîntul preuniversitar din Republica Moldovastabilit anual de către Ministerul Educaţiei prin ordinul ministrului.
Pentru persoanele cu dificultăţi de învăţare cauzate de dizabilităţi, învăţămîntul gimnazial se poate organiza ca învăţămînt la distanţă, învăţămînt la domiciliu, studiu individual.
Înscrierea în gimnaziu se face în mod obligatoriu, fără probe de concurs, pentru elevii din districtul şcolar corespunzător. Înscrierea în gimnaziu la clasele cu profil de arte şi sport are loc în baza unor probe de aptitudini specifice profilului. Învăţămîntul gimnazial se organizează şi în instituţii rezidenţiale – pentru copiii orfani sau cei rămaşi fără îngrijire părintească, în instituţii sanatoriale – pentru copiii cu boli cronice, precum şi în instituţii de învăţămînt special, în instituţii penitenciare şi în instituţii medicale.
La finalul clasei a IX-a, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, se organizează examene naţionale de absolvire pentru toţi elevii. Evaluarea se realizează la patruprobe, una fiind specifică minorităţilor naţionale, la promovarea cărora se eliberează certificatul de studii gimnaziale.
Misiunea învăţămîntul gimnazial este de a contribui la formarea unei personalităţi libere şi creative prin asigurarea dezvoltării competenţelor elevilor, precum şi prin consilierea şi orientarea acestora în determinarea traseului individual optim către învăţămîntul liceal, profesional tehnic secundar sau profesional tehnic postsecundar.