Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A
Normele ortografice ale scrierii lui ”â” și ”sunt” în grafia limbii române – obligatorii în instituțiile de învățământ
18/10/2016 - 11:28

Normele ortografice ale scrierii lui ”â” și ”sunt” în grafia limbii române au devenit obligatorii pentru instituțiile de învățământ. Un Ordin în acest sens a fost semnat de ministrul educației Corina Fusu, cu scopul de a asigura respectarea prevederilor Hotărârilor Consiliului Suprem pentru Știinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Știinţe a Moldovei nr. 167 din 07.07.2016 și nr. 205 din 25.07.2016.

 

Prin Ordinul nr. 872 din 17 octombrie 2016 se aduc la cunoștință prevederile documentelor menționate și se  pune în sarcina conducătorilor instituțiilor de învățământ să asigure implementarea în sistemul de învățământ a recomandărilor de aplicare a normelor ortografice de scriere a lui ”â” și ”sunt” în limba română.

 

De asemenea, Ordinul stipulează că elaborarea/tipărirea manualelor, ghidurilor metodice, materialelor didactice și a altor suporturi și resurse educaționale se va efectua cu respectarea normelor ortografice de scriere a lui ”â” și ”sunt” în limba română.

 

Ordinul intră în vigoare din momentul semnării.

Anexa 1: Hotărârea Consiliului Suprem pentru Știinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Știinţe a Moldovei nr. 167 din 07.07.2016

 

Anexa 2: Hotărârea Consiliului Suprem pentru Știinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Știinţe a Moldovei nr. 205 din 25.07.2016

petitii
Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație