Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A
Ministrul Monica Babuc s-a întâlnit cu directorii institutelor de cercetare
20/09/2018 - 18:52

Astăzi, 20 septembrie, ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, a avut o întrevedere cu directorii institutelor de cercetare, în cadrul căreia au fost abordate mai multe aspecte ce țin de activitatea acestora și acțiunile ministerului în domeniul cercetării și inovării.

 

În discursul său, Monica Babuc le-a mulțumit directorilor institutelor pentru răbdarea de care au dat dovadă în această perioadă de tranziție și le-a solicitat să participe plenar în procesele demarate de către minister, îndeosebi în ceea ce privește finanțarea cercetării: „Noi avem școli științifice notorii, cu rezultate remarcabile și recunoaștere internațională, dar acestea trebuie să activeze în beneficiul societății și să asigure o dezvoltare durabilă economiei naționale. De aceea, mecanismul de finanțare a institutelor de cercetare trebuie și urmează a fi modificat, astfel încât ministerul să acopere doar costurile pentru infrastructură și personalul aferent, iar restul mijloacelor financiare să fie alocate pe bază de proiecte. Astfel, vom obține randamentul pe care îl dorim și vom racorda domeniul cercetării la standardele europene”.

 

În cadrul întrevederii, ministrul Monica Babuc a înmânat managerilor institutelor certificatele de înregistrare, menționând că MECC a acoperit integral costurile (1149 de lei per institut) și a acceptat toate solicitările de redenumire. Totodată, referindu-se la incendiul care a afectat acoperișul edificiului din str. Academiei, 1, oficialul a menționat că Guvernul a alocat din fondul de rezervă peste 5 milioane lei pentru lichidarea consecințelor acestuia, iar lucrările deja au demarat.

 

„Mă bucur să constat că dialogul cu dvs. a început să dea roade. Drept dovadă sunt aprobarea noilor statute și reînregistrarea instituțiilor pe care le conduceți la Agenția Servicii Publice. A fost un proces sinuos, la fel ca și cel de transmitere la balanța Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a bunurilor imobile din gestiunea institutelor de cercetare, dar pe care le-am finalizat cu succes. Mai avem încă multe etape de parcurs pentru a schimba în totalitate domeniul cercetării, însă am convingerea că împreună vom reuși”, a declarat oficialul.

 

Tot în cadrul discuțiilor, ministrul Monica Babuc le-a adus la cunoștință directorilor că cel mai important document de politici, în baza căruia își vor desfășura activitatea, și anume: „Programul național în domeniile cercetării și inovării”, a fost expertizat de către misiunea TAIEX și urmează a fi supus avizării. Astfel, finanțarea instituțională în formula veche a fost prelungită cu un an, dar după definitivarea și adoptarea Legii bugetului pentru 2019 va fi elaborat un alt document important – „Metodologia de finanțare prin concurs de proiecte”.

 

Concomitent, MECC a demarat procesul de alegere prin concurs a directorilor din 11 institute de cercetare, termenul-limită pentru recepționarea dosarelor candidaților fiind 3 octombrie 2018, precum și concursurile pentru alegerea a câte 15 cercetători științifici în calitate de membri ai celor 3 secții noi ale AȘM. În context, ministrul a îndemnat directorii să promoveze persoane tinere, dar să țină cont de principiul meritocrației.

 

La final, părțile au convenit să continue dialogul și să conlucreze pentru dezvoltarea durabilă a domeniului cercetării și inovării.

petitii
Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație